28. MAR. 2022 KL. 10:03

De almene beboere har fået en større stemme på Nørrebro

Line Og Tobias

Tre almene beboerdemokrater er stemt ind ved sidste valg til Nørrebro Lokaludvalg. De vil nu arbejde for en mere demokratisk og solidarisk bydel – med afsæt i de almene værdier.

Syv almene beboere stillede op til Nørrebro Lokaludvalg i februar. Tre blev stemt ind og skal nu sidde med i det 15-mand store udvalg. Til dato den største almene repræsentation i udvalget på Nørrebro.

To af dem er nyvalgte. Line Bach Holm, som bor i AKB-afdelingen Lundtoftegade. Og Tobias Gregory fra fsb’s Blågården. Tredje mand er Mohammed Aslam, som blev genvalgt til udvalget. Han er mangeårig formand og beboer i Bo-Vitas Mjølnerparken.  

De skal nu repræsentere de 18.000 almene beboere ud af 80.000 borgere, som bor på Nørrebro.

”Det giver så fin mening, at vi nu er det antal repræsentanter, som svarer til, at de almene boliger udgør 22 procent af Nørrebros boliger. At vi får en større almen stemme i udvalget bliver også en fordel for Nørrebro. Ikke mindst, fordi vi har stor erfaring med at finde løsninger, der skal komme mange mennesker til gode,” siger Tobias Gregory fra Blågården.

Han bliver suppleret at Line Bach Holm, som i hele sit tankesæt er drevet af demokrati og solidaritet.

”Hele vores dna om det at være demokratiske medborgere bliver helt automatisk talt ind i det at bo alment. Og det vil vi jo gerne massere mere ind i resten af Nørrebro, som historisk bygger på en række solidariske bevægelser, hvor fællesskabet og kollektive løsninger gennemsyrede bydelen. Det vil vi gerne vende tilbage til.”

De glæder sig begge meget til samarbejdet med de andre repræsentanter i udvalget. Og at finde ud af, hvilke døre Nørrebro Lokaludvalg kan åbne til kommunen og den lokale omverden, som kan bidrage til solidariske løsninger for hele Nørrebro.

Nørrebro Lokaludvalg

I Nørrebro lokaludvalg sidder der 25 medlemmer. De 10 er udpeget fra hvert af de politiske partier, der sidder i Borgerrepræsentationen. De resterende 15 medlemmer repræsenterer forskellige frivillige foreninger på Nørrebro. Idræts-, skole-, kultur-, ældre- og boligområdet er eksempelvis repræsenteret i Lokaludvalget.

Nørrebro Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen og de forskellige politiske udvalg på rådhuset, inden der træffes endelig beslutning i sager af betydning for Nørrebro.

Lokaludvalget laver også bydelsplanlægning i form af en bydelsplan i samarbejde med Center for Byudvikling i Københavns Kommune.

De har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i bydelen. Til det formål har Nørrebro Lokaludvalg en pulje på lidt mere end 3 millioner kroner årligt. Lokale foreninger, organisationer og borgere kan søge Lokaludvalget om tilskud til deres aktiviteter og projekter fra disse puljemidler. 

Det at åbne op udadtil og samarbejde med lokalområdet afspejler det værdisæt, vi som almene beboere tager for givet. Det vil vi rigtig gerne sælge videre til resten af Nørrebro, uanset hvilken bolig folk bor i.

Line Bach Holm, beboer i Lundtoftegade (AKB) på Nørrebro

Demokratisk arkitektur er nøglen til fællesskabet

”Vi plejer at sige, at ejernes friværdi ligger i murstenene – vores ligger i fællesskabet. Det er da lidt paradoksalt, at når vi skal skabe tryghed i et alment boligområde, så åbner vi op og byder verden ind. Når en ejerforening vil skabe tryghed, lukker de porten med lås og slå,” konstaterer Line Bach Holm fra Lundtoftegade.

I Lundtoftegade har de gennem årene arbejdet meget med demokratisk arkitektur, hvor de inviterer folk ind udefra til at bruge deres boligområde.

For eksempel har Lundtoftegade et partnerskab med den lokale fodboldklub Nørrebro United. Her stiller boligområdet deres fodboldbane til rådighed, så fodboldklubben kan være med til at hjælpe udsatte børn og unge ind i foreningslivet. Sådan et samarbejde er med til at skabe fysiske og sociale forandringer i lokalområdet og samtidigt gjort det tilgængeligt for Lundtoftegades egne børn at gå til fodbold.

”Det at åbne op udadtil og samarbejde med lokalområdet afspejler det værdisæt, vi som almene beboere tager for givet. Det vil vi rigtig gerne sælge videre til resten af Nørrebro, uanset hvilken bolig folk bor i,” siger Line håbefuldt.

 

Hvordan ser I jer selv – er I fra Nørrebro eller fra Lundtoftegade/Blågården?

”Det er en stærk identitet at bo alment, og jeg brænder helt vildt for Lundtoftegade, men jeg er jo også nørrebro’er og ser min bydel som en helhed,” svarer Line Bach Holm.

”Først og fremmest er vi borgere, som bor alment på Nørrebro,” supplerer Tobias. ”Men jeg stiller op for Blågården, så jeg bringer selvfølgelig emner til bordet i udvalget, som vi i Blågården kan se os selv i.”

De er enige om, at det gør det mere demokratisk, at de ikke kun repræsenterer dem selv som individer, men vil arbejde for alle de forskellige beboergrupper, der bor alment.

”Det er meget meningsfuldt,” fortæller de.

Lokaludvalg i København

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, som hver har en geografisk afgrænset bydel som indsatsområde.

Her kan repræsentanter for en forening, et råd, en brugerbestyrelse m.m. stille op, hvis de ønsker at arbejde for lokale visioner eller få erfaring med politik og påvirke bydelens udvikling.

Hvert fjerde år holdes der valg til lokaludvalgene, og det sidste blev afholdt i foråret 2022.  

Line Bach Holm Boldbane

Line Bach Holm bor alment i Lundtoftegade på Nørrebro. Hun har været aktiv i afdelingsbestyrelsen og divserse lokaludvalg, så det er ikke nyt for hende at skulle varetage de almene beboeres interesser. Her står hun på fodboldbanen i Lundtoftegade, som de har lavet en aftale med Nørrebro United, at de kan bruge og hjælpe unge udsatte børn ind i foreningslivet.

Almen dagsorden: Demokrati og solidaritet  

”Vores dagsorden er, at vi skal arbejde med at skabe et demokratisk, solidarisk og bæredygtigt Nørrebro, som kan rumme alle typer borgere. Mit håb er at få ansvarligheden til at vokse indadtil, så vi sammen får skabt solidariske løsninger,” afslører Line Bach Holm.

Tobias Gregory har også tænkt over, hvad det specifikt er, de som almene beboere kan byde ind med.

”Vi har selvfølgelig alle et mål om, at Nørrebro fortsat skal være et fedt sted at bo, med mangfoldighed og fri udfoldelse. Der, hvor vi almene skiller os ud, er, at vi har store kræfter, vi kan aktivere i afdelingerne. Det gør os til en betydningsfuld aktør. Vi kan også byde ind med store projekter og arrangementer, og mange af vores almene boligafdelinger kan tilbyde løsninger for fællesskaber og kultur, for eksempel med lokaler og erfaring,” pointerer han.

De tre almene repræsentanter i lokaludvalget står ikke alene. De almene boligafdelinger på Nørrebro har nemlig dannet en Almen Alliance, hvor 35 ud af Nørrebros 50 almene boligafdelinger indtil videre er repræsenteret.

Formålet med Almen Alliance er at gøre de almene boliger på Nørrebro synlige som social og ansvarlig part på Nørrebro. De vil blandt andet på fire konferencer om året sætte fokus på temaer som bæredygtige energiløsninger, affaldssortering, skybrudssikring, tryghed og flere almene boliger på Nørrebro.

At samle de almene boligafdelinger i en fælles alliance vil betyde, at de i fællesskab kan belyse de udfordringer og potentialer, som de almene boligafdelinger står med, og som en samlet enhed bringe det videre i lokalt og kommunalt regi.     

”Sammen står vi stærkere, og netværket bliver en super god støtte og inspirationskilde i vores arbejde i lokaludvalget. Og jo lige efter bogen i forhold til den demokratiske og solidariske dagsorden, vi har sat,” fortæller Line Bach Holm.    

Hvad håber I at få ud af jeres arbejde i lokaludvalget?

”At vi får indflydelse på de beslutninger, der bliver taget for Nørrebro som bydel. Og så får vi som almen aktør også adgang til afdelinger i Københavns Kommune, som kan åbne nye døre for os,” svarer Tobias Gregory.

”Historien om det almene er langt større, end at vi huser sygeplejersker og politimænd, som politikerne ofte begrænser det til. Det vil vi gerne tale ind i lokaludvalget. Og så håber vi, at den almene tilstedeværelse kan være med til at udvikle Nørrebro i en positiv retning,” afslutter Line Bach Holm, beboer og medlem af afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade.

Læs senere artikler

Lundtoftegade vinder kulturpris

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Podcast-serie sætter fokus på det boligsociale arbejde

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2877 )

0

Læseliste