26. SEP. 2023 KL. 10:40

Ny rapport: Sådan skaber man gode partnerskaber

Varde Brandbil Partnerskaber

Børns møde med store brandbiler er altid et hit. Og det blev det også i Varde, hvor den boligsociale helhedsplan havde inviteret brandvæsenet på besøg. Foto: Det Boligsociale Team

I Varde kan den boligsociale helhedsplan bekræfte VIVEs konklusion i ny rapport – at ligeværdighed og forståelse for hinandens dagsordener er nøglen til et vellykket partnerskab med mange aktører.

Partnerskaber på tværs af sektorer er ofte anvendt i arbejdet med komplekse velfærdudfordringer, som enkeltaktører ikke kan løse alene.

Det ses tit med kommuner, som søger at samarbejde med civilsamfundet om at løse udfordringer, de ikke kan løse alene. Og det er ikke altid enkelt i praksis, viser en rapport, som VIVE og RUC står bag.

”Vores studier viser, at det er alfa og omega for et velfungerende partnerskab, at aktørerne er villige til at dele beslutningsmagten og lære af hinanden. De gode relationer er afgørende, og det kræver tid og ressourcer at opbygge og vedligeholde dem,” fortæller Helle Hygum Espersen, chefanalytiker i VIVE.

Hun har stået i spidsen for undersøgelsen, som har samlet viden om partnerskaber, som består af mange aktører. Den viser, at det ofte kan tage 5-10 år, før partnerskaberne skaber resultater.

Man kan læse i VIVE-rapporten, at i Danmark er aktører med magt og positioner ofte offentlige organisationer, der har særlige privilegier og magt, fx myndighedsansvar, penge, faglighed og legitimitet. Det kan i nogle tilfælde betyde, at de oplever, at de har ret til større indflydelse, end deres myndighedsansvar tilsiger dem.

”Man skal prioritere ligeværdighed, ellers vanskeliggør det synergien i partnerskabet. Aktørerne skal kunne ’træde et skridt tilbage og give slip’ på deres individuelle dagsordener – og arbejde med en fælles dagsorden. Fokus skal være lige så meget på proces som på endemål,” forklarer Helle Hygum Espersen til Fagbladet Boligen.

Se VIVEs rapport i sin fulde længde her

Artiklen fortsætter under citat

OM PARTNERSKABER

Et partnerskab mellem offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfundets organisationer er en samarbejds- og organiseringsform, som kombinerer ressourcer, viden og kompetencer.

Aktørerne har ofte forskellige interesser og ressourcer, men med udgangspunkt i en fælles strategi og vision kan der skabes en synergieffekt.

Med flere aktører på tværs af sektorer opnår man en bredere forståelse af de underliggende årsager til boligsociale problemer, hvilket kan være med til at skabe mere robuste og bæredygtige løsninger.

Derudover kan det skabe stærkere netværk mellem flere forskellige aktører og øge mulighederne for fremtidigt samarbejde og koordination.

"Aktørerne skal kunne ’træde et skridt tilbage og give slip’ på deres individuelle dagsordener – og arbejde med en fælles dagsorden. Fokus skal være lige så meget på proces som på endemål."

Helle Hygum Espersen

Chefanalytiker i VIVE

Almene partnerskaber

I Varde arbejder Det Boligsociale Team, som er helhedsplanen over Isbjerg Parken og Lerpøtparken, med helhedsorienterede indsatser, der forebygger kriminalitet, skaber tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked og styrker sundhed, trivsel og naboskab i de udsatte boligområder.

Det gør de i partnerskab med offentlige, private og civile aktører og har god erfaring med både formelle og uformelle samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor.

”Et godt partnerskab bygger på tillid, og at det giver faglig mening for alle de parter, der deltager. I det boligsociale arbejde har vi fokus på det konkrete arbejde med at understøtte de beboere, som har svært ved at navigere i livet. I kommunen skal de gerne kunne se, at det taler ind i deres faglige og lovgivningsmæssige ramme. Så vi har samme mål, men rammerne er forskellige,” siger Hanna Esmarch Lund, der er projektleder i Det Boligsociale Team i Varde.

Frivillige organisationer, såsom de almene boligorganisationer, kan bidrage med relationer til beboerne, som de kender godt, mens de offentlige aktører har et forpligtende ansvar for samfundets borgere og deres velfærd.

Hun tilføjer, at det også skaber legitimitet omkring et projekt, at der på højeste niveau i projektgruppen, som består af repræsentanter fra ledelsen i kommunen og boligorganisationerne, er opbakning til de indsatser, som de boligsociale og kommunale medarbejdere skal føre ud i livet.

Det understøtter en VIVE-rapport, som Landsbyggefonden fik foretaget i 2022.

Det vigtige i samarbejdet er, at der netop ikke er modsætning mellem den kommunale myndighedstilgang og den boligsociale tilgang, men derimod en gensidig forståelse af behovet for den anden part for at hjælpe borgeren, som det blandt andet lyder i rapporten fra 2022.

For eksempel beskrives et vellykket samarbejde, når den boligsociale aktør kan være en medierende aktør mellem borger og myndighed og derigennem bidrage til, at borgerens sammenhæng bliver en del af velfærdsløsningen i kommunen.

Én måde at gøre det på kan være med sociale viceværter, der flere steder – for eksempel i Varde – er ansat til at bygge bro mellem beboerne i området. Se faktaboks, hvis du vil læse mere om boligsociale indsatser.

VIVEs anbefalinger til samarbejde

Helle Hygum Espersen i VIVE har fulgt de almene partnerskaber igennem en årrække, og hun mener godt, at de nye studier i rapporten kan være med til at gøre ”de almene samarbejder” endnu stærkere.

”Opstarten er afgørende for det gode partnerskab. Vær lydhør og vis respekt for hinandens forskelligheder og baggrunde for deltagelsen. Aktørerne i projektet skal ud af deres silo og bruge forhandlingsrummet til at skabe ligeværdig deltagelse. Og så skal de arbejde med et tema, som udgør en brændende platform for mange i lokalområdet,” fortæller Helle Hygum Espersen, chefanalytiker i VIVE, til Fagbladet Boligen.

I en almen kontekst betyder det, at den overordnede bestyrelse for helhedsplanen, skal være i tæt dialog med følgegrupperne, som har de konkrete erfaringer fra marken og den tætte relation til beboerne, som det hele handler om. Ellers opnår de ikke gode resultater.

”Vil man skabe gode resultater, skal deres viden og erfaringer inddrages på lige fod med den faglige viden. Ellers risikerer man at ende med en indsats, som ingen har brug for,” afslutter Helle Hygum Espersen.

Se videoen, hvor Landsbyggefonden fortæller, hvad en boligsocial bestyrelse laver og hvorfor:

Boligsociale bestyrelser: Hvorfor og hvordan – og for hvem? - Landsbyggefonden (lbf.dk)

HVAD ER EN BOLIGSOCIAL INDSATS?

En boligsocial indsats er en områdebaseret social indsats, der målrettet adresserer de udfordringer, der gør sig gældende i udsatte almene boligområder.

Offentlige og civile kræfter i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund bliver mobiliseret ud fra en helhedsorienteret tilgang og involverer et bredt udsnit af aktører fra bl.a. boligorganisation, kommune, politi og frivilligorganisationer.

Landsbyggefonden finansierer hovedparten af de boligsociale indsatser i Danmark.

Læs mere om boligsociale helhedsplaner på Landsbyggefondens hjemmeside.

Læs senere artikler

Strategisk Forum: Partnerskaber er vejen til succes

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Boligsocial energi rykker i Lemvig – nu er 95 procent trygge

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste