16. AUG. 2022 KL. 09:11

Portrætinterview under bøgen

Allan 2

”det er da klogt at høre, hvad flere mener – navnlig dem, der i vid udstrækning er meningsdannende ude i boligorganisationerne.,” mener BL's nye formand, Allan Werge. Fagbladet Boligen mødte formanden på årets Smukfest i Skanderborg. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Manden, der gør rent efter FestiWalther og de øvrige 30.000 festende, er Allan Werge. Siden 8. juni 2022 formand for BL – Danmarks Almene Boliger. Til dagligt er han direktør for AL2BOLIG i Aarhus.

De fleste er unge. Det er i hvert fald få, der er over 30 år. Mange bevæger sig spøgelsesagtigt. Stive led ovenpå nattens dans samler i robotagtige bevægelser plastikkrus efter plastikkrus efter plastikkrus op fra den morgenduggede festplads i Dyrehaven. Kuløren er bleg, rødsprængte og kun halvåbne øjne er overrepræsenteret.

Det er torsdag den 4. august klokken 8 om morgenen foran Skanderborgfestivalens hovedscene. Blandt de cirka 75, der er i gang med at rydde op efter nattens musikeventyr, skiller et par stykker sig ud, fordi de er ældre. Trods mere bedaget virker de noget friskere.

”Jeg havde en god oplevelse med blandt andet Zar Paulo i går aftes. Gik dog tidligere i seng end de fleste her. Jeg kan ikke længere feste igennem som en teenager,” griner en mand midt i 50’erne.

Selvom han på dagen virker i bedre form end de yngre, er det tydeligt, at arbejdet er anstrengende – så anstrengende at han er svedig efter hundredvis af buk efter alt fra de snaskede delvist tømte ølkrus, flasker over madbakker til cigaretskodder. Hans tøj er ikke gået fri af madrester og slatter, der aktiveres, når tusindvis af krus med mere skubbes fremad inden den manuelle opsamling.

Manden, der gør rent efter FestiWalther og de øvrige 30.000 festende, er Allan Werge. Siden 8. juni 2022 formand for BL – Danmarks Almene Boliger. Til dagligt er han direktør for AL2BOLIG i Aarhus.

Den i reglen velekviperede mand har for nogle dage skiftet det ryddelige kontor ud med den berømte festplads under bøgetræerne. Det stillesiddende kontorarbejde er blevet til fedtet for ikke at sige klistret oprydning.

”Det er jo ikke sjovt i aften, hvis ingen rydder op. For slet ikke at tale om i morgen eller på søndag,” siger han smilende.

”Desuden belønner festivalen vores oprydningsindsats med en hårdt tiltrængt sum penge til to idrætsforeninger,” fortsætter han.

Frivillighed

For blandt andet at sikre idrætsforeningerne en tiltrængt økonomisk håndsrækning stiller den nyvalgte BL-formand alle festivalens fire morgner op til cirka fire timers tidlig morgenoprydning. En indsats han er stillet op til hver gang, det har været muligt, siden 2016.

”Samfundet kan ikke fungere, hvis ingen gør noget frivilligt for andre. Det gælder ikke mindst i den almene boligsektor,” siger BL-formanden.

”Uden frivillige ville beboerdemokratiet dø. Og trivslen er for mange afhængig af, at nogen stiller sig til rådighed for at drive alt fra foreningerne over at handle for naboen, passe underboens børn til deltagelse i mere organiserede boligsociale aktiviteter,” fortsætter han.

Desværre er frivilligheden efter Allan Werges opfattelse udfordret.

”Der kommer færre til afdelingsmøderne. Og det er  svært, at få folk til at stille op, når der skal arrangeres sociale events. Det er uhyre vigtigt, at der er aktiviteter båret af frivillige i vores boligafdelinger, ikke kun af afdelingsbestyrelser men af engagerede frivillige. Det er et område vi forsat skal arbejde med, for foreningsdanmark og frivilligheden er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark,” siger boligdirektøren.

”Selvom Laila på anden sal er ensom, møder hun ingen, hvis der ikke er noget at gå til. Og ingen opdager, at Jørgen udover at være ensom, har det psykisk dårligt eller har et andet problem, før det bliver til et problem for naboerne, som der kan klages over,” fortsætter han.

Om Allan Werge

Allan Werge er født på Frederiksberg i 1966.

Da han var tre år flyttede han med familien til Skjern i Vestjylland.


Da han var ni, flyttede familien til Grønland, hvor de boede i tre år, inden den flyttede til Videbæk, der ligger 20 kilometer fra Skjern.


Efter Folkeskolen tog Allan Werge imod et tilbud om en læreplads som mejerist. Han arbejdede som mejerist i fem år, hvorefter han som 23-årig flyttede til København, hvor han begyndte på HF, der blev fulgt op med kandidatuddannelsen i statskundskab (scient. Pol.)


Efter uddannelsen arbejdede han for selskabet Fascom, der blandt andet tilbød almene boligafdelinger internet og telefoni. Derefter arbejdede han seks år i forskellige administrative stillinger hos den grønlandske boligorganisation Ini, der er hjemmehørende i Grønland.


I 2011 vendte Allan Werge tilbage til Danmark for at indtage stillingen som direktør for AL2BOLIG.

 

DSC06253

1 / 1Fire morgner op til cirka fire timers tidlig morgenoprydning. En indsats Allan Werge er stillet op til hver gang, det har været muligt, siden 2016. Foto: Lars Græsborg Mathiasen.

”Noget så banalt som at hilse på dem, man møder på trappen, fremmer fællesskabet og omsorgen for hinanden. Man bliver mere opmærksom på, hvem man bor sammen med, og hvordan hinanden har det.”

Allan Werge

Formand for BL - Danmarks Almene Boliger

Det mindste betyder noget

Ifølge BL’s nye formand er ingen indsats for lille til at gøre en forskel.

”Noget så banalt som at hilse på dem, man møder på trappen, fremmer fællesskabet og omsorgen for hinanden. Man bliver mere opmærksom på, hvem man bor sammen med, og hvordan hinanden har det,” siger Allan Werge.

”Dertil kommer bonuseffekterne. Hvis man som refleks hilser på alle, så hilser man også på den potentielle indbrudstyv. Det er den bedste måde at forebygge, at han eller hun begår indbruddet. Tyven ved nemlig godt, at man meget bedre husker hvem, der har været hvor, hvis man hilser,” fortsætter han.

Vil styrke beboerdemokratiet

Allan Werge understreger, at ansvaret for udfordringerne i beboerdemokratiet og deltagelse i diverse sociale aktiviteter ikke alene ligger hos beboerne.

”Vi er nødt til at se på, om vi på en tidssvarende måde gør det nemt og interessant at være frivillig. Vi skal kigge på barrierer og muligheder i frivilligheden i de almene boligorganisationer. Det kan være, at de aktiviteter vi har ikke er de rigtige, det kan også være det er for besværligt at komme til at lave en aktivitet."

"Når der ikke kommer ret mange til afdelingsmøderne, er det fordi, de ikke er interessante nok. Det er vores ansvar – En udvikling vi i boligorganisationerne skal arbejde hårdt for at vende,” siger boligdirektøren.

Ansvaret for at være tidssvarende ligger først og fremmest hos boligorganisationerne. Men BL – Danmarks Almene Boliger skal også bidrage til udviklingen af beboerdemokratiet og andre frivillige aktivitetstilbud.

”Hvis en boligorganisation får en god ide, er det naturligt at BL via sine medier formidler den videre. Og BL skal også selv bidrage med forslag til udvikling af nye aktiviteter, og tiltag som kan styrke de enkelte boligorganisationers kompetencer til at arbejde med frivillighed i 2022 og frem,” siger Allan Werge.

Baglandet skal høres

Den nyvalgte formand for BL – Danmarks Almene Boliger, har selv ideer.

”Jeg var ret imponeret af det engagement der var i forbindelse med valg af ny formand i BL. Flere kørte ganske langt for at overvære og deltage i de tre valgmøder, som var arrangeret i henholdsvis København, Kolding og Aalborg. Det var en super god oplevelse at deltage på møderne, hvor der blev lyttet, stillet spørgsmål og debatteret med udgangspunkt i viden, nysgerrighed og engagement. Det er en stærk måde at diskutere relevante emner på,” siger Allan Werge.

”Tilsvarende møder kan for samme deltagerkreds arrangeres med aktuelle politiske emner. Aktuelt har vi problemet med maksimumbeløbet, der forhindrer, at vi kan bygge. Der er ikke et indlysende svar på den problemstilling. Hæver vi bare maksimumbeløbet uden at tænke os om, bliver boligerne så dyre, at dem vi henvender os til, ikke har råd til at bo der. Nogen steder kan vi endda risikere, at det bliver billigere at købe en bolig end at leje en bolig. Så i sidste ende bliver det en diskussion om maximumbeløb, finansiering af almene boliger, huslejeniveauer med mere som har betydning. Beslutningen om, hvad vi mener i spørgsmålet skal træffes i BL's bestyrelse. Men det er da klogt at høre, hvad flere mener – navnlig dem, der i vid udstrækning er meningsdannende ude i boligorganisationerne."

Og BL–formanden mener, der er emner nok at tage fat på.

”Uanset hvem der sidder i regering, skal der indenfor kort tid udvikles og vedtages en psykiatri-pakke. Det er vores opgave at huse alle, der er udsatte. Det er en opgave, vi er stolte af at løse. Men vi kan desværre også se, at vi her har en gruppe mennesker, som ikke alle steder får den støtte og hjælp, de har behov for. Udover at det er alt for hårdt for den syge og eventuelt hans pårørende, er det ofte også for hårdt for naboerne og vores ansatte, som må konfrontere dem i hverdagen. Det er et emne, hvor vi, som repræsenterer den almene sektor centralt, vil have godt af at høre, hvad medlemmerne synes, der er behov for,” siger Allan Werge.

”Vores sektor skal fremadrettet bidrage til klimamål og for den sags skyld implementering af FNs 17 verdensmål. Det er klogt, at vi får en bred drøftelse af, hvad vi kan, bør og skal bidrage med,” fortsætter han.

Opgaven er de udsatte

Selvom den almene sektor i et passende omfang skal bidrage til opfyldelse af alle verdensmålene, er den nye formand for de almene boliger ikke i tvivl om, hvad kerneydelsen er.

”Vi skal tilbyde hjem – gode hjem til alle slags mennesker og især de mest udsatte,” siger Allan Werge.

”Der er mange, som kritiserer os for, at vores beboere tjener færre penge, mangler uddannelse, er mere syge og for nogens vedkommende taler dårligt dansk. Jeg synes, vi skal rette ryggen og konstatere, at det beviser, vi gør, det vi skal, og at det virker. Vi har skaffet de mest udsatte et godt hjem. Når det er sagt, skal vi selvfølgelig yde vores bidrag, til at hjælpe vores beboere til det bedst mulige liv. Derfor er vores boligorganisationer sammen med rigtig mange samarbejdspartnere dybt involveret og engageret i en bred vifte af boligsociale aktiviteter, som omfatter alt fra fritidsaktiviteter for både børn og voksne over jobformidling til lektielæsning. Der er evidens for at det boligsociale arbejde virker, vi gør en positiv forskel for de udsatte i de boligafdelinger, hvor der er boligsocialt arbejde. Vi skal være stolte af det arbejde, vi gør i det boligsociale,” fortsætter han.

Det brede samarbejde

Den nyvalgte formand for BL – Danmarks Almene Boliger glæder sig over sektorens mange nye samarbejdspartnere – ikke mindst over alle dem, som har fået øjnene op for den forskel de almene boliger, boligorganisationerne og de aktive beboere gør. 

”Det er en omfattende del af samfundet, der kan se fordelen ved den blandede by. Der er brug for alle. Næsten alle kan derfor se værdien i den blandede by, hvor forskellige mennesker kommer i de samme butikker, går på de samme skoler og arbejder på de samme arbejdspladser – også selvom de laver forskellige ting,” siger Allan Werge.

”I Aarhus har Teknik- og Miljømagistraten i de seneste år haft henholdsvis en socialdemokrat-, en  venstre- og nu en konservativ rådmand. De har alle tre været fantastiske samarbejdspartnere. De har i hver deres periode arbejdet med og for den blandede by. Vi har også i BL et fornuftigt samarbejde med de private udlejere. Det skal vi blive ved med at have. Der er en rolle for dem og for os. Sammen er vi en vigtig del af den stærke by,” fortsætter han. 

Tillid

Forudsætningerne for, at den almene sektor også i fremtiden tiltaler de nødvendige samfundsaktører er, at vi accepterer problemer og ser begåede fejl i øjnene.

”Vi er i de seneste år kommet i et tæt samarbejde med alt fra kommuner, folkeskoler, politi over erhvervsliv, idrætsorganisationer til handicaporganisationer og miljøorganisationer om at finde løsninger på mange af vores beboers udfordringer. Det er lykkes, fordi vi har accepteret, at vi har udfordringer og er åbne i forhold til at finde de nødvendige løsninger. Vi har været tillidsvækkende,” siger Allan Werge.

”Det er en tillid, vi skal passe på. Den er forudsætningen for at udfordringerne i fremtiden også bliver løst,” fortsætter han.

Allan Werge blev af kommunen orienteret om de kritisable forhold i Østjysk Bolig, nogenlunde samtidig med, at han blev valgt som formand for kommunens boligorganisationer. 

”Det er sandsynligt at vi også i fremtiden med mellemrum vil komme i søgelyset for forhold, vi ikke er så glade for.”

”Det helt afgørende er nu, at vi er åbne om, hvad der er sket, og forsætter det arbejde, vi har sat i gang i BL med God Almen ledelse og fokus på ordentlighed og gennemsigtighed. Samtidig er der etableret en bestyrelsesuddannelse, og der er generelt et stort fokus på ledelsen af boligorganisationerne.”

Allan Werge har efter morgenens oprydning og under den omfattende refleksion over sin nye opgave spist sin morgenmad. Nu er det tid til lidt ro under bøgetræerne. Lidt tid med familien inden musikken igen skal nydes. Aftenen byder eksempelvis på ”The Minds of 99”. Der er godt nok først lige før midnat. Nu må vi se. Han skal jo tidligt op fredag for igen at rydde op efter de andre.  

Læs senere artikler

Allan Werge ny formand for BL

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste