30. MAJ. 2024 KL. 08:44

Nye klimakrav til byggeri – opjustering af maksimumbeløbet også i spil

Foto Pernille Rosenkrantz Theil 150623 009

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz Theil kunne her til morgen fortælle, at partierne var nået til enighed. Foto: Carsten Andersen

En bred vifte af partier har netop vedtaget en aftale om at stramme de klimakrav, som byggeriet skal leve op til. I BL ser man positivt på aftalen og en kommende drøftelse af maksimumbeløbet.

Det var en tilfreds boligminister, der torsdag morgen annoncerede, at et flertal bestående af regeringen, SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet nu er enige om at skærpe klimakravene til den danske byggebranche.

Et centralt element i aftalen er, at der bliver strammet op på, hvor mange kilo CO2-ækvivalenter (CO2e) nybyggeri årligt må udlede.  

Helt konkret er aftalepartierne landet på, at nybyggeri fra 1. juli 2025 i gennemsnit må udlede 7,1 kilo CO2e per kvadratmeter – en væsentlig reduktion fra de hidtidige 12. 

”Med de nye CO2e-krav sikrer vi en ambitiøs og grøn linje. Samtidigt har det været vigtigt at få hele byggebranchen med på den grønne omstilling. Især de mange tusinde små aktører i byggeriet, som er vigtige for lokalområderne i Danmark,” siger social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, til Fagbladet Boligen.

I aftalen ligger også, at grænseværdierne skal differentieres på baggrund af bygningstyper. Det betyder, at der gælder én grænseværdi for eksempelvis enfamiliehuse, der får en grænseværdi på 6,7 kilo CO2e per kvadratmeter. Mens grænseværdien er højere for etageboliger, som må udlede 7,5 kilo CO2e per kvadratmeter årligt. 

Ifølge boligministeren har det været vigtigt, at de nye klimakrav også tager højde for forskellige typer af byggeri: 

“Vi har valgt at lave forskellige grænseværdier afhængigt af bygningstypen, så de byggerier, der er lettest at bygge bæredygtigt, også har de højeste krav,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Fagbladet Boligen. 

Nedenfor ses en tabel over de kommende grænseværdier for forskellige typer af byggeri.

Youtubeartikel Fotos (2)

1 / 1Forskellige typer af byggeri vil have forskellige loft over, hvor meget de må udlede. Foto: Social- Bolig- og Ældreministeriet

Opjustering af maksimumbeløbet i spil  

Når man fra politisk side strammer klimakravene, kan det gøre nybyggeri dyrere. Og det har partierne haft øje for i den nye aftale.  

De øgede omkostninger risikerer særligt at have konsekvenser for det almene boligbyggeri, der i modsætning til privat byggeri er omfattet af et maksimumbeløb.

Derfor er aftalepartierne også blevet enige om, at der er behov for at drøfte en mulig opjustering af maksimumsbeløbet.    

“Med strammere CO2e-krav vil det kræve nogle ekstra udgifter, særligt i starten af at opføre nyt byggeri. Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt, at vi i forbindelse med den grønne omstilling af byggeriet sikrer, at der stadig kan opføres gode og billige almene boliger. Derfor indgår det i den nye aftale, at man vil se på, om de nye klimakrav til byggeriet giver anledning til at ændre på maksimumbeløbet for almene boliger,” uddyber Pernille Rosenkrantz-Theil. 
 
Aftale med gode balancer 

Hos BL glæder administrerende direktør, Bent Madsen, sig over, at der er landet en ambitiøs klimaaftale, som samtidig har blik for at sikre det nødvendige byggeri i årene frem:   

”Det er en rigtig god aftale, som partierne har landet. Det er ikke nemt at finde de helt rette balancer i dette felt, hvor det både er fuldkomment nødvendigt, at byggeriet tager sin del af ansvaret i den grønne omstilling, og hvor vi samtidig har sociale hensyn at tage. Vi skal jo i Danmark blive ved med at kunne bygge boliger, som også kan rumme grupper med færre midler på lommen. Nu er grænseværdierne landet sådan, at byggeriet kan følge med, samtidig med at der også holdes tempo på omstillingen. Det kan vi samlet set kun være rigtig godt tilfredse med.” 
 
Og ifølge Bent Madsen er det positivt og nødvendigt, at aftalepartierne vil sætte sig sammen om bordet for at drøfte et højere maksimumbeløb.  
 
”Når man ser nærmere ned i aftalen, er det jo tydeligt, at aftaleparterne har taget godt imod vores argumenter om, at tingene hænger sammen. Når klimakravene ændres, skal resten følge med. Og derfor kan vi kun bakke kraftigt op om, at det også er aftalt, at parterne skal drøfte en helt nødvendig opjustering af maksimumbeløbet for det almene byggeri. Ligesom bygningsreglementet skal regelforenkles, så der fjernes unødige barrierer, også i forhold til det grønne byggeri,” uddyber Bent Madsen.   

Tilfreds med aftale
 
Blandt partierne udenfor regeringen er der også tilfredshed med, at det lykkes at lande en aftale, der skubber byggebranchen i en mere bæredygtig retning. 
 
Heidi Bank, boligordfører for Venstre, hæfter sig ved, at man nu vil forenkle reglerne ved byggeri: 

”Vi har lagt stor vægt på, at den ambitiøse grønne omstilling ikke skal gå på kompromis med danskernes ønsker for deres bolig. Derfor er det centralt for Venstre, at de ambitiøse krav til byggeriet også følges op ved at fjerne og forenkle reglerne for byggeri i Danmark. For Venstre er det afgørende, at en ambitiøs grøn omstilling ikke efterlader den almindelige dansker eller den lille håndværksmester på perronen.” 

Ordførere: Et godt kompromis 

I SF er man tilfredse med at have landet et kompromis, selvom man gerne havde set, at aftalen skubbede endnu mere på en omstilling af byggebranchen. 

“Jeg synes, det er en god aftale. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi synes, kravene kunne være blevet strammere, men vi er også glade for, at vi får omfattet meget mere af byggeriet, og at vi får lavet et særskilt krav for byggeprocessen,” siger SF’s boligordfører, Sigurd Agersnap. 

Han påpeger også, at det er positivt, at aftalen lægger op til en drøftelse af maksimumbeløbet for alment boligbyggeri. 

“Det er også noget, vi mener er afgørende for, at den almene sektor kan omstille sig. Det er jo ikke, fordi det ser ud som om, at det er meget dyrt at leve op til de grønne krav, men det kan godt koste noget,” siger Sigurd Agersnap. 
 
Søren Egge Rasmussen, boligordfører for Enhedslisten, ser frem til en forenkling af bygningsreglementet.   
 
”Enhedslisten ser frem til, at bygningsreglementet skal have en grundlæggende revision, hvor vi får indflydelse på, hvordan miljø- og klimamæssige forhold samt bygningsdriften prioriteres. Vi vil fremme omdannelse af eksisterende bygninger, i stedet for at alt for mange nedrivninger fortsætter. Enhedslisten har i forhandlingerne arbejdet for, at CO2e-kravet til nybyggeriet skulle være 5,8 kg CO2e/m2, men i denne omgang kunne vi ikke komme længere. Det er glædeligt, at store dele af byggebranchen stiller højere mål, end det, som nu er aftalt,” siger Søren Egge Rasmussen.  
 
Boligordføreren glæder sig dog over, at der nu er enighed om at drøfte et behov for at opjustere maksimumbeløbet, som han har lagt vægt på i forhandlingsforløbet.

Hele aftaleteksten kan findes her.

Hvad er CO2e?

E’et i CO2e står for ækvivalent og bruges fordi CO2 ikke er den eneste drivhusgas, der bidrager til klimaforandringerne. CO2e er derfor et mål, som omregner forskellige drivhusgasudledninger til deres CO2-ækvivalent – altså hvad udledningen svarer til i CO2.

Læs senere artikler

Et af Danmarks mest klimavenlige byggerier er almene boliger

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Forstå maksimumbeløbet på 1 minut

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Malte Dan Møller Henriksen BL
Malte Dan Møller Henriksen

Malte Dan Møller Henriksen er journalist i BL’s kommunikationsafdeling, hvor han primært skriver artikler for Fagbladet Boligen. Derudover er Malte i gang med at færdiggøre sin uddannelse i Journalistik og Politik og Forvaltning på Roskilde Universitet.

Seneste Artikel

Boligområderne skal invitere byen ind

Malte Dan Møller Henriksen er journalist i BL’s kommunikationsafdeling, hvor han primært skriver artikler for Fagbladet Boligen. Derudover er Malte i gang med at færdiggøre sin uddannelse i Journalistik og Politik og Forvaltning på Roskilde Universitet.

Seneste Artikel

Boligområderne skal invitere byen ind

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste