22. FEB. 2024 KL. 09:12

Helhedsplan har succes med digitale værksteder: ”Mit barn trives bedre”

2 Digitaltvark

Stella Due læser højt for børnene i det digitale værksted. Efterfølgende laver familien en opfølgende aktivitet sammen. Foto: Bo Trivsel

I Horsens har Bo Trivsel skabt et digitalt forum, hvor familier mødes til højtlæsning og aktiviteter med børnene. En ny evaluering viser lovende resultater.

Kan man virkelig skabe et godt læringsmiljø bag en computerskærm? Ja, er det korte svar.

Det er et boligsocialt projekt - Bo Trivsel - i Horsens et bevis på. Da Danmark blev lukket ned under coronakrisen, tvang det dengang medarbejderne i Bo trivsel til at tænke kreativt i forhold til de boligsociale indsatser.

Derfor valgte Bo Trivsel – i samarbejde med børnehaven i boligområdet – at udvikle, hvad de kalder et digitalt familieværksted. Et onlineformat, hvor familier i boligområdet har haft mulighed for at deltage i læringsforløb fra deres eget hjem. Det blev kombineret med sproglige lege i områdets børnehaver – Rytterkilden og Børneuniverset.

Projektet har kørt siden 2021, og en dugfrisk evaluering viser, at familierne har fået en række værktøjer til at styrke barnets sproglige udvikling. I alt har cirka 100 familier deltaget over de tre år.

Mødes digitalt

Flagskibet i det digitale værksted er højtlæsning, hvor børnene på Facebook-messenger får læst en historie højt af Stella Due, som er boligsocial medarbejder i Bo Trivsel. Efter hun har læst højt for børnene, følger en kreativ aktivitet, som forældrene laver sammen med deres børn. Alt sammen sker det over en digital forbindelse, hvor forældrene mødes i et online forum - typisk med kamera på.

”Jeg vil vove den påstand, at hvis vi skulle invitere 10 familier over i børnehaven klokken fem, ville vi ikke få en eneste deltager. Men når vi præsenterer det som et digitalt læringsværksted, kan familierne være med hjemmefra, og det er langt mere fleksibelt,” siger Stella Due, der har ledet projektet.  

Tiden, når børnene starter i institution for første gang, er vigtig for hele familien. Derfor kan projektet også være med til at styrke samarbejdet mellem børnehave og familierne og sikre, at forældrene ligeledes får redskaberne til at tage ansvar for børnenes læring, uddyber Stella Due.

”Det er ikke alle familier, hvor børnene får dansk som deres første sprog. Derfor er det digitale værksted en rigtig god måde at præsentere forældrene for aktiviteter, som de kan lave samme med deres børn for eksempel at udvikle deres sprog.”

Evaluering ligger klar

Projektet er gennemført med støtte fra VELUX FONDEN i perioden september 2021 til september 2024. Evalueringsrapporten er udarbejde af SocialRespons for Bo Trivsel.

Evalueringen bygger på 14 interviews med deltagende familier, observationer og en spørgeskemaundersøgelse.

Bo Trivsel er et samarbejde mellem otte almene boligorganisationer og Horsens Kommune om boligsocial indsats i Horsens.

Det er muligt at finde hele evalueringen her. 

Lovende resultater

Dykker man ned i evalueringen af projektet, angiver 88 procent af de 29 adspurgte familier, at forløbet helt overordnet har givet dem gode oplevelser med deres barn.

To tredjedele angiver ligeledes, at de ’i meget høj grad’ eller ’i høj grad’ har fået inspiration til aktiviteter, som de kan lave med deres børn. Og overordnet set angiver størstedelen af familierne, at deres børn trives bedre efter forløbet.

”Det har virkelig slået benene væk under os alle sammen, hvor godt forløbet har fungeret. Det giver også mere fleksibilitet, at det er digitalt, både for os som medarbejdere og for familierne, og det kan få flere med ombord i forløbet.”

Samtidig viser det forældrene, at de godt kan være med til at udvikle deres børns sprogbrug igennem forskellige aktiviteter, tilføjer Stella Due.

Under forløbet har forældrene modtaget aktivitetskasser, blandt andet med bøger i, som de har lavet sammen med deres barn. Ifølge Freshta Darvis, en af forældrene i forløbet, har det gjort en forskel:

”Det har givet rigtig meget samvær med de andre familier i forløbet, og mit barn trives bedre i dag. Sprogmæssigt har værkstedet hjulpet min søn, og det var utrolig motiverende, at vi var sammen om at gøre det,” siger Freshta Darvis og fortsætter:

”Det passede også rigtig godt, at barnet kunne være hjemme i trygge omgivelser, og rent praktisk har det været nemmere digitalt, når man er alenemor som mig.”

Ifølge Freshta Darvis er familien efter forløbet begyndt at låne flere bøger, som de læser højt sammen.

Har prøvet flere ting af

Det er imidlertid ikke alle dele af projektet, der egner sig til at blive afholdt foran en skærm, viser erfaringerne.

Et danseforløb er en af de ting, der ikke fungerer online, fordi det kan være for grænseoverskridende at danske foran en skærm, erkender Stella Due.

Andre aktiviteter fungerer godt i en hybrid-form.

For eksempel blev der afholdt sproglegegrupper fysisk i børnehaven. Her havde pædagogerne udpeget nogle af de børn, som ville have mest gavn af en ekstra sproglig indsats. Selve legegrupperne blev afholdt fysisk.

Derudover fik forældrene de bøger og materiale med hjem, som blev brugt i børnehaverne. Medarbejderne fra Bo Trivsel gav derefter online kurser i, hvordan forældrene kunne bruge materialet derhjemme.  

Og evalueringen viser, at sproglegegrupperne har bidraget positivt til børnenes ordforråd.

I den ene deltagende børnehave blev der gennemført en sprogtest med syv børn.

Testen undersøgte børnenes evne til at sætte navn på seks farver og fem former. Inden forløbet med sproglegegruppen kunne børnene i gennemsnit navngive 27 procent af farverne og formerne, mens de efter forløbet gennemsnit kunne navngive 88 procent.

Og det gode samarbejde med børnehaverne i boligområdet er netop en af styrkerne ved projektet, forklarer Stella Due.

”En af de store udfordringer er at få familier med i projekterne, men der har vi heldigvis et godt samarbejde med pædagogerne i børnehaven. For når familierne først deltager, oplever vi, at de hænger ved, fordi det får en række gode værktøjer, og det er nemt at deltage digitalt.”

Og det gode råd til andre derude vil være, at man ikke skal være nervøs for at prøve aktiviteter af i et digitalt rum, slutter Stella Due.

Hvad er en boligsociale indsats?

En boligsocial indsats er en områdebaseret social indsats, der målrettet adresserer de udfordringer, der gør sig gældende i udsatte almene boligområder.

Offentlige og civile kræfter i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund bliver mobiliseret ud fra en helhedsorienteret tilgang og involverer et bredt udsnit af aktører fra bl.a. boligorganisation, kommune, politi og frivilligorganisationer.

Landsbyggefonden finansierer hovedparten af de boligsociale indsatser i Danmark.

Læs mere om boligsociale helhedsplaner på Landsbyggefondens hjemmeside.

Det er også muligt at læse mere om faglige fællesskaber, som er for dig, der arbejder med at understøtte børn og unges udvikling i almene boligområder. 

Læs mere

Boligsocial energi rykker i Lemvig – nu er 95 procent trygge

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Niklas Asp Nielsen BL
Niklas Asp Nielsen

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

En almen grundlovsbevægelse er født

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

En almen grundlovsbevægelse er født

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste