08. APR. 2019 KL. 11:12

Hvem har egentlig stemmeretten, når der skal vælges til realkreditten?

BL og flere boligorganisationer er i de seneste dage flere gange blevet udspurgt om, hvordan man i boligforeninger administrerer retten til at stemme til valg i Forenet Kredit. Her er juristernes svar.

Når der skal vælges almene repræsentanter til Forenet Kredit, hvem foretager så det valg? Er det den enkelte afdeling, hvor hæftelsen for lånet ligger, eller er det i boligorganisationen og dermed i organisationsbestyrelsen, at man beslutter, hvem der skal stemmes på? Og kan organisationsbestyrelsen i givet fald overlade det til et administrationsselskab? Det spørgsmål har svirret de seneste uger hos både presse og i nogle almene boligorganisationer. Spørgsmålets kerne tager udspring i Forenet Kredits valgregulativ, hvor der står, at de enkelte almene boligafdelinger har valgret. Men hvordan skal det forstås, og hvordan bliver det administreret?


Hvad siger juraprofessoren?

Hans Henrik Edlund er professor, lic.jur. ved Aarhus Universitet og anses for ekspert i almenboligloven. Om den grundlæggende organisering vedrørende det økonomiske ansvar i boligforeningerne siger han:

”Der er repræsentativt foreningsdemokrati i de almene boligorganisationer, hvor bestyrelserne i de enkelte boligorganisationer vælges demokratisk og handler på vegne af organisationen. Det er boligorganisationernes bestyrelser, der har det overordnede ansvar for organisationen og for boligafdelingerne. Det er boligorganisationen, der tegner den enkelte boligafdeling i forhold til optagelse og afvikling af lån, og den enkelte beboer hæfter ikke. Det gør afdelingerne, og de er økonomisk afskærmede, så økonomiske problemer i en afdeling ikke kan skabe en dominoeffekt, men boligorganisationen kan støtte de enkelte  afdelinger med tilskud og lån. Der er således organisationsbestyrelserne, der skal varetage boligafdelingernes interesser, herunder de økonomiske interesser.”

Læs også: BL bebuder undersøgelse af valg til eksterne bestyrelsesposter

Hvordan skal det så tolkes, at der i Forenet Kredits regulativ står, at de enkelte afdelinger har valgret?

"Hvordan valgregulativet i Forenet Kredit skal læses og forstås er ikke klart. Om hensigten har været, at valgretten skulle udøves af afdelingsmøderne eller af boligorganisationernes bestyrelser, må man spørge
Forenet Kredit om. Ved fortolkningen af regulativet har det stor betydning, hvordan bestemmelsen har været fortolket i praksis hidtil, da svaret ikke kan findes i lovgivningen for de almene boligorganisationer. Heraf følger bare, at det er organisationsbestyrelserne, der udadtil tegner afdelingerne, og det tilsyneladende også, hvad Forenet Kredit har ment, da valgretten hidtil har været praktiseret på denne måde.”


Hvad siger Forenet Kredit?

Pressechef i Forenet Kredit, Mathias Bencke Fremmen forsikrer, at Forenet Kredit ikke har haft til hensigt at ændre på, hvem der varetager de almene afdelingers interesser. 

"Det følger i vores valgregulativ, at afdelingerne har valgret. Dermed har de en stemme, men da det er boligorganisationerne, der underskriver på lånene og varetager de økonomiske interesser for afdelingerne, så bliver stemmerne i praksis afgivet af boligorganisationerne – eller deres forretningsfører eller administration.”

Og Forenet Kredits pressechef uddyber:

”Meningen med vores valgregulativ har ikke været at blande os i den interne governance i boligorganisationerne og deres afdelinger. Bestemmelsen i valgregulativet giver en stemme til hver afdeling, men vi anser det for et anliggende i organisationernes beboerdemokratier, hvordan man ønsker at disponere over stemmerne.”


Hvad siger BL?

I BL følges debatten tæt, og chefjurist Sanne Steen Petersens vurdering konkluderer:

”Forenets Kredits valgregulativ bestemmer, at en boligorganisation har én stemme for hver boligafdeling. Og Forenet Kredit understreger, at det er boligorganisationerne, der varetager boligafdelingernes interesser. På den måde må man konkludere, at Forenets Kredits stemmeregler ikke anfægter beboerdemokratiet i den almene sektor. Og på den baggrund føler vi os sikre på, at proceduren, hvor en beboerdemokratisk valgt organisationsbestyrelse udpeger en person til at bære stemmerne for boligselskabet, er helt i overensstemmelse med både Forenets Kredits regler og den almene sektors regler for beboerdemokrati.”

Om skribenten

Fik du

læst disse?

20200528 104753 4 117Mb (1) Liliegreen: Alvorligt at så få almene boliger fra lokalplaner er blevet bygget
Morten Homann Boligdirektør: ”Vi i branchen ER de dygtigste til det, vi laver”
25674507 D842 4C1e 8544 B375c77970d3 ”Frederiksbergs grimmeste facade” vinder Renoverprisen
IMG 6998 Nyt KAB-hus: ”Vi er ikke et revisionskontor, vi er et foreningshus"
Design Uden Navn (11) Gratis håndbog til dig som almen beboer
Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3415 113428 Se billederne: Løb Mellem Husene afviklet i Aarhus og København
Gellerup Book (1) Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup
Foto Holger Anderson 42 Opråb fra landets 5 største byer: Lovgivning om børnepasning virker modsat
Foto Holger Anderson Mundbind Turister1 Analyse: Almene boliger skaber plads til alle i de store byer
Se alle artikler ( 2153 )

0

Læseliste