11. JAN. 2024 KL. 10:00

Tre tidligere ansatte og en leverandør er tiltalt i sagen om Østjysk Bolig

Politilogo Paa Rude

Østjyllands Politi har tiltalt tre tidligere ansatte i Østjysk Bolig for mandatsvig af særlig grov karakter.

Politiets undersøgelser og juridiske vurderinger af de mulige kriminelle forhold har taget mere end tre år. Det er endnu ikke berammet, hvornår sagen skal for retten.

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi udsendte den 29. december en pressemeddelelse om, at der nu er rejst tiltale mod fire personer i den omfattende sag om mandatsvig af særligt grov karakter mod Østjysk Boligadministration.

En sag, der tog sin begyndelse tilbage i 2020.

En af de tiltalte er den tidligere direktør for Østjysk Bolig, Allan Søstrøm. De tre øvrige tiltalte er omfattet af navneforbud. Men der er tale om to tidligere ansatte hos Østjysk Bolig og en tidligere ansat hos en leverandør.

Sagen omfatter flere forhold i perioden fra 2010 til 2020, og der er ifølge tiltalen begået mulig mandatsvig for mere end 20 millioner kroner.

Omfanget af mulig begået kriminalitet ligger således på niveau med det, der blev skønnet i den undersøgelse, advokatfirmaet KromannReumert i 2020 udarbejdede på bestilling fra boligorganisationens tilsyn (Aarhus Kommune).

Det er ifølge pressemeddelelsen fra Østjyllands Politi også anklagemyndighedens opfattelse, at de tre personer, der var ansat hos Østjysk Bolig, begik mandatsvig ved blandt andet at lade Østjysk Bolig betale en leverandør for ydelser og genstande, som de pågældende modtog til privat brug. En tidligere ansat hos en leverandør er tiltalt for at have medvirket.

Omfattende sag

”Sagen er omfattende og grundet beløbsstørrelsen også opsigtsvækkende,” oplyser advokaturchef ved Østjyllands Politi, Jacob Balsgaard.

Østjysk Politi fik anmeldelsen i efteråret 2020. Lige siden har etaten ifølge advokaturchefen udført et større efterforskningsarbejde og en grundig juridisk gennemgang af materialet. Retten har anmodet om at afsætte 15 dage til at behandle sagen.

Hvornår sagen kommer for retten er endnu ikke berammet.

”Det er selvfølgelig utilfredsstillende for alle parter, at der er gået så lang tid, men vi er tilfredse med, at vi nu har anklageskriftet klar. Så er det i sidste ende op til retten at vurdere de beviser, vi kommer til at fremlægge,” siger Jacob Balsgaard.

Sagen vil blive behandlet ved Retten i Aarhus.

Gentagelser skal forhindres

Sagen har naturligt stor interesse for den almene boligsektor.

”Det er dybt beklageligt og ulykkeligt, at en sådan sag overhovedet er opstået. Meget tyder på, at der er tale om et såkaldt kickback, som notorisk er svært at opdage, fordi flere er sammen om at begå svindlen. Revisionen for Østjysk Bolig opdagede da heller ikke forholdene,” siger direktøren for BL - Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen.

Han fortsætter:

”Vi tænker i, om tværgående regnskabssammenligninger kan være en effektiv foranstaltning for at øge sandsynligheden for opdagelse. Uden at det øger revisionsudgifter eller administration i den enkelte boligorganisation.”

I BL-regi er der nedsat et udvalg, som løbende arbejder med at formulere anbefalinger for god almen ledelse. På anbefaling fra udvalget er der i BL blandt flere initiativer udviklet et kursus for medlemmer af organisations-bestyrelser, der skal dygtiggøre dem i forhold til at kunne se dybere ind i det arbejde, den ansatte administration udfører. 

Der er også under Landsbyggefonden oprettet en Whistleblower-ordning, som ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan kontakte, hvis de føler, at beslutninger i bestyrelse eller administration ligger udenfor loven eller det, som bør være god praksis.

Beboerne forbliver skadesløse

Sagen har naturligvis også stor interesse for beboerne i Østjysk Boligs knap 3.000 boliger.

”Det er en ulykkelig situation for alle, der har relation til Østjysk Bolig. Herunder naturligvis beboerne,” siger særlig seniorrådgiver ved Landsbyggefonden, Birger R. Kristensen.

”De behøver dog ikke at frygte, at huslejen stiger på grund af denne sag. Landsbyggefondens lovbestemte garantiordning for afdelingsmidler dækker eventuelle tab, boligorganisationens afdelinger må have på baggrund af det her,” siger han.

Det er en stor udskrivning, fonden må lægge ud. Ifølge anklageskriftet fra Aarhus Politi beløber omfanget af de mulige kriminelle forhold sig til over 20 millioner kroner. Dertil kommer blandt andet en regning for den advokatundersøgelse, der på tilsynets begæring blev foretaget tilbage i 2020, som også kostede et anseeligt millionbeløb.

I det omfang, det bliver muligt vil Landsbyggefonden efter retssagen søge at dække udgiften gennem civilretslige søgsmål.

Fagbladet Boligen har søgt Østjysk Politi om aktindsigt i anklageskriftet. Dette er afvist. 

SÅDAN BEGYNDTE SAGEN

Sagen omkring Østjysk Bolig begyndte, da Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, der er tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer, i august 2020, modtog en anonym henvendelse fra en whistleblower om uregelmæssigheder i Østjysk Bolig.

Østjysk Bolig gennemførte efter aftale med tilsynet en begrænset intern undersøgelse forestået af boligorganisationens eksterne revisor.

Den interne undersøgelse fastslog bl.a., at to ledende medarbejderes privatindkøb af to køkkener blev betalt af boligorganisationens midler og var blevet udgiftsført under "Tryghedsrenoveringen" af Bispehaven. En golfrejse til Spanien for de samme to ledende medarbejdere med ægtefæller var blevet afholdt for boligorganisationens midler og udgiftsført som mødeudgift.

Østjysk Boligs daværende direktør blev på det grundlag bortvist og politianmeldt, og Lejerbo blev på boligorganisationens eget initiativ indsat som midlertidig forretningsfører i Østjysk Bolig.

Som konsekvens af den interne undersøgelse, og efter modtagelse af yderligere anonyme henvendelser, ønskede tilsynet at få gennemført en advokatundersøgelse af eventuelle uregelmæssigheder i driften/administrationen af Østjysk Bolig.

Det var blandt andet den skriftlige rapportering fra advokatfirmaet Kromann Reumert, som medførte anmeldelsen til politiet.

 

Om Whistleblower-ordningen

Landsbyggefondens Whistleblowerportal har til formål at sikre en anonym, fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler. Whistleblowerportalen sikrer, at alle indberetninger behandles fortroligt og under sikre rammer. Portalen serviceres af advokathuset Lund Elmer Sandager.

Du kan for eksempel indberette:

  • Økonomisk kriminalitet (underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk)
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Fysisk vold eller seksuelle krænkelser
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed

Læs mere her

Læs senere artikler

Oven på Østjysk Bolig ”Det skal bruges til at blive bedre”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Boligdirektør om whistleblowerordning: ”Vigtigt at der bliver råbt op”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste