21. NOV. 2023 KL. 10:00

Sådan skal boligorganisationer forholde sig til nye brandkrav

COLOURBOX Brandinspektion Illustration

Almene boligorganisationer skal i dag dokumentere, at deres brandinstallationer lever op til nye brandkrav i bygningsreglementet.

Det er ikke nyt, at boligorganisationer skal sikre, at en brand ikke spreder sig fra et rum til et andet, og at beboerne kan komme sikkert ud af bygningen, hvis der opstår brand.

Men i januar 2022 kom der nye krav om, at alle almene boligorganisationer med drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV-plan) også kan dokumentere, at de løbende tjekker brandtekniske installationer og bygningsdele i deres ejendomme.

Det fremgår af DKV-vejledningen i bygningsreglementets (BR18) kapitel 5.7.  

”DKV-planerne et stærkt redskab til at løse opgaven. De er samlet set nødvendige for at sikre, at boligorganisationen har en klar og struktureret køreplan for brandsikkerheden i bygningerne. Og det er afgørende for, at bygningerne forbliver sikre for beboerne at opholde sig i,” fortæller Ole Nedahl, konsulent i BrandBevægelsen, som er videncenter indenfor brandsikkerhed.

Han forklarer, at boligorganisationerne blandt andet skal have en fast plan for kontrol af brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg, ligesom de skal udføre kontrol af branddøre, flugtveje, brandmæssige adskillelser og gennemføringer.

Reglerne i BR18 om drift, kontrol og vedligeholdelse gælder ikke kun for nybyggeri, men også for eksisterende byggeri. Med de skærpede krav i bygningsreglementet er der ikke længere nogen vej udenom, da bygningsejerne kan få påbud, hvis de ikke opfylder kontrol- og dokumentationskravene.

Der er dog den forskel, at for eksisterende byggeri, som er bygget uden krav om DKV-planer, må man som bygherre gerne selv lave DKV-planen – så længe den lever op til beskrivelserne i afsnit 7.3 i Bygningsreglementets vejledning om Brand.

For nybyggeri, hvor der er meddelt byggetilladelse efter BR18, skal der, før ibrugtagning af byggeriet, udarbejdes DKV-plan, som fastlægger, hvordan byggeriets brandsikkerhed kan opretholdes i hele byggeriets levetid. DKV-planerne skal udarbejdes af en certificeret brandrådgiver. 

Artiklen fortsætter under citatet

HVAD ER EN DKV-PLAN?

DKV-plan står for drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

Alle bygherrer/almene boligorganisationer er ifølge BR18 forpligtet til at udarbejde DKV-planer, som dokumenterer, at organisationen drifter og kontrollerer alle deres brandtekniske installationer gennem hele bygningens levetid.

Det omfatter kontrol af røgalarmer, håndildslukkere og brandtæpper, flugtvejsbelysning, stigrør, slangevinde, røgudluftning, automatiske branddørslukningsanlæg (ABDL-anlæg), at flugtveje altid er tilgængelige m.m.

Det er ejeren eller en driftsansvarlig person, som skal sikre, at bestemmelserne om drift, kontrol og vedligeholdelse overholdes.

I nybyggeri skal en certificeret brandrådgiver udarbejde DKV-planer inden bygningens ibrugtagelse. 

I eksisterende byggeri skal DKV-planerne leve op til beskrivelserne i kapitel 7 i Bygningsreglementets vejledning om Brand.   

Se DKV-vejledningen her

"Jeg opfordrer altid til, at de driftsansvarlige sætter sig grundigt ind i kapitel 7 i bygningsreglementet, som ligger på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Den giver opskriften på, hvad der skal til for at opfylde de gældende brandkrav i lovgivningen."

Ole Nedahl

Konsulent i BrandBevægelsen

Læs senere artikler

5 gode råd: Tjek om tagrummet er brandsikret

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Hvem gør hvad og hvordan?

Ole Nedahl har arbejdet med brandsikkerhed i mange år, blandt andet med oplæg og sparring på temadage i BL DriftsNet. Han oplever, at flere boligorganisationer er i tvivl om, hvad de helt nøjagtigt skal kontrollere for at undgå påbud fra Beredskabet.

”Jeg opfordrer altid til, at de driftsansvarlige sætter sig grundigt ind i kapitel 7 i bygningsreglementet. Den giver opskriften på, hvad der skal til for at opfylde de gældende brandkrav i lovgivningen.”

På brandbevaegelsen.dk kan man finde en udgave af kapitel 7 i bygningsreglementet til brug for boligorganisationer.

Et andet spørgsmål, som tit dukker op, når han er ude at tale om brandsikkerhed og DKV-planer, er, hvem der er ansvarlig for driften og kontrollen af brandinstallationerne i bygningen.

”Det er altid bygningsejer, som er ansvarlig for bygningens lovlighed. Men det betyder ikke, at direktøren skal ’gå brandvagt’. Man vil typisk udpege driftsansvarlige medarbejdere, som sikrer, at reglerne for drift og kontrol bliver overholdt,” forklarer Ole Nedahl.

Han tilføjer, at der heller ikke noget til hinder for, at boligorganisationen indføjer i lejekontrakten, at beboeren står for vedligeholdelse og kontrol af røgalarmer. Så længe, de sørger for, at beboeren har den nødvendige viden til at påtage sig den opgave.

Kend ejendommens byggetegninger

”DKV-planer er i virkeligheden en gave til driften. De skaber et klart overblik over ejendommen og er garanten for, at brandsikkerheden ikke stille og roligt skrider i boligområdet. Det indebærer blandt andet, at man får beboerne med på vognen, så de forstår, hvorfor de fx ikke må opbevare barnevogne i opgange eller lade branddøre stå åbne,” forklarer Ole Nedahl.  

En del af den lovmæssige kontrol i boligområderne omfatter også, at Beredskabet skal kunne komme til for at udføre personredning i tilfælde af brand. Og det kræver, at dedikerede frirum og friarealer er tilgængelige.

Han opfordrer derfor til, at de driftsansvarlige i boligorganisationen sætter sig grundigt ind i ejendommens byggetegninger. For at kunne lave en effektiv DKV-plan er det nødvendigt at vide, hvorfor både bygning og udeområde er opbygget, som det er. At der fra start har været en mening med alle brandinstallationer og -bygningsdele. Men det kræver, at man kender dem for at kunne sikre dem mod brand.

”Det giver en forståelse for, hvorfor man ikke bare kan bore løs i alle vægge, men at brandvægge og etageadskillelser forbliver intakte i bygningen. Eller risikerer de at åbne porten til brand- og røgspredning i andre dele af ejendommen, hvilket i værste fald kan ende i persondød,” forklarer han.  

Læs mere i BR18, kapitel 7, om de udspecificerede krav til funktionen og kontrollen af bygningens brandinstallationer.

Har du brug for sparring til DKV-planer, så tag kontakt til Mikkel Jungshoved, teknisk konsulent i BL – Danmarks Almene Boliger.

På bl.dk kan du tilmelde dig nyhedsbrevet DriftsNyt. Her kan du følge med i, hvornår Driftsnyt holder det næste netværksmøde eller temadag om brandsikkerhed og DKV-planer. 

OM BRANDBEVÆGELSEN

​BrandBevægelsen er et netværk af private og offentlige organisationer.

​​​​De deltagende aktører arbejder for forebyggelse af brand på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen – og for øget privat/offentlig vidensudveksling og vidensamarbejde.​

Formålet er at reducere antallet af omkomne og kvæstede ved brande og reducere samfundets materielle tab ved brande.

​​BrandBevægelsen er et frivilligt samarbejde med en styregruppe med repræsentanter fra de deltagende organisationer. Enhver organisation, der mener at kunne bidrage til formålet, kan tilmelde sig.

​​BrandBevægelsen har et lille sekretariat, der er placeret hos SikkerhedsBranchen. ​

Læs mere om BrandBevægelsen her

 

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste