;

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Værelsesudlejning som redningsplanke

25. aug 2016

Når de nye regler for integrationsydelse og kontanthjælp slår igennem, rammer de hårdt hos mange i almene boliger. Men lejeindtægt kan være en redningsplanke for nogle.


Nye regler for integrationsydelse og det ny kontanthjælpsloft truer med at forringe mange familiers økonomi så kraftigt, at de ikke kan betale husleje og dermed fastholde deres nuværende bolig. Langt størsteparten af disse familier bor alment. Da størstedelen af de berørte ifølge Beskæftigelsesministeriet vurderes til ikke at være i stand til at tage et arbejde, må de berørte familier enten skaffe sig en ny og billigere bolig – hvilket for mange er endog meget svært – eller de må søge andre indtægtskilder, hvis de vil undgå at miste deres lejebolig.

 

En sådan indtægtskilde kan være forskellige former for udlejning af boligen. Og i hvert fald i de store uddannelsesbyer kan udlejning til studerende være den indtægtskilde, som kan gøre forskellen for en udsætningstruet familie.

Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, mener, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at også beboere i almene boliger har mulighed for at forbedre økonomien ved at udleje eksempelvis et værelse til en studerende.

 

”Kan det hjælpe nogen til at fastholde boligen, så er det jo fremragende, hvis det tilmed også kan give en studerende en mulighed for at få et sted at bo på et presset marked for boliger til studerende.”

 

”Men lige så vigtigt det er, at folk i almene boliger ikke stilles ringere end andre, lige så vigtigt er det, at en almen bolig ikke gøres til genstand for en slags spekulation. Vi er og skal være non-profit, så udlejes et værelse, skal det være til en rimelig pris, og det er klart, at en indtægt, der nærmer sig huslejen for hele lejemålet, ikke vil være acceptabel,” siger Bent Madsen.

 

Boligen nr. 9 - 2016

Sådan er reglerne

Reglen om, at man kan have en lejer, uden at lejeindtægten bliver trukket fra kontanthjælpen, trådte i kraft i januar 2015, og den er tænkt som en slags redningsplanke, så folk kan undgå at blive sat på gaden, når de beskæres i overførselsindkomsten.

 

Det er dog en forudsætning, at der er tale om reel udlejning. En person, der modtager sociale ydelser som enlig eller er omfattet af kontanthjælpsloftet som enlig, må nemlig ikke have fælles husførelse med en anden person. Det vil sige, at personen ikke må have de samme økonomiske og praktiske fordele som gifte og samlevende.

 

Man bliver ikke trukket i sin kontanthjælp, hvis man kun delfremlejer til én person. Og fremlejer man noget af sin bolig, skal man kun betale skat af indtægten, hvis lejen herfor udgør mere end to tredjedele af den årlige husleje inklusive varme, el og boligstøtte. Man har ret til at delfremleje halvdelen af lejlighedens beboelsesrum. Er antallet af beboelsesrum ulige, nedrundes antallet, og der må ikke flytte så mange ind, at der bor flere end én pr. beboelsesrum.

 

Ved delfremleje reduceres den husleje, man kan få boligstøtte af, efter hvor mange beboelsesrum der er involveret. Hvis man for eksempel fremlejer ét rum i en tre-rums lejlighed, reduceres denne husleje med en tredjedel.