12. SEP. 2022 KL. 12:59

Portræt: De almene boligers grønne hjerte

Vinie

Vinie Hansen har boet i Hyldespjældet siden 1976. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Siden 1980 har BL’s næstformand, Vinie Hansen, været dedikeret beboerdemokrat. Både lokalt og nationalt har hun sat solide fingeraftryk på udviklingen af sektoren. Det i en grad, så de almene boliger i klimakampen og andre sammenhænge er et forbillede.

”Det vil jeg rigtig gerne! Men det kan ikke blive nu. Jeg vil ikke gå glip af gruppearbejdet.”

Den klare besked til Fagbladet Boligens udsendte kommer fra en del af formandskabet i BL – Danmarks Almene Boliger.

Det er lørdag den 3. september. 200 mennesker er samlet på Hotel Nyborg Strand. Alle er medlem af en almen organisationsbestyrelse. Beboerdemokrater er samlet for at drøfte, hvordan de almene boligorganisationer bedst rekrutterer beboere til det beboerdemokratiske arbejde og andre frivillige opgaver.

Om eftermiddagen skal konferencens deltagere i grupper. Vinie Hansen er 100 procent dedikeret i forhold til opgaven om at få alle med.

Hun har selv deltaget i beboerdemokratiet på stort set alle niveauer siden 1980. Men hendes engagement er ikke kølnet, tværtimod.

Almen beboer

Efter gruppearbejdet stiller hun sig ubetinget til rådighed for at dele ud af sine erfaringer til denne artikel.

”Jeg har boet alment siden 1976, da jeg flyttede ind i Hyldespjældet,” fortæller næstformanden.

Dengang var afdelingen under Vridsløselille Andelsboligforening spritny.

”Jeg er vokset op i Ebeltoft. Det var ikke et sted, hvor man vidste meget om almene boliger. Man kendte begrebet sociale boliger. Men det var ikke noget, man umiddelbart skulle bo i,” erindrer hun.

Som 19-årig flyttede hun til hovedstaden. Da hun var midt i tyverne, boede hun sammen med sin daværende mand i en ungdomsbolig på kollegiet Morbærhaven i Albertslund.

”Som det sker, når man er ung og bor tæt sammen, skulle vi have et barn,” siger Vinie Hansen skælmsk.

”Reglerne tillod ikke børnefamilier i Morbærhaven. I stedet fik vi af boligorganisationen tilbudt en bolig i Hyldespjældet. Vi betænkte os ikke længe. Det var noget andet, end forestillingen om sociale boliger. Det var fede lejligheder – lækre, helt nye rækkehuse i en dejlig landsby,” fortsætter hun.

Beboerdemokrat

I 1980 deltager Vinie Hansen for første gang i et beboermøde.

”Umiddelbart inden havde jeg og andre kvinder fra Hyldespjældet hørt en repræsentant fra kvindebevægelsen opfordre til, at kvinder skal blande sig mere. Nu var jeg til beboermøde og tænkte, jeg vil da gerne være med til at lave noget. Jeg blev medlem af bestyrelsen, hvor jeg i øvrigt var eneste kvinde,” siger hun smilende.

Det skulle ikke vare længe, før Vinie Hansen erfarede, at beboerdemokratisk arbejde kan være udfordrende. Det næsten nye byggeri var ramt af en alvorlig byggeskade. De flade tage var allerede efter få år utætte.

”Vandet fossede ind i en grad, som gjorde, at en tredjedel af beboerne hvert år flyttede,” fortæller hun.

Det var i den forbindelse, at det øvrige almene Danmark i august 1985 for første gang stiftede bekendtskab med Vinie Hansen. Sammen med fire andre medlemmer af afdelingens forhandlingsudvalg skrev hun i Fagbladet Boligen en kronik om, at omkostningerne til at udbedre byggeskaden ville få huslejen til at stige så meget, at de, der havde råd, ville flytte. Mens de, der ikke havde råd til den høje husleje, måtte blive boende.

Om Vinie Hansen

Vinie Hansen er født i 1950.

Uddannelser:

  • Folkeskolelærer
  • pædagogisk konsulent

 

Beboerdemokratiske poster:

Medlem af Vridsløselilles Andelsboligforenings bestyrelse 1985, formand fra 2003-

Formand for 9. kreds, BL – Danmarks Almene Boliger 1996

Næstformand, BL – Danmarks Almene Boliger 2004-

Formand BO-VEST 2007-

”Hvis man vil have folk til at engagere sig og bruge rigtig meget tid på noget, skal de have indflydelse til at gennemføre det, de arbejder for,”

Vinie Hansen

Næstformand, BL - Danmarks Almene Boliger

Beslutningerne ud i yderste række

I Hyldespjældet er Vinie Hansen medlem af det styrende forretningsudvalg. Sammen med de øvrige aktive har hun succes med at uddelegere de beboerdemokratiske beslutninger helt ud i den yderste række.

”Hvis man vil have folk til at engagere sig og bruge rigtig meget tid på noget, skal de have indflydelse til at gennemføre det, de arbejder for,” siger Vinie Hansen.

”Hyldespjældet blev og er stadig et levende eksperimentarium, hvor udvalgene har fået samme kompetence som afdelingsbestyrelsen. Alle, der vil være med, kan i seks faste udvalg deltage i udviklingen af forslag, som efterfølgende kan realiseres,” forklarer hun.   

Udvalgene i Hyldespjældet har fire til syv medlemmer, der arbejder med alt fra indretning af udearealer, legepladser over aktiviteter til miljøgenopretning. Dertil er der mindst 16 beboere, der stiller frivilligt op til at passe en genbrugsgård, 20 andre passer Hyldespjældets café, og 12 passer tøjboden.

”Udvalgene har altid være fuldt besat,” siger Vinie Hansen.

”Jeg troede på det for 27 år siden, da vi indførte det i Hyldespjældet. Og jeg tror på, at det beboernære demokrati den dag i morgen kan kopieres og realiseres alle steder. Men det tager tid at skabe den nødvendige kultur. Første skridt er, at dem, der sidder på indflydelsen, skal afgive noget af den,” fortsætter hun.

Opsøg dem der kan tilbyde noget

Meget kan man opnå ved bare at stille muligheden til rådighed og give lov. Men et godt øje for at rekruttere dem med interesse og kvalifikationer hjælper.

”Der kommer hele tiden nye folk med. Eksempelvis vores nabo, der flyttede ind for syv år siden. Han var veluddannet inden for træer, udearealer og alt muligt andet. Han blev selvfølgelig spurgt, om ikke han ville være med i udvalget, der arbejder med udearealer,” forklarer Vinie Hansen.

”Der sidder han endnu. De fleste aktive bliver så grebet af at være med til at udvikle Hyldespjældet, at de deltager rigtig længe i arbejdet. Det får dem i øvrigt også til at blive boende længe,” fortsætter hun.

Resultater skaber opmærksomhed

I Hyldespjældets beboerdemokratiske laboratorium bliver der udviklet iøjnefaldende initiativer. I 1999 indvier afdelingen Danmarks første vaskeri, der kan genbruge 80 procent af vandet.

Ikke lang tid efter samler afdelingen igen opmærksomhed, da man forbinder 10 af afdelingens 390 toiletter med underjordiske tanke, der kan opsamle beboernes urin. Man vil forsøge at lade det erstatte kunstgødningen, der bruges på afdelingens afgrøder.

Til børnene indvies en bogstaveligt vind og skæv legeplads. Den er stadig så eventyrlig, at den kan være kulisse i en eventuel ny film i rækken om Harry Potter.

Indflydelsen vokser

De spektakulære resultater i Hyldespjældet og opmærksomheden om samme gør, at hele Danmarks almene sektor også får øje på Vinie Hansen.

I 1996 vælges Vinie Hansen som formand for BL’s 9. kreds. I 2002 overrækker hun BL’s daværende formand, Henning Kirk Christensen, en grøn mursten for at få miljøet, klimaet og det grønne højere op på BL’s dagsorden. I 2004 vælges hun til næstformand for BL – Danmarks Almene Boliger.

”Det grønne har fra starten været særligt vigtigt for mig. Vi var nogle, der allerede i 80’erne forstod og gjorde opmærksom på, at noget skulle gøres. Og at det i en ikke fjern fremtid reelt handlede om vores alles eksistens,” fortæller Vinie Hansen.

”Til at starte med blev vi betragtet som landsbytosser. Men efterhånden forstod stadig flere, at det var alvor,” fortsætter hun.

Anerkendelse

Og med forståelsen kom også anerkendelse og flere resultater.

I 2002 modtog Vridsløselille Boligforening som den første almene boligorganisation i Danmark EU's miljøcertifikat. I 2004 bevirker den nyvundne almene forståelse i BL ­­­– Danmarks Almene Boliger, at BL’s eget miljøcertifikat i forbindelse med kongressen for første gang kan uddeles til en almen boligorganisation.

Og da FN’s klimatopmøde i december 2009 blev afviklet i København, var Hyldespjældet et af de udflugtsmål, som de mange politikere, forskere og NGO’er i det officielle program blev tilbudt at besøge og kigge nærmere på.

På linje med det miljøpolitiske har Vinie Hansen gennem de sidste 18 år som BL’s næstformand og dermed også som en del af formandskabet været med til at tilrettelægge organisationens linje i det boligpolitiske, socialpolitiske og for den sags skyld også inden for andre politiske områder. På repræsentantskabsmøder har Vinie Hansen præsenteret bestyrelsens og forretningsudvalgets forslag til BL’s politiske handlingsprogram.

Konflikter må løses

Et langt liv i beboerdemokratiet kan ikke kun leves i succesernes spotlight.

”Et vilkår i demokratiet er naturligvis, at alle ikke nødvendigvis vil det samme. Så må man prøve at finde et kompromis,” forklarer Vinie Hansen.

Det er et talent, den mangeårige skolelærer på Hundige Skole i Greve Kommune besidder.

”Da jeg startede på skolen, var 90 procent af børnene af dansk oprindelse. Da jeg sluttede, var næsten alle børn af udenlandsk oprindelse. Blandt børn er der ofte konflikter. Det her blev en professionel tidsrejse, hvor de almindelige konflikter blev krydret med kulturelle og sociale modsætninger. At stå i midten af dem – finde løsninger på dem har lært mig meget – Ikke mindst om mennesker,” fortæller Vinie Hansen.

Blandede byer

Vinie Hansen glæder sig over, at forståelsen for værdien af blandede byer deles af et stort flertal i befolkningen og af et bredt flertal af de politiske partier.

”Det er en forståelse, som skal fremtidssikres. Derfor skal vi fortsætte det samarbejde, vi i det seneste årti har opbygget med alle, der kan se værdien ved både vores boliger, og det, vi mellem boligerne udretter sammen med vores beboere,” siger Vinie Hansen.

 

 

 

Læs senere artikler

Portrætinterview under bøgen

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Danmarks yngste formand: ”Jeg er drevet af at kunne gøre en forskel”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Foto: Carsten Andersen / Endnu en weekend i beboerdemokratiets tjeneste. For Vinie Hansen er det blevet en livsstil

Vinie Hansen ser frem til at kaste sig ud i konferencens videre program. Det gælder både resten af lørdagen og det meste af søndagen. Endnu en weekend er brugt på at tjene det beboerdemokrati, hun både lokalt og nationalt er kommet til at elske - og har gjort til en livsstil.

”Jeg står ikke alene. Alle her på konferencen er lige så dedikeret. Og der er tusinder ude i afdelingerne, som deler arbejdet med at sikre indflydelse på fælles boligforhold og nærmiljø. Sælger vi det rigtigt og er åbne for at lade flere komme til, kan vi blive mange flere”, siger hun.

BL’s formandskab

BL’s nyvalgte formand, Allan Werge, ser en stor styrke i at have en af Danmarks mest erfarne beboerdemokrater som næstformand.

”Jeg er ansat og direktør i en mellemstor jysk boligorganisation og kender den verden rigtig godt. Vinie er beboerdemokrat og formand for en stor administrationsorganisation i hovedstadsområdet. Sammen favner vi en meget stor del af den almene virkelighed, som man forhåbentlig kan spejle sig i ud over landet.”

Allan Werge håber, at Vinie Hansen fortsat vil stille sig til rådighed for arbejdet i BL i de kommende år.

”Vinie har en hel uvurderlig erfaring at trække på – samtidig med at hun har stærkt blik for at udvikle den almene sektor. Jeg håber, at Vinie også vil stille sig til rådighed som næstformand for BL de kommende år. Det vil jeg sætte meget stor pris på.”

Besøg Vinie Hansen og Hyldespjældet i videoen her.

 

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Efter fem år virker hjemløsegaranti stadig

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Efter fem år virker hjemløsegaranti stadig

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2877 )

0

Læseliste