13. MAR. 2023 KL. 16:13

"Ingen skal kunne gemme sig bag en hæk eller i et mørkt skraldeskur”

Tryghedsundersøgelse 2021 Canva

I udsatte boligområder er følelsen af tryghed fortsat mindre end i resten af landet. Derfor er der stort fokus på tryghedsrenoveringer i mange almene boligområder.

De nyeste tal på trygheden i Danmark er landet.

Justitsministeriets tryghedsundersøgelse 2021 kortlægger, hvordan det står til med trygheden i 18 særligt udsatte boligområder. Også kaldet SUB-områder - udpeget af landets politikredse. 

70 procent af beboerne i SUB-områderne svarer i undersøgelsen, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag – et tal, som ligger på linje med de foregående år.

Det vil sige, at de trygt færdes i opgange, på gaden, stier, torve og grønne områder i og omkring deres boligområde.

Det er noget lavere end resten af befolkningen, hvor 88 procent føler sig trygge.

Omvendt siger 19 procent af de adspurgte beboere i SUB-områderne, at de grundlæggende føler sig utrygge, når de færdes i deres nabolag.

Det kan blandt andet være, fordi 71 procent af de adspurgte beboere i de udsatte boligområder har svaret, at de har oplevet enten grupper af børn og unge, som hænger ud, rocker- og bandeaktiviteter, tilstedeværelse af misbrugere, hjemløse og/eller psykisk syge.

Artiklen fortsætter under citatet

Bispehavens tryghedsrenovering

I 2018 startede en trygheds-renovering i et delområde af Bispehaven i det vestlige Aarhus, som er en stor afdeling i Østjysk Boligselskab.

Renoveringen skulle være med til at rette op på, at kun 43 procent af beboerne i 2017 følte sig trygge i boligområdet.  

Siden har de fjernet mørke parkeringskældre og åbnet gårdrummene op. Fra at man før ankom igennem kælder- og parkeringsniveau, er bygningen og udeanlægget ændret til, at man ankommer i flere niveauer og på terræn.

I 2021 føler 65 procent af beboerne sig trygge i Bispehaven.

Renoveringsprojektet i Bispehaven er i dag indstillet til Renover Prisen 2023.

Tryghed Steder1

Figuren viser, hvor stor en andel af borgerne i SUB-områderne og i resten af Danmark, der føler sig utrygge ved bestemte typer af steder i deres nabolag. Figur: Tryghedsundersøgelse 2021

"Man bør altid tænke i at fremme trygheden, når man står overfor at skulle bygge nyt eller renovere et boligområde. Få åbnet området op, så beboerne kan se hinanden. Det gør, at flere vælger at gå ud og bruger rummet."

Helle Juul

Partner og arkitekt i Juul Frost Arkitekter

Synlighed giver tryghed 

I arkitekthuset Juul Frost har de beskæftiget sig med tryghed i byrum og almene boligområder.  

Blandt andet med tryghedsrenoveringer, som er fysiske omdannelser i et boligområde, der skal gøre det mere trygt for beboerne at gå rundt i deres nærmiljø. 

”Det handler helt grundlæggende om at skabe synlighed af mennesker. Ingen skal kunne gemme sig bag en hæk eller i et mørkt skraldeskur, for det virker utrygt for mange beboere, hvis de ikke kan se, hvem der er i området,” fortæller Helle Juul, der er partner og arkitekt i Juul Frost Arkitekter. 

Sammen med Det Kriminalpræventive Råd har arkitektfirmaet lavet rapporten ”Trygge byrum for alle, mange, få”

Her giver de – ud fra de kriminalpræventive principper – anbefalinger til, hvordan man planlægger og udvikler byrum og boligområder, så trygheden bliver styrket og kriminaliteten mindsket. 

”Man bør altid tænke i at fremme trygheden, når man står overfor at skulle bygge nyt eller renovere et boligområde. Få åbnet området op, så beboerne kan se hinanden. Det gør, at flere vælger at gå ud og bruger rummet. Hold beplantningen lav, oplys kroge, gavle og tunneller, skab gennemsigtighed i affaldsskurene, så det ikke bliver et hang out for kriminelle. Lav stisystemer, som ligger tæt på beboelsen og med gode oversigtsforhold. Det gør, at flere benytter dem, hvilket giver større følelse af tryghed,” forklarer Helle Juul. 

I BUILD-rapporten ”Fysisk omdannelse i udsatte boligområder”, som er en undersøgelse om at styrke beboernes tryghed og forebygge kriminalitet, kan man blandt andet læse, at opsætning af vinduer og altaner i boligblokke med begrænset udsyn også har en positiv effekt i forhold til beboernes følelse af tryghed.  

Det bidrager blandt andet til ”flere øjne” på området udenfor, lyder det i rapporten.    

Der er fokus på tryghed i den almene sektor 

Der er således en sammenhæng mellem det byggede miljø og den utryghed og kriminalitet, der opleves i de udsatte boligområder.  

Noget, den almene boligsektor har fokus på. 

”Det er alfa-omega for vores livskvalitet, at man føler sig tryg, hvor man bor. Følelsen af tryghed er et vigtigt element i den sociale bæredygtighed. Derfor har vi stort fokus på tryghedsskabende tiltag, som skal forebygge kriminalitet og engagere beboerne i deres boligområde,” fortæller Rikke Lønne, chef i afdelingen for Samarbejde & Udvikling i BL – Danmarks Almene Boliger.

Hvad er SUB-områder?

Rigspolitiet udarbejder årligt en liste over særlige udsatte boligområder (SUB-områder). Områderne udpeges på baggrund af det lokale trusselsbillede med blandt andet kriminalitet, tryghedsmålinger og kvalitative områdebeskrivelser.

I Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse har Rigspolitiet fremsendt oplysninger om 18 SUB-områder, som er udpeget i 2021, og alle indgår i undersøgelsen.

Undersøgelsen er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019.

Tryghed Subområder 2021

Figuren viser beboernes grundlæggende tryghed i deres nabolag i de enkelte SUB-områder - procent. Figur: Tryghedsundersøgelse 2021

Læs senere artikler

Beboerne har indflydelse på den store tryghedsrenovering i Bispehaven i Aarhus

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Bispehavens tryghedsforandringer inspirerede andre aarhusianske boligselskaber

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste