04. APR. 2022 KL. 13:31

Fremtidens forstad skal være fri for trafikstøj

Hilleroedmotorvejen Gladsaxe Kommune (1)

Gladsaxe og Furesø kommuner er blandt de kommuner i Danmark, der er mest plaget af trafikstøj fra motorveje. Foto: Kaj Bonne

Gladsaxe og Furesø Kommuner er blandt de kommuner i Danmark, der er mest plaget af trafikstøj fra motorveje. De to kommuner og Realdania gik i 2021 sammen om at samle den nyeste viden og eksempler på løsninger fra ind- og udland for at skærme byer og borgere mod trafikstøj. Nu ligger resultatet klar.

COWI og Labland har indsamlet og analyseret den seneste viden om støj fra motorveje. Nu præsenterer de løsninger og principper for, hvordan kommuner og stat i fremtiden kan håndtere motorvejsstøj gennem bl.a. lette og tunge overdækninger. Projektet har også undersøgt, hvordan støjen kan håndteres længere væk fra motorvejene, fx i naturområder og byrum.  

Rapporterne konkluderer, at støjproblemer bedst løses tættest på kilden, og overdækker man motorveje eller fører dem igennem en tunnel, skal det ske på længere strækninger på 1,5-2 kilometer for at opnå den ønskede effekt. Støjudfordringerne er dog så store, at det også kan blive nødvendigt at lave støjdæmpende tiltag i byen længere væk fra kilden, mens vi venter på de store løsninger, selvom den mere diffuse støj længere væk fra motorvejen er vanskeligere at håndtere, det skriver Realdania i en pressemeddelelse.

”Støjen fra motorvejene er godt i gang med at ødelægge vores byer. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu sammen med Furesø og Realdania har fået samlet vigtig viden om, hvordan vi bedst og mest effektivt bekæmper støj fra motorvejen. Nu skal vi videre og i gang med bruge den viden til at skabe sunde byer, som er gode for mennesker at bo i”, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse. 

Fremtidens forstad uden trafikstøj

Trafikstøj er en stigende udfordring i forhold til at bevare og udvikle den gode by og livskvalitet – og så stor en udfordring, at én aktør ikke kan løse den alene. 

Læs om projektet

Støjen fra motorvejene er godt i gang med at ødelægge vores byer. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu sammen med Furesø og Realdania har fået samlet vigtig viden om, hvordan vi bedst og mest effektivt bekæmper støj fra motorvejen.

Gladsaxes borgmester Trine Græse (S)

Viden bliver frit tilgængelig 

Et mål for Furesø, Gladsaxe og Realdania er at udbrede denne viden, så de mange andre kommuner, der også er plaget af trafikstøj, kan få gavn af den. Derfor blev rapporterne lanceret på et webinar onsdag den 30. marts 2022 med repræsentanter fra kommuner, regioner og stat samt politikere og forskere fra hele landet og fra næsten alle hovedstadskommuner.  

 ”Det er ikke kun Furesø og Gladsaxe, der er ramt af trafikstøj. Motorvejsstøj truer mange steder mulighederne for at bevare og udvikle den gode by med et rigt byliv, rekreative områder og et sundt hverdagsliv. Motorvejene gennemskærer både bolig- og naturområder i hele Danmark. Derfor har vi delt den nyeste viden med alle kommuner på et webinar. Vejdirektoratet har været med i følgegruppen, og vi deler derfor også den nye viden med Folketinget. ”, siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen. 

Der er brug for helhedsorienterede løsninger 

At etablere støjafskærmning er dyrt, ikke mindst overdækning og tunnelløsninger. Rapporterne peger på, at der er behov for, at vi arbejder med et helhedsorienteret blik på længere motorvejsstrækninger, og at vi samtænker investeringer i støjskærme og lette og tunge overdækninger. Det kræver store investeringer og at stat, kommune og private aktører finder sammen i nye samarbejder. En vigtig læring fra projektet er desuden, at der skal et bredere fokus på de sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser af motorvejsstøjen. 

”Trafikstøj er et problem – ikke kun i de to kommuner, men rigtig mange steder rundt om i landet. Med de to rapporter har vi nu et solidt vidensgrundlag til at arbejde videre med det der har vist sig at være et særdeles komplekst problem. Støjproblemet kræver nye tekniske, finansielle såvel som politiske løsninger. Men tilsammen kan det give løsninger, der på samme tid sætter fart på udviklingen af bæredygtige byer” siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania. 

FAKTA

På landsplan er over 700.000 boliger belastet med vejstøj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB), og ikke mindst i hovedstaden er problemet omfattende. 

Gladsaxe kommune er blandt de kommuner i landet, som har det største antal boliger, der er støjplagede fra statens veje. Antallet af støjbelastede boliger i Gladsaxe er steget med hele 30 % siden 2012. Støjkortlægning fra 2017 viser, at 20.886 boliger svarende til 65% af alle helårsboliger i Gladsaxe er plaget af støj over den vejledende grænseværdi. Heraf er 2.451 boliger stærkt støjbelastede med et støjniveau over 68 dB(A).  

I Furesø Kommune er ca. 3.700 boliger støjbelastede med mere end 58 dB, hvilket svarer til ca. 8.400 borgere, viser seneste beregning fra 2019. Procentmæssigt er ca. 21% af boliger - eller ca. 20,5% af borgerne - i Furesø Kommune dermed støjbelastede.  

Gennemsnitlig kører 57.800 biler og lastbiler hver dag via Hillerødmotorvejen gennem Furesø Kommune. 

Om skribenten

Heidi20
Heidi Andersen

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Tak for du læser med

Heidi Andersen er ansat som digital projektleder i BL. Heidi arbejder med at drifte, udvikle og opdatere indhold på BL's hjemmesider.

Seneste Artikel

Tak for du læser med

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste