08. MAR. 2022 KL. 16:44

Data for vand og varme koster på beboernes husleje

Valg2022 Header (2)

Energistyring med data er godt for klima og husleje, men det er for dyrt i København, mener boligselskabet DAB. Forsker forstår dilemmaet.

I kældrene under en række fireetagers bygninger i Valby i København sidder syv digitale energimålere og måler det samlede forbrug af vand og varme hver time.

Målerne gør det muligt hele tiden at tjekke, om fjernvarmeanlægget fungerer eller toiletter løber.

Men målingerne bliver ikke brugt.

Det er nemlig for dyrt at få adgang til data fra målerne, mener DAB, der administrerer de 300 almene boliger.

"Vi er superkede af, at prisen på data for fjernvarme og vand er så høj i København. Hvis vi havde adgang til de data, kunne vi spare mere på vandet og give beboerne billigere og bedre varme. Det er selvfølgelig også mere klimavenligt," siger Lars Gissel, energichef i DAB.

Energimålerne i Valby ejes af forsyningsselskabet HOFOR, der forsyner København med vand og fjernvarme. Hvis DAB ønsker adgang til HOFOR’s data, koster det 1.000 kroner per måler hvert år. Det bliver 7.000 kroner om året i Valby alene for data.

Energistyring er godt, men skal betale sig ind

Prisen giver DAB et reelt dilemma, vurderer forsker Peder Bacher, DTU Compute. Han forsker i at udnytte data til energioptimering.

"Sådan en investering skal jo betale sig ind, og det er ikke åbenlyst lige nu, at hvis man bruger de penge, så får man de og de besparelser på energiforbruget. Jeg forstår fuldstændig, at man tænker, det bare er en udgift," siger han.

Han forudser, at de fleste energidata med tiden vil blive gratis, og at det kan være med til at sænke energiforbruget i almene boligafdelinger.

"Hvis man er i stand til at analysere data, så kan det give en bedre drift og forståelse af, hvordan de forskellige energisystemer kan optimeres. Det gælder i den daglige drift, hvor man kan reagere hurtigt på fejl, men de historiske data er også vigtige. Man kan for eksempel se, hvis en bygning systematisk køler fjernvarmevandet dårligere end andre bygninger og gøre noget ved det," siger Peder Bacher, DTU Compute.

Flest almene boliger med fjernvarme

Langt de fleste af de godt 583.000 almene boliger i Danmark bliver opvarmet med fjernvarme.

Energistyring med data er godt for klima og husleje, men det er for dyrt i København, mener boligselskabet DAB. Andre steder i landet er de data gratis.

I andre dele af landet er det gratis

DAB administrerer 50.000 boliger over hele Danmark, og flere steder leverer de lokale forsyningsvirksomheder gratis data til DAB’s energistyringssystem.

De 30 DAB-boligafdelinger i HOFOR’s område må derimod betale. Derfor går den lokale ejendomsfunktionær i Valby i stedet en gang om måneden ned i kælderen og skriver tallene af fra målerne.

"I andre dele af landet modtager vi gratis data hver time eller hvert døgn, og vores systemer reagerer, hvis der er en fejl, så vi for eksempel hurtigt kan rette fejlen og spare beboerne for en ekstra varmeregning," siger Lars Gissel.

Prisen på data

HOFOR’s pris på data afhænger af omkostningerne ved at producere dem. Det forklarer koncernkundechef i HOFOR Gorm Elikofer.

"Den pris vi tager for vores rene dataprodukt, er en ren kostpris, der falder løbende. Vi sætter prisen ned i takt med, der kommer flere kunder på, fordi der er stordriftsfordele," siger han.

"Vi skal hive 24 værdier hjem i døgnet, og det er bare dyrere at producere 24 datasæt i døgnet end ét datasæt om måneden eller året til afregning. Der er simpelthen flere omkostninger til datatransport, systemer, mandskabshåndtering og ikke mindst kvalitetssikring af data," siger han.

"Vi er allerede i dialog med DAB og andre boligselskaber om at finde gode og effektive løsninger for anvendelsen af målerdata til brug for energi- og vandforbrugsstyring," siger Gorm Elikofer.

Artiklen fortsætter under billedet:


"Vi er i dialog med DAB og andre boligselskaber om at finde gode og effektive løsninger for anvendelsen af målerdata," siger Gorm Elikofer fra HOFOR.

Fjernvarmeselskaber måler og opsamler data forskelligt

- Danmark har 400 fjernvarmeselskaber.

- De måler og opsamler data forskelligt. De er ikke underlagt krav om at give løbende adgang til energidata.

- Forsyningsselskabernes data er ikke standardiserede.

- I dag er mange energimålere digitale og kan fjernaflæses.

Kilde: DAB/DTU Compute

”Vi er superkede af, at prisen på data for fjernvarme og vand er så høj i København. Hvis vi havde adgang til de data, kunne vi spare mere på vandet og give beboerne billigere og bedre varme."

Lars Gissel

energichef i DAB

Energidata bør være gratis

BL håber, at dialogen med HOFOR vil føre til, at energidata bliver gratis.

"Almene boligorganisationer skal leve op til politiske krav om at effektivisere og energioptimere, og derfor er det eneste rigtige at gøre energidata gratis," siger Mikkel Jungshoved, teknisk konsulent, BL – Danmarks Almene Boliger.

I Esbjerg er data for fjernvarme allerede gratis for boligselskaber, fortæller kommunikationschefen i forsyningsselskabet Din Forsyning.

"Det er for at energioptimere. Jo mindre varme vi sender ud i rørene, jo mindre kul skal der bruges til at producere varmen," siger Betina Lund Lauridsen, kommunikationschef i Din Forsyning i Esbjerg.

Gratis data er incitament for energibesparelser

Hos Vestforbrænding på Sjælland er fjernvarmedata også gratis, men det koster et par konsulenttimer til dataleverandøren at bliver tilsluttet, forklarer salgschef Charlotte Schøn Mejlshede, leder af fjernvarmesalg, Vestforbrænding.

"Grunden til vi har gjort det muligt, er efterspørgsel fra boligforeningerne samt at vores IT-systemer allerede havde muligheden for det uden, at vi skulle gøre noget ekstra," siger hun

"Vi ser det naturligvis også som et incitament for, at der vil blive gennemført energibesparende tiltag hos vores kunder," siger Charlotte Schøn Mejlshede.

Lars Gissel oplever, at flere og flere forsyningsselskaber leverer gratis data til energistyring.

"I sidste ende er det beboernes varmeregning, der bliver mindre, og den er vigtig for vores beboere, der ofte hører til blandt de lavtlønnede," siger Lars Gissel, energichef i DAB.

Disse data vil DAB gerne bruge i sit energistyringssystem til at optimere fjernvarme:

- Forbrug af fjernvarme i ejendommen målt på hovedmåler og eventuelle bimålere hver time/døgn.

- Flow - hvor meget vand løber gennem bygningens fjernvarmeanlæg.

- Fremløbstemperatur - den temperatur vandet har på vej ind i fjernvarmeanlægget.

- Returtemperatur – den temperatur vandet har, når det løber tilbage til fjernvarmeværket.

Læs senere artikler

Effektiviseringsaftalen: Sådan er det gået med energien det sidste år

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Beboerne sparede for over en halv million kroner på varmeregningen

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Ekstra varmeregning lander hos lavtlønnede i København

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste