19. JUN. 2024 KL. 09:00

Boligforening uddanner viceværter til brobyggere

Bomidtvest 0991

Allan Møller elsker sit arbejde i Bomidtvest i Ikast, fordi han både får lov at bruge sine kompetencer som håndværker, men også som menneske. Foto: Henrik Kastenskov

I boligorganisationen Bomidtvest i Ikast bliver viceværterne efteruddannet i at håndtere sager med beboere, som har behov for hjælp – det hedder Drift med hjerte.

”Da hun åbner døren til lejligheden, kan jeg se, at der ligger høje bunker af skrald overalt, og hun ligner en, der har svært ved at tage vare på sig selv.”

Sådan starter Allan Møllers fortælling om et tilfældigt besøg hos en beboer i en af Bomidtvests afdelinger i Ikast, hvor han har været vicevært i 15 år.

Han troede, han bare skulle lokalisere et utæt vandrør i hendes køkken. I stedet bliver han mødt af en dame på 91 år, som har mistet overblikket i sit eget liv, og ikke ved, hvem hun skal råbe hjælp til.

”Jeg spørger, om jeg på vegne af hende må gå videre i mit system, så vi kan sørge for, at hun får den nødvendige hjælp til at komme på fode igen. Det takker hun heldigvis ja til,” fortæller han.

Allan Møller reagerer så prompte i situationen, fordi Bomidtvest løbende efteruddanner deres driftspersonale i at håndtere mødet og udfordringerne med beboere, der ikke trives. Og har en beredskabsprocedure, så Allan vidste nøjagtigt, hvem han skulle gå til i den akutte situation, han stod i, med den ældre dame i ejendommen.

Han kontakter derfor lederen af den boligsociale stab i Bomidtvest, Louise Egeriis Møller, som giver besked til visitationen i Ikast-Brande Kommune, så de hurtigst muligt kunne gå i dialog med beboeren om at få hjemmehjælp.

Allan sørger for, at skadesservice rykker ud og får bugt med de ophobede bunker af affald, så den ældre dame igen kan bevæge sig rundt i sin bolig. Det bliver desuden aftalt, at Allan deltager i den indledende samtale, beboeren har med kommunen, så hun har en person ved sin side, hun kender og er tryg ved.

”Det blev et besøg, som jeg her en måned efter kan sige, gjorde en forskel. Det er en dejlig følelse, at jeg har været med til at sørge for, at hun nu er godt videre og i gode hænder,” siger Allan Møller med en vis stolthed i stemmen til Fagbladet Boligen, som er på besøg hos Bomidtvest i Ikast, der denne dag har samlet alle deres driftsfolk til efteruddannelse på hovedkontoret.

Drift med hjerte

Det er ikke nyt for den almene sektor at tage socialt ansvar og styrke borgernes livssituation.

Det sker allerede med bl.a. boligsociale indsatser, som i mange år har skabt mærkbare effekter. 

Flere boligorganisationer ser potentialet i at bære de gode lokale indsatser med over i driften med det klare mål at skabe endnu bedre vilkår for beboerne. 

Driften kan meget mere end at være effektiv, og den almene sektor rummer store potentialer til at understøtte velfærdsudfordringerne - også i boligområder, som ikke er omfattet en boligsocial helhedsplan eller er defineret som et udsat boligområde. 

Det kalder man i AlmenNet Drift med hjerte, hvor beboerne er i centrum.

Det taler ind i den politiske dagsorden om, at velfærdsydelser bliver tænkt mere sammen, og viceværter vil blive mere og mere sociale viceværter.

Boligorganisationer kan tilmelde sig en temadag om Drift med hjerte her.

Kilde: AlmenNet

Bomidtvest 1129

1 / 2Louise Egeriis Møller er leder af den boligsociale stab i Bomidtvest, som blev dannet i januar 2023 efter ønske fra organisationsbestyrelsen i Bomidtvest. Hun faciliterer blandt andet kurserne for driftspersonalet, som giver dem indblik i boligsociale indsatser, og hvordan de håndterer mødet med beboere, der har det svært. Foto: Henrik Kastenskov

Bomidtvest 0740

2 / 220 viceværter sidder bænket til dagens kursus i boligsociale opgaver. En dag, hvor de får udvekslet erfaringer og hører om nye måder at spotte og håndtere mødet med beboere, der har det svært. Foto: Henrik Kastenskov

"For mig betyder det meget, at jeg ikke kun skal skrue på vandhanerne, men at jeg også har en rolle i, at beboerne trives. Ellers kunne jeg jo lige så godt have stået ved et samlebånd på fabrikken."

Allan Møller, vicevært i Bomidtvest i Ikast

Drift med hjerte

Cirka 20 viceværter er mødt ind til kurset på hovedkontoret i Ikast. De er samlet for at blive klogere på det menneskelige aspekt, og hvordan de skaber mere social værdi i det arbejde, der allerede foregår i den daglige drift i boligafdelingerne.

Det kalder man i AlmenNet for Drift med hjerte. Selvom man ikke er omfattet af en boligsocial helhedsplan eller er for små til at blive defineret som et udsat boligområde, kan man stadig stå med sociale udfordringer hos beboerne, som driften skal være klædt på til at håndtere.

Der er stor gensynsglæde, og viceværterne pjatter kammeratligt med hinanden, for det er ikke hver dag, de mødes og kan udveksle erfaringer. Der er nemlig store geografiske afstande mellem boligafdelingerne i Bomidtvest – som strækker sig over otte kommuner.

Bag kursusdagen står Louise Egeriis Møller. Hun har siden januar 2023 været ansat som leder af den boligsociale stab i boligorganisationen. Med flere års erfaring fra den tidligere boligsociale helhedsplan i Ikast arbejder hun nu med at integrere boligsociale opgaver på lige fod med andre kerneopgaver i Bomidtvest.

”Viceværterne er jo i første række til beboerne. De er ofte de første, der spotter, hvis en beboer har det ekstra skidt og kan tage affære. De ser det som en naturlig del af deres arbejde at drage omsorg for beboerne og har fokus på tryghed og trivsel. Men de skal selvfølgelig have redskaberne til at hjælpe dem, så de ved, hvornår og hvordan de skal sætte ind,” forklarer Louise Egeriis Møller.

Det kan være i sager med beboere, som er ensomme og skal have hjælp til at komme ind i et fællesskab. Eller mødet med beboere med psykiske udfordringer, som har behov for bostøtte til at få hverdagen til at fungere – eller de helt grelle sager, hvor en beboer truer dem. 

”Vi klæder dem på, så de er opmærksomme på, om en beboer ændrer adfærd, for det er typisk et tegn på mistrivsel. Bliver gardinerne ikke trukket fra i en periode, begynder der at samle sig affald på altanen, bliver der ikke slået græs. I de situationer forsøger de at få kontakt med beboeren til en indledende snak og vurdering af, om det er en bekymring, de skal gå videre med.,” forklarer Louise Egeriis Møller.

Til dagens fællesmøde har Louise Egeriis Møller inviteret Lemvig Kommunes boligsociale konsulent til at holde et oplæg om sit boligsociale arbejde, set med kommunale øjne – og dele erfaringer med de fremmødte viceværter.

Læs Gunvor Christensens ideer til indsatser og velfærdsløsninger for beboere i almene boligområder

Bomidtvest 1008

1 / 1Allan Møller er vicevært i Bomidtvest. Han føler sig godt klædt på til at møde beboere, der har det svært og har i sine 15 år i jobbet hjulpet beboere med stort og småt. Foto: Henrik Kastenskov

Læs senere artikler

Serviceleder Per Kertevig er helt tæt på beboerne på demenshjem

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Sundhedsminister: Alment projekt er et fremragende eksempel på nærhed i sundhed

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Første led i hjælpen

Louise Egeriis Møller lytter interesseret til fortællingerne ude fra felten og glæder sig over, hvor godt viceværterne har taget imod den boligsociale efteruddannelse. Og at de ved, hvor værdifuldt deres arbejde er ude i afdelingerne.  

”Viceværterne skal ikke løse problemet for beboeren – de er brobyggere til os i administrationen. Det er ekstremt vigtigt at understrege. De er vores øjne og ører i boligområderne, så problemet bliver opdaget, inden det hele går i sort for beboeren, for det koster dyrt, både socialt og økonomisk for samfundet,” fortæller den boligsociale leder.   

Den almene boligsociale indsats er en vigtig samfundsopgave, som også spiller ind i den politiske dagsorden om nærhed i sundhed, hvor dele af sundhedsindsatsen flyttes tættere på borgernes hjem, så flere kan blive boende længere i eget hjem. En dagsorden, som den almene sektor har fokus på, hvordan den kan byde ind i.

Og for viceværterne giver det også deres job en anden dimension:

”For mig betyder det meget, at jeg ikke kun skal skrue på vandhanerne, men at jeg også har en rolle i, at beboerne trives. Ellers kunne jeg jo lige så godt have stået ved et samlebånd på fabrikken,” som Allan Møller beskriver det.

Viceværterne har tidligere været på kursus i psykisk førstehjælp, hvor de lærte at være i en utryg situation og at håndtere en beboer, der er i krise. Her fik de værktøjer, som gør, at de har mod til at handle, når de står overfor et menneske med psykisk sygdom.

”Det er et kursus, vi kommer til at følge op på, så det ikke går i glemmebogen,” siger Louise Egeriis Møller.

Bomidtvest 0869

1 / 3Mikael Hansen har 25-års-jubilæum som vicevært i 2025. Han har et stort hjerte for dem, der har det svært og har især fokus på dem, der føler sig ensomme. Derfor går mange af hans bilture fra et område til det næste med at tale i telefon med beboere, som ikke har andre at tale med. Det giver ham ro at have føling med, hvordan de har det. Foto: Henrik Kastenskov

Bomidtvest 0865

2 / 3Så er der en kort pause i dagens kursus, der handler om skimmelsvamp og boligsocialt arbejde. Så skal man da lige have en snak med kollegerne og høre, hvordan det går hos dem. Det er nemlig ikke så tit, de mødes, da Bomidtvests boligområder geografisk er spredt ud over otte kommuner. De har derfor ikke den samme base i hverdagen. Foto: Henrik Kastenskov

Bomidtvest 0859

3 / 3Per Dyhr Jensen, direktør i Bomidtvest, var også med på dagens møde. Han synes, det er fedt at høre om viceværternes erfaringer ude i boligafdelingerne, og at de som organisation kan klæde dem på til at stå i svære situationer med beboerne. Foto: Henrik Kastenskov

Ensomme beboere

Bomidtvest har cirka 3.400 boliger, som ligger geografisk bredt. Nogle afdelinger består af enkelte huse ude på landet, og andre er store boligområder i byerne, hvor det er nemmere at følge med i beboernes liv.

Mikael Hansen er en af de viceværter, som betjener områder, som ligger langt fra hinanden, og hvor beboerne ikke har mulighed for lige at gå ind til en nabo.

Han fortæller, at han bruger meget af sin transporttid i bilen på at få en snak med beboere, som føler sig ensomme og ikke har andre at tale med. Det giver værdi til beboeren, men sandelig også til hans daglige arbejde.

”Jeg har en dame, som ringer to-tre gange i ugen. Og også et par ældre mænd, som ikke har andre at dele deres tanker med. Det giver dem noget trivsel, at jeg tager mig tid til dem, og jeg har det godt med at kunne afhjælpe noget af deres ensomhed,” fortæller han.

Ifølge Louise Egeriis Møller er det netop de små greb, som kan gøre den helt store forskel.

”Jeg er virkelig imponeret over, hvor stort et ansvar de tager på sig. Det forpligter os i administrationen til at bane vejen for dem, så de ikke føler, at de står alene med det eller i værste fald bliver negativt overbelastet,” siger hun.   

Derfor har Bomidtvest en klar procedure for, hvem der gør hvad og hvornår. I udgangspunktet for at beskytte viceværterne, at de ikke går for langt i forhold til deres ansvarsområde. Og at boligorganisationen tager over og benytter sig af deres videre netværk.

”Det gør også, at beboerne kan bevare et tillidsfuldt forhold til viceværterne,” afslutter Louise Egeriis Møller, leder af den boligsociale stab i Bomidtvest.

Opfølgning

Hvad blev der så af den 91-årige dame, som Allan Møller opdagede, var groet helt til i affald?

”Hun får i dag fast hjemmehjælp, så det ikke vokser hende over hovedet igen. Og så er hun tilknyttet en frivillig organisation her i Ikast, hvor hun dagligt får et måltid mad. Så der er flere led i dag, som kan holde øje med hende – og jeg står selvfølgelig med på sidelinjen,” siger Allan Møller, inden Fagbladet Boligen takker af for besøget i Bomidtvest i udkanten af Ikast by.

Bomidtvest 1113

1 / 4”Tordenskjolds soldater” kalder de gæve kvinder sig. Hver tirsdag møder de op til kaffeklub i afdeling Østbyen i Ikast I dag er cirka 20 beboere mødt op til kaffe og kage, og så bliver der sludret igennem. Om sommeren kan de sidde i områdets store bålhytte – og alle beboere er velkomne. Her nyder de det gode naboskab og at være sammen med andre mennesker, så de ikke oplever at være ensomme. Det sker også, at viceværterne smutter forbi for at sige hej. Foto: Henrik Kastenskov

Bomidtvest 1048

2 / 4”Her kan vi tale om alt, der er ingen temaer eller dagsordener,” siger Elin Kragelund, der er afdelingsformand i afdeling Østbyen. Hun har været med i kaffeklubben, siden den startede under coronaen. Det er meget forskelligt, hvem der lige dukker op på dagen – men alle beboere ved, den er der. Hun nyder godt af naboskabet og er også med i strikkeklubben, genbrugsbutikken, fællesspisning og banko, hvor flere af beboerne kommer og er en del af fællesskabet. Foto: Henrik Kastenskov

Bomidtvest 0846

3 / 4Bomidtvests logo, som viceværterne går rundt med på t-shirten i boligafdelingerne. Foto: Henrik Kastenskov

Bomidtvest 0795

4 / 4Foto: Henrik Kastenskov

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste