29. NOV. 2022 KL. 12:00

Beboerrådgivning bremser udsættelser

Katja Lindblad Domea

Fem millioner kroner har boligselskaberne indtil videre sparet ved at have en beboerrådgivning. For hver fogedudsættelse, der bliver forhindret, sparer de omkring 50.000 kroner, fortæller Katja Adelhøj Lindblad-Clausen, chef for Domea’s rådgivning. Foto: Domea.dk

95 procent af alle udsættelser bliver bremset, når beboerne ringer til rådgivningslinjen hos Domea.dk. Samtalerne drejer sig især om økonomi, og et tæt samarbejde med boligselskaberne gør det til en succes.

Der bliver lagt budget, skåret på streamingtjenester og talt om muligheden for at søge offentlige ydelser, når telefonen ringer hos Domea.dk. ”Kan boligstøtte eller en økonomisk friplads i daginstitutionen hjælpe på økonomien?” bliver der spurgt, når især enlige forældre ringer ind til rådgivningen, der har åbent alle hverdage.

Siden corona vendte op og ned på det hele, har Domea.dk, der administrerer 60 almene boligselskaber, haft en beboerrådgivning. 38 boligselskaber har tilmeldt sig ordningen, der tilbyder gratis og fortrolig rådgivning om både sociale forhold og økonomi.

1.145 opkald modtog rådgivningslinjen det første år, og ud af dem handlede mere end 800 af dem om, hvordan beboerne fik råd til at betale huslejen. Mange af opkaldene kom fra beboere, der allerede sad med en ophævelse af lejemålet i hånden. Alligevel lykkedes rådgiverne at bremse udsættelsen for hele 95 procent af alle de beboere, der ringede ind.

Boligselskaber sparer fem millioner kroner

”Vi har en energi- og inflationskrise, der gør, at flere har svært ved at betale for huslejen. Alligevel kan rådgivningen stoppe fogedudsættelserne,” siger Katja Adelhøj Lindblad-Clausen, der er chef for rådgivningen.

Hun vurderer, at telefonlinjen det første år har givet boligselskaberne en samlet besparelse på mere end fem millioner kroner, fordi hver udsættelse ville have kostet i omegnen af 50.000 kroner. Huslejerestance, flyttefolk og fogedret løber op, og rådgivningslinjen hjælper også beboerne med at få støtte fra kommunen.

”Måske har de brug for bostøtte, rengøringshjælp eller oprydning i haven, og på den måde sparer boligselskaberne også penge, fordi vi undgår lejligheder, der sander helt til på grund af misligholdelse, der fører til klagesager og frustrerede naboer,” tilføjer hun og understreger, at det i sidste ende kommer lejerne til gode, der ellers ville skulle dække den manglende husleje.

Færre fogedsager hos Domea.dk

Flere beboere har problemer med at betale for huslejen hos Domea.dk’s boligselskaber. Men det ender ikke med flere fogedudsættelser. På et lille år er antallet af beboere, der modtager en ophævelse af lejemålet, steget med en tredjedel. Alligevel ender kun fem procent af de beboere, der kontakter Domea.dk’s beboerrådgivning, med at blive sat på gaden af fogeden.

Det er stadig en overvægt af enlige, der har brug for hjælp. Og vi skal huske, at der altid er en årsag til, at de kommer bagud med regningerne. Men det nye er, at der nu er pres på flere sider af beboerne, og vi gør allerede alt det, vi kan for at hjælpe. Der er brug for flere politiske indgreb.

Katja Adelhøj Lindblad-Clausen

Chef for rådgivningen hos Domea.dk

Læs senere artikler

Mette og Jakob hjælper beboere med at undgå udsættelser

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Fordel at give råd over telefonen

MNV Bolig, der har boliger i blandt andet Holbæk, Ringsted og Kalundborg, er en af de boligselskaber, der er med i ordningen. Det første år sendte de 73 beboere videre til rådgivningen, og de ser det som en fordel, at samtaler foregår telefonisk og et andet sted end i boligselskabet.

”Det er svært at blotte sig, hvis man har det svært økonomisk. Det giver etisk god mening at adskille telefonlinjen fra det sted, hvor du lige har siddet og talt om en vandhane, der løber. Det giver anonymitet. Og så har vi heller ikke råd til egne rådgivere,” siger Maja Hansen, formand for bestyrelsen hos MNV Bolig. Telefonlinjen har også en anden fordel, mener Katja Adelhøj Lindblad-Clausen fra domea.dk:

”Mange beboere er flove og forskrækkede, fordi de har fået et advokatbrev. Det hjælper på situationen, at vi ikke er kommunen. Vi har tavshedspligt, vi er en fortrolig rådgivning, og vi har ikke sanktionsmuligheder, hvis de er på offentlige ydelser.

Flere beboere med psykiske sygdomme

Rådgiverne kommer som regel i kontakt med beboerne, når de sidder med en ophævelse af deres lejemål i hånden. Det er skrevet af en advokat. Inden da har beboerne fået en rykker, fordi de ikke har betalt husleje. Og bliver rykkeren ikke betalt, er ophævelsen en af de sidste muligheder for at betale den manglende husleje og de gebyrer, der er løbet til. Ellers står fogeden for døren.

”Kommunen er først forpligtet til at hjælpe beboeren, når sagen er på vej i fogedretten. Vi sætter ind, når beboeren ikke har betalt første rykker, for at undgå, at sagen bliver sendt i fogedretten,” siger Katja Adelhøj Lindblad-Clausen fra domea.dk.

Boligselskaberne hjælper også med at binde rådgivningslinjen og de trængte beboere sammen, fortæller Maja Hansen fra MNV Bolig: ”Vi spørger beboerne, når de er bagud med huslejen, om vores økonomiske rådgivere må ringe til dem. Vi gør det samme, når vi oplever beboere, der har det psykisk dårligt.”

Og lige præcis den psykiske mistrivsel er stigende, oplever de hos MNV Bolig. ”Vi har et stigende problem med beboere med psykiske sygdomme, der for eksempel hører stemmer og har det rigtig svært,” tilføjer hun.

Brug for flere politiske indgreb

Under den første tid med corona var det især arbejdsløse beboere, der ringede ind til rådgivningslinjen. Nu er det lige så ofte beboere, der er i arbejde, der ringer ind. De har svært ved at få pengene til at række på grund af en høj el- eller varmeregning eller priserne i supermarkedet.

”Det er stadig en overvægt af enlige, der har brug for hjælp. Og vi skal huske, at der altid er en årsag til, at de kommer bagud med regningerne. Men det nye er, at der nu er pres på flere sider af beboerne, og vi gør allerede alt det, vi kan for at hjælpe. Der er brug for flere politiske indgreb,” mener Katja Adelhøj Lindblad-Clausen fra domea.dk.

Til foråret får beboerne årsopgørelsen, en elregning og endnu en varsling af aconto varme. Mange beboere får måske også en højere husleje, fordi udgifter til vedligeholdelse af boligerne stiger. Derfor er Katja Adelhøj Lindblad-Clausen fra domea.dk bekymret for, hvor længe telefonrådgivningen kan holde fogedudsættelserne nede.

”Beboerne kan ikke blive ved med at låne penge af bekendte og få enkeltydelse af kommunen. Og for de beboere, der har det laveste rådighedsbeløb, vil en huslejestigning på bare 100 eller 200 kroner være en katastrofe,” fortæller hun.'

Forslag om midlertidig støtte via boligstøtten

I BL er viceadministrerende direktør, Solveig Råberg Tingey, enig i, at der er brug for en ekstra målrettet hjælp til de mest udsatte beboere, som lige nu står i en virkelig presset situation, hvor de er i fare for at miste deres hjem.

”Et rigtig effektivt redskab er at se på boligstøtten, som allerede i dag målretter støtten til dem, der har mest behov for det. Vi foreslår, der gives et ekstra energitillæg i støtten til dem, der står i en sårbar situation. Det er nemt, da systemet administrativt allerede er etableret, og hjælpen derfor kan komme hurtigt ud,” siger Solveig Råberg Tingey.   

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste