21. FEB. 2022 KL. 12:00

Hjemløshed: ”Som almen aktør har vi et ansvar for at være en del af løsningen”

Colourbox1057803

De almene boligorganisationer i Faaborg-Midtfyn Kommune er ved at lande en aftale med kommunen om en mere koordineret indsats med at finde boliger til hjemløse borgere i den fynske kommune.

Aftalen, som skal hjælpe de udsatte borgere og hjemløse i Faaborg-Midtfyn Kommune til at få tag over hovedet, er lige på trapperne. Til stor glæde for de almene boligorganisationer i kommunen.

For om kort tid vil samarbejdet mellem kommunens almene boligorganisationer og kommunen få en ny og mere koordineret tilgang til de hjemløse og udsatte borgere, som bor i den fynske kommune.

”Vi vil rigtig gerne være med til at løse opgaven med at hjælpe hjemløse væk fra gaden og ind i en bolig. Med anvisningsaftalen kan vi gå endnu mere struktureret til værks med at finde egnede boliger, som kan hjælpe kommunen med at løse de boligsociale problemer,” fortæller Helle Jakobsen fra Arbejdernes Boligforening Odense, som også administrerer boliger i Faaborg Boligforening i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I Odense har kommunen i tæt samarbejde med de almene boligorganisationer i flere år haft succes med konceptet housing first, som Faaborg-Midtfyn Kommune nu håber også at kunne etablere .

Med ”housing first” skal kommunen sammen med boligorganisationerne finde fælles løsninger, som giver de hjemløse fast tag over hovedet. Og samtidig skal kommunen give beboerne den bostøtte, de måtte have behov for, når de kommer fra et hårdt liv på gaden eller herberg og skal begå sig i en bolig, hvor der er regler for husorden og godt naboskab.

”Det ligger i aftalen med kommunen, at vi på jævnlige møder kortlægger, hvilke typer boliger vi har ledige, så vi bedre kan reservere de boliger, som egner sig til for eksempel hjemløse. På den måde bliver det en mere koordineret indsats, hvor kommunen ikke får tildelt meget dyre boliger, når de allermest har brug for små, prisvenlige boliger,” siger Helle Jakobsen.

Sådan fungerer kommunal anvisningsret

Kommunen har anvisningsret til almene familie- og ungdomsboliger.

Kommunen kan beslutte, at de vil anvise til op til hver fjerde ledige almene familie- og ungdomsbolig til borgere, der har akutte boligsociale behov. De beslutter dermed, hvem boligorganisationen skal udleje anvisningsboligerne til.

Det er ikke alle kommuner, der gør brug af retten til at anvise til hver fjerde ledige bolig. Kommunen kan godt indgå aftaler med boligorganisationerne om, at de vil anvise til flere eller færre boliger, alt efter ønsker og behov i boligorganisationer og kommune.

BL – Danmarks Almene Boliger anbefaler, at der indgås strategiske aftaler om anvisning og udlejning, som omfatter alle boligorganisationer i en kommune. Det er for at sikre, at anvisningen bliver tilpasset det enkelte område. Samtidig kan der indgås aftaler om det løbende samarbejde og om forebyggelse af sociale problemer.

Den her aftale giver os også en god indgang til kommunen, hvis vi står med en beboer, som begynder at få det svært med at indordne sig i det almene fællesskab eller skranter med helbredet.

Kim Hybel

Kundechef i Servicecenter Faaborg-Midtfyn

Fordelen går begge veje

I den sidste hjemløsetælling fra VIVE i 2019 blev der talt 75 personer i Faaborg-Midtfyn Kommune, som af den ene eller anden grund ikke boede på en fast adresse. Folk, som enten levede på gaden eller var tilknyttet et herberg.

Faaborg-Midtfyn Kommune tog derfor initiativ til, at kommunen sammen med de almene boligorganisationer skulle tænke i nye baner og lave en aftale til fordel for begge parter. Det førte til flere møder, hvor parterne fik drøftet, hvilke forventninger de havde hver især i forhold til hjemløseindsatsen.

Kommunen havde et ønske om nemmere at kunne melde ud til boligorganisationerne, når de mangler en bolig, hvor stor den skal være, og hvor den helst skal ligge. Og ikke mindst, hvor høj lejen må være.

”Vi har allerede et godt samarbejde og synes, vi møder stor imødekommenhed fra boligorganisationerne, så vi ser frem til at få det formaliseret,” udtaler Tina Wahl, socialchef i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Omvendt vil det koordinerede samarbejde også gøre det nemmere for boligorganisationerne at lave en holdbar fordeling af de udsatte beboere i boligafdelingerne. For det er afgørende, at der ikke kommer en for høj koncentration af beboere med de samme problemer i en opgang.

”Den her aftale giver os også en god indgang til kommunen, hvis vi står med en beboer, som begynder at få det svært med at indordne sig i det almene fællesskab eller skranter med helbredet. Så kan vi varsle kommunen, så en sagsbehandler kan gå ind i sagen og hjælpe beboeren på ret køl igen. Inden det eventuelt ender med en udsættelse,” fortæller Kim Hybel, der er kundechef i Servicecenter Faaborg-Midtfyn ved domea.dk.

Så den kommende anvisningsaftale skal både imødekomme dem, som er hjemløse og skal ind i en bolig – men også sørge for, at beboere ikke bliver udsat fra deres bolig, fordi de pludselig ikke betaler deres husleje.

”Som almen aktør har vi et ansvar for at være en del af løsningen,” afslutter Kim Hybel, som glæder sig til det første møde med Faaborg-Midtfyn Kommune og hans kolleger i de almene boligorganisationer. Planen er, at boligorganisationerne og kommunen skal mødes hvert halve år til et dialogforum.

Lige nu bliver de sidste formuleringer finpudset i anvisningsaftalen, så den kan blive underskrevet. Håbet er, at den træder i kraft inden for et par måneder.

Kredskonsulent Annesophie Hansen fra BL har deltaget i arbejdet med at lave aftalen mellem kommunen og boligorganisationerne. Hun fortæller, at BL generelt meget gerne bistår ved indgåelse af strategiske anvisnings- og udlejningsaftaler mellem kommuner og alle boligorganisationerne. Man kan som kommune eller boligorganisation kontakte BL’s kredskonsulenter.

Tomgang

Kommunen har ansvar for at betale tomgangsleje for de boliger, boligorganisationerne stiller til rådighed, hvis kommunen ikke anviser i tide.

Herudover garanterer kommunen for de anviste borgeres istandsættelsesregninger ved fremtidig fraflytning. Det betyder, at boligorganisationen holdes skadesløs i forhold til misligholdelse, og at opgaven med at opkræve beløbet hos den anviste beboer overgår til kommunen.

Boligorganisationen skal orientere kommunen om alle restancer, der opstår det første år efter indflytning, og kommunen skal så tage kontakt til borgeren og søge at forebygge yderligere restancer.  

Læs senere artikler

Boligforeninger giver håb for hjemløse i Faaborg-Midtfyn

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Samarbejde skal løfte hjemløse-planen til succes

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2877 )

0

Læseliste