10. MAJ. 2022 KL. 10:03

BL’s kredse er klar til nye opgaver

Kredskollage 2022

De nyvalgte formandskaber i BL’s 11 kredse er glade for valget. Her står 11 friske makkerpar, som skal lede deres kredse de næste to år. Du kan se alle navnene længere nede i artiklen.

Forårets kredsvalg er vel overstået. Godt 100 nye repræsentanter og suppleanter blev valgt ind i BL’s 11 kredse. Nye udfordringer ligger klar til de 220 medlemmer af BL’s repræsentantskab.

BL’s 11 kredse har nu stemt om, hvem der skal sidde med i BL’s repræsentantskab. Den 2. maj blev det sidste kryds sat i 1. kreds i København – og afsluttede rækken af kredsvalg landet over.

Deltagelsen og engagementet var stort på alle valgstederne. 58 nye repræsentanter og 44 suppleanter er valgt ind og klar til nye udfordringer. Flere af dem skal nu for første gang være med til at sikre BL’s udvikling i arbejdet med at sikre gode almene boliger.

”Fra BL skal der lyde en kæmpe tak for den store deltagelse i de 11 kredsvalg rundt om i landet. Og for det enorme engagement, som hver enkelt repræsentant byder ind med i arbejdet med at sætte retningen for den almene boligsektor,” siger Maria Frey Fletting, der er nytiltrådt afdelingschef i BL’s kredsafdeling.

I år var Bent Madsen og Solveig Råberg Tingey, det adm. makkerpar i BL – Danmarks Almene Boliger, på turné på forårets valgmøder. Her gav de på skift en status på de boligpolitiske emner, som er højaktuelle for sektoren lige nu. Blandt andet om de store udfordringer med høje byggepriser og den helt akutte sag med at huse ukrainske flygtninge.

Også lokalt ude i kredsene bliver der travlt de næste to år. Der er nemlig masser af opgaver at tage fat på, når man spørger Maria Frey Fletting.

”Vi skal sammen have omsat de almene mål til handling. Og fortsat holde fokus på maksimumbeløbet, så byggeriet ikke går helt i stå. Så har vi udlejnings- og anvisningsaftaler med kommunerne. Og ikke mindst, skal vi have implementeret hjemløseaftalen,” fortæller en arbejdsklar afdelingschef i BL.

KREDSENS ROLLE

BL er organisatorisk og geografisk opdelt i 11 kredse, som hvert andet år vælger en formand og en næstformand og et antal kredsrepræsentanter.

Kredsens formand og næstformand indgår i BLs bestyrelse, mens repræsentanterne indgår i BL's repræsentantskab.

Det er kredsenes opgave at realisere BL’s målsætningsprogram, lave lokal interessevaretagelse og støtte samarbejdet med kommunerne.

Kredsene skal også sikre samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling på tværs af medlemsorganisationerne om fælles udfordringer.

Alle valgte beboere og ansatte kan indstilles som kandidat af deres boligorganisation.

Mariafreyfretting2022

Fra BL skal der lyde en kæmpe tak for den store deltagelse i de 11 kredsvalg rundt om i landet. Og for det enorme engagement, som hver enkelt repræsentant byder ind med i arbejdet med at sætte retningen for den almene boligsektor.

Maria Frey Fletting

Afdelingschef i BL’s kredsafdeling

Flere nye ansigter i formandskaberne

Som altid til et kredsvalg bliver nogle genvalgt, andre takker af, og nye bliver valgt ind. Det var også tilfældet for fire af formandskaberne i BL’s 11 kredse.

I 2. kreds blev Mette Møllerhøj fra Lejerbo valgt ind som ny formand. Hun overtager posten fra Kasper Nørballe, FA09.

I 7. kreds blev tidligere næstformand, Karin Mortensen fra Boligforeningen ØsterBo, valgt til ny formand, og Per Nielsen fra Bovia træder ud. Som ny næstformand får kredsen Heidi Nielsen fra Varde Bolig Administration.

I 8. kreds udtrådte både formand og næstformand – Jan Mortensen, Dalbo, og Jan Thiessen, Salus Boligadministration. Som ny formand kommer Leif Poulsen fra BoligSyd. Og som ny næstformand for kredsen blev Lisbeth Jakobsen fra Salus Boligadministration valgt ind.

I 9. kreds udtrådte Iris Gausbo fra 3B som formand. I stedet blev tidligere næstformand, Michael Buch-Barnes fra Brøndby Boligselskab valgt ind som ny formand. Som næstformand får han Karin Sinkbæk Sørensen fra Boligselskabet AKB Rødovre.

Her kan du se den fulde liste over de valgte formænd og næstformænd, som fremover besætter kredsenes pladser i BL’s bestyrelse:

1. kreds

Formand: Camilla Hegnsborg, Hovedstadens almennyttige Boligselskab

Næstformand: Steffen Morild, Boligforeningen 3B

2. kreds

Formand: Mette Møllerhøj, Lejerbo

Næstformand: Bodil Nielsen, Boligselskabet Sjælland

3. kreds

Formand: Erling Nielsen, Fyns Almennyttige Boligselskab

Næstformand: Jette Egebjerg, AB Holmegaarden

4. kreds

Formand: Allan Møller Kristensen, Løgstør Boligforening af 1943

Næstformand: Steen Møller Andersen, Boligforeningen Vesterport

5. kreds

Formand: Allan Werge, AL2Bolig

Næstformand: Herdis Larsen, DOMI Bolig

6. kreds

Formand: Karsten Richard Håkonsen, Ringkøbing-Skjern Boligforening

Næstformand: Ulla K. Holm, Bomiva

7. kreds

Formand: Karin Mortensen, Boligforeningen ØsterBO (tidl. Næstformand)

Næstformand: Heidi Nielsen, Varde Bolig Administration

8. kreds

Formand: Leif Poulsen, BoligSyd

Næstformand: Lisbeth Jakobsen, SALUS Boligadministration

9. kreds

Formand: Michael Buch-Barnes, Brøndby Boligselskab (tidl. Næstformand)

Næstformand: Karin Sinkbæk Sørensen, Boligselskabet AKB Rødovre

10. kreds

Formand: Anders Lisvad, B45

Næstformand: Paw Nicolai Andreassen, Arbejdernes Byggeforening, Silkeborg

11. kreds

Formand: Axel Larsen, FOB Slagelse

Næstformand: Karsten Krüger, Vestsjællands Almene Boligselskab

Se listen med alle repræsentanter i BL’s 11 kredse, og som nu indgår i BL’s repræsentantskab, der er BL’s øverste myndighed.

Ny afdelingschef skal ud i landet

Maria Frey Fletting er kun lige startet i BL som ny afdelingschef i BL’s kredsafdeling og kredskonsulent i 1., 3. og 11. kreds. Hun har dermed taget over for Annesophie Hansen.

Hun er glad for, at hun som ny afdelingschef fik lov at opleve tre kredsvalg – i Aabenraa, Sorø og København.

”Det var nærmest en flyvende start, som gav et super godt indblik i demokratiet i BL’s kredse. Jeg ser utroligt meget frem til samarbejdet med alle repræsentanterne og at lære alle at kende. Nu skal jeg ud på landevejene og suge en masse viden til mig fra alle landsdele,” siger Maria Frey Fletting.

 

Læs senere artikler

Forstå maksimumbeløbet på 1 minut

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Byggestop har konsekvenser langt ind i fremtiden

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

BL’s formand: ”Hverdagsdemokraterne binder samfundet sammen”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

BL’s formand: ”Hverdagsdemokraterne binder samfundet sammen”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste