14. DEC. 2022 KL. 10:32

Hvad betyder de nye klimakrav for dig som bygherre?

Markhaven Slagelse

Civicas afdeling Markhaven er opført i 2022 med en klimapåvirkning på 8,70 kg CO2-ækv./m2 pr. år, hvilket ligger under de nye CO2-krav, som træder i kraft fra januar 2023.

Fra januar 2023 kommer der et loft for, hvor meget CO2 nye bygninger må udlede, og som bygherre skal du dokumentere, at I overholder klimakravene.

Hvis Danmark skal nå de nationale klimamålsætninger og kravene i Paris-aftalen, er det nødvendigt, at den samlede byggebranche strammer op på, hvor meget CO2 de udleder. For byggeriet fylder en stor del i CO2-regnskabet.

Derfor har Folketinget besluttet, at alt opvarmet nybyggeri fra januar 2023 skal dokumentere sin klimapåvirkning. Og er byggeriet over 1.000 m2, skal grænseværdien på 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år overholdes. Og I skal være opmærksomme på, at grænseværdierne for CO2-udledningen bliver sat ned løbende hen over de kommende år.

”Med sektorens store volumen har vi et kæmpe ansvar for at nedbringe CO2-udledningen. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at bidrage til den grønne omstilling,” siger Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

Indførelsen af de nye klimakrav til nybyggeri er et af initiativerne i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, som har til formål at skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning. 

Her er de to nye klimakrav

De to nye bestemmelser i bygningsreglementet gælder for de nybyggerier, I søger byggetilladelse til efter 1. januar 2023, og som også er omfattet af krav om energiramme:


  1. Livscyklusvurdering (LCA-beregning):

Som bygherre skal I fremover dokumentere nybyggeriets klimapåvirkninger med en LCA-beregning. Det vil sige en klimaberegning, som beregner byggeriets klimapåvirkning over en periode på 50 år. 

LCA-beregningen skal omfatte store dele af bygningens livscyklus over en periode på 50 år, blandt andet produktion af byggematerialer, energiforbrug til drift og affaldsbehandling af byggematerialer efter endt levetid.

 

  1. CO2-udledning:

Nybyggeri over 1.000 m2 må fra januar 2023 ikke overstige en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækvivalenter/m2/år for det samlede CO2-udslip fra materialer og bygningens energiforbrug.

Fra 2025 er det forventningen, at der også indføres en øvre grænseværdi for CO2-udledningen for nybyggeri under 1000 m2.

Selvom det kan lyde drastisk, er der ingen grund til panik ifølge Niklas Jarnit:

”De nye klimakrav giver plads til, at branchen kan øve sig. I dag udleder boligbyggeri i gennemsnit 9,6 kg CO2-ækvivalenter/m2/år, hvilket er væsentligt under de 12, som bliver rammen fra januar.”.

Det er Civica og Slagelse Boligselskab gode eksempler på. De har begge opført nye boligbyggerier med lavere CO2-aftryk, end bestemmelserne bliver fra nytår.

Her kan du dykke ned i LCA-beregningerne på Civicas afdeling Markhaven og Slagelse Boligselskabs afdeling Engdraget og se bygningernes klimapåvirkninger fordelt på livscyklusfaser.

Læs mere om de nye bestemmelser her

Artiklen fortsætter under citatet

Det betyder de nye klimakrav for bygherren

Hvad er omfattet? 

  • Nybyggeri, der også er omfattet af krav om energiramme.
  • Kravene gælder ikke for tilbygninger, ombygninger, sekundære bygninger eller uopvarmede bygninger

 Hvem er ansvarlig?

  • Bygherren skal dokumentere bygningens klimapåvirkninger, før der kan opnås en ibrugtagningstilladelse

Hvad omfatter LCA-beregningen?

  • Produktion af byggematerialerne

  • Udskiftning af materialer

  • Energiforbruget til drift

  • Affaldshåndtering ved endt levetid

  • Potentielle klimagevinster eller klimabelastninger

Læs mere om bygningsreglementet på:

byggeriogklima.dk

retsinformation.dk

Bolig og Planstyrelsen

DSC00539

1 / 1Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet.

De nye klimakrav giver plads til, at branchen kan øve sig. I dag udleder boligbyggeri i gennemsnit 9,6 kg CO2-ækvivalenter/m2/år, hvilket er væsentligt under de 12, som bliver rammen fra januar.

Niklas Jarnit

Sekretariatsleder i AlmenNett

Hvem har ansvaret?

Som bygherre er det dit ansvar at levere dokumentationen for bygningens klimapåvirkninger for alt nybyggeri – og dermed også for, at den gældende grænseværdi på 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år for nybyggeri over 1.000 m2 bliver overholdt.

I skal også sikre, at den påkrævede dokumentation bliver sendt til kommunen i forbindelse med færdigmelding af byggeriet.

Endelig skal du som bygherre forvente, at I løbende igennem byggeprocessen skal tage stilling til byggeriet, for eksempel i forbindelse med valg alternative materialer, som kan have en betydning for byggeriets klimapåvirkninger.

Du kan læse hele guiden om bygningsejers rolle her 

Hvad med renoveringer?

Der er endnu ikke nogen krav til renoveringer, men det ligger som en del af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri at kigge på mulighederne for at sætte tilsvarende mål for renoveringer ud fra en helhedsbetragtning.

”Det er stadig uvist, hvordan man vil gribe renoveringerne an. Her er både klimapotentialet ved at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt, potentialet ved at energirenovere, klimaparametre som styringsredskab for valg i forbindelse med renoveringer og meget mere. Det er noget af det, som BL og den øvrige byggebranche kigger på i samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen,” fortæller Niklas Jarnit.

Hvad er en CO2-ækvivalent?

For at kunne sammenligne drivhusgasserne, omregner man det hele til såkaldte CO2-ækvivalenter. Det betyder, at man ser på, hvor meget udledningen af en anden drivhusgas ville svare til i CO2. Hvis der udledes et gram metan, regnes det således til 25 gram CO2.

Læs senere artikler

Boligforeninger i Sønderborg klimainvesterer for knap 200 millioner kroner

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2877 )

0

Læseliste