03. NOV. 2022 KL. 10:09

Fem ønsker til den kommende regering

Folketingssalen 2 Christoffer Regild 06NY

Den almene boligsektor har fem ønsker til det nyvalgte folketing, når det efter regeringsdannelsen igen samles. Foto: Christoffer Regild

Folketingsvalget blev afgjort den 1. november, og for den kommende regering er der ifølge BL – Danmarks Almene Boliger særligt fem dagsordener, hvor der er brug for handling.

Folketingsvalget blev afholdt i tirsdags. Men det er nu, det vanskelige begynder.

I går gik Mette Frederiksen til dronningen for at meddele, at den hidtidige regering trækker sig. Hun er af dronningen sat til at undersøge, om hun kan samle et flertal om en ny regering, efter et flertal af partierne har udpeget hende som kongelig undersøger.

Det er ikke en enkel opgave. Ser vi tilbage på de seneste 30 års folketingsvalg, har det taget fra seks dage, da Poul Nyrup Rasmussen dannede sin regering i 1994, til 22 dage, da Mette Frederiksen dannede den nuværende regering i 2019.

Udover at sammensætte et ministerhold, som ikke har et flertal imod sig i Folketinget (vi har negativ parlamentarisme), er opgaven i samarbejde med potentielle støttepartier at formulere et målsætnings- og arbejdsprogram for den kommende valgperiode – et papir, der tager udgangspunkt i de udfordringer, samfundet står overfor. Lykkes det at opnå enighed, bliver papiret regeringens og støttepartiernes regeringsgrundlag.  

Uanset, hvordan regeringen ender med at se ud, er der særligt fem områder, som kræver fokus.

Hjælp til udsættelsestruede beboere

Et af valgets største emner var inflationen. De stigende priser gør et markant indhug i mange husstandes rådighedsbeløb, og mange almene beboere har svært ved at betale huslejen. Selv efter vinterhjælpen har minimum 50.000 husstande et negativt rådighedsbeløb.  

Antallet af ophævelser af lejemål er allerede nu højere end sidste år, og tendensen stiger. Udover de menneskelige omkostninger for både voksne og børn, har udsættelser store økonomiske omkostninger. Ikke bare for de berørte lejere – også deres naboer, der må dække huslejetab, boligorganisationer og kommuner med flere får store tab.

Det bør en ny regering fokusere på:


Lokale energifællesskaber

Samtlige partier har i valgkampen haft ambitiøse klimamålsætninger. Energikilderne skal være C02-neutrale og vedvarende. Alle har tilsvarende været enige om, at vi på grund af stigende energipriser og den usikre internationale sikkerhedssituation i størst muligt omfang skal være selvforsynende med energi. 

De almene boligers tage har et samlet areal svarende til 20 kvadratkilometer. Opsættes der solceller på blot en fjerdedel af arealerne, vil det samlede bidrag fra solenergien øges med 39 procent (0,5 GW).  Det vil samtidig reducere udledningen af CO2 med 80.000 ton om året.

På trods af stor velvillighed blandt almene boligafdelinger og beboere til at udnytte det ubenyttede energipotentiale, sker det sjældent. En række bureaukratiske barrierer og urimeligheder forhindrer det. Blandt andet må strømmen ikke føres ud til de enkelte boliger gennem afdelingens eksisterende kabler. Ligesom der skal betales elafgift og eltariffer af strømmen, som lokalafdelingen selv producerer.

Det bør en ny regering fokusere på:

Boliger til seniorer og ældre

Vi bliver 200.000 flere ældre og seniorer frem mod 2030, og det stiller krav til fremtidens boliger. Det gælder i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche mangfoldige behov, fremme fællesskaber og muligheden for et godt liv – hele livet. 

Undersøgelser viser, at de fleste helst vil blive boende i eget hjem gennem hele livet. Det skaber et stort behov for flere boliger, som passer til et langt livsforløb.

Det bør en ny regering fokusere på:

Styrk psykiatrien

I januar afleverede Sundhedsstyrelsen et oplæg til en 10-årsplan, som præsenterede 37 anbefalinger til forbedringer af psykiatrien. Den 27. september indgik regeringen sammen med et bredt folketingsflertal en aftale om en 10-årsplan for udviklingen af psykiatrien og mental sundhed. Partierne bag aftalen forpligtede hinanden til at arbejde med 19 konkrete målsætninger og en række prioriterede indsatser i løbet af de kommende ti år.

Den almene boligsektor spiller en vigtig rolle med at huse borgere med psykiske lidelser. Det er over årene blevet en mere vanskelig opgave, i takt med at antallet af sengepladser i psykiatrien er faldet, og antallet af mennesker med psykiske lidelser er steget.

Mennesker med psykiske lidelser har fået det sværere, og hjælpen er ikke fulgt med. Det har givet bekymringer og utryghed blandt naboerne i mange boligområder.

Det bør en ny regering fokusere på:

Det store energipotentiale

De 0,5 GW som solceller på 20 procent af den almene tagkapacitet kan bidrage til svarer til en stigning på 39 procent i forhold til Danmarks samlede kapacitet fra solenergi i maj 2021.

Flere betalige boliger med et fornuftigt klima-aftryk

Der er sat et ambitiøst mål om en reduktion af drivhusgasser i 2030 på 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Den samlede boligmasse står for 40 procent af CO2-udledningen. De almene boliger udgør en femtedel af boligmassen i Danmark. Derfor er der et stort potentiale i at gøre den eksisterende almene boligmasse grønnere.

Samtidig er der stadig et stort behov for betalige boliger. En opinionsundersøgelse op til kommunalvalget sidste år for Fagbladet Boligen viste, at boliger, almindelige mennesker kan betale, i både København og Odense var det vigtigste valgtema.

Det bør en ny regering fokusere på:

 

 

Om opinions- undersøgelserne

Næsten 70 procent af vælgerne i København frygter, at de stigende boligpriser i København på et tidspunkt medfører, at de selv, eller nogen, de holder af, bliver nødt til at flytte fra København. I Odense delte næsten halvdelen af borgerne samme frygt.

Over en tredjedel af Københavns vælgere gav før kommunalvalget udtryk for, at boliger til alle, man kan betale med en almindelig løn, var kommunalvalgets vigtigste emne.

Læs mere om undersøgelserne her

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste