05. OKT. 2021 KL. 10:19

Folketinget åbner i dag

Folketingssalen Christoffer Regild 07

Efter en sommerferie der har varet siden juni, kommer der i dag igen liv i Folketinets stole. / Foto: Christoffer Regild

Boliger i de store byer som folk med almindelige indkomster kan betale. Hurtigere udsættelser, kontanthjælpsloft, byer der sikrer ældre bedre trivsel og meget mere bliver en del af det kommende folketingsår.

I dag åbner Folketinget efter sommerferien.

Klokken 12.00 holder statsminister Mette Frederiksen den traditionsrige åbningstale, som giver en ide om, hvilken kurs den siddende regering ønsker. Den vil konkret åbne for hvilke initiativer, der er i vente. Der vil blandt andet blive præsenteret miljø-, uddannelses- landbrugs- og ikke mindst bolig-politik. 

I forbindelse med socialdemokratiets kongres den 18. - 19. september, løftede Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad lidt af sløret for en plan, der skal sikre, at mennesker med almindelige indkomster letter kan erhverve sig en bolig i de store byer.

Læs: Interview med Kaare Dybvad: Ambitiøst boligudspil på trapperne.

Lovprogrammet

Statsministerens åbningstale plejer at vare godt 40 minutter og hun kan naturligvis ikke omtale alt, hvad der er på vej.

Vil man gerne fuldende billedet, kan man søge indsigt i det skriftlige lovprogram for det kommende folketingsår, der også udgives i dag. I 2020 fyldte dette program over 60 sider.

Af dem var de fleste mættet med beskrivelser af de enkelte ministeriers forslag til nye love og ændringer af eksisterende love.

De fleste punkter på sidste års lovprogram er gennemført, andre afventes stadig.

Det gælder eksempelvis Justitsministeriet beskrivelse af nye love, der skal sikre almene boligorganisationerne mulighed for hurtigere at kunne ophæve lejemålet for beboere, der i boligområder med kriminalitet skaber utryghed.

Det er en klar forventning, at det punkt også vil være på års lovprogram.

Af andre forslag, som forventes i lovkataloget, kan nævnes at planloven står over for en revision. Den såkaldte 25 procents-regel har længe været til diskussion.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har ved flere lejligheder nævnt, at det er en mulighed, at kommunerne fremadrettet skal kunne forlange 33 procents alment byggeri i forbindelse med byplanlægning i stedet for de nuværende 25 procent.

Da regeringen tiltrådte i 2019, nedsatte den umiddelbart efter den såkaldte ”ydelseskommission”, der skulle se på alle overførselsindkomster. Forlagene fra kommissionen skal omsættes i lovforslag. Et af forslagene var en afskaffelse af kontanthjælpsloftet.

Det forventes også, at regeringen i løbet af det kommende folketingsår offentliggør en plan for, hvordan vores byer indrettes bedre for de ældre. Det er derfor ikke usandsynligt, at lovprogrammet og måske endda også statsministerens tale indeholder ideer til at sikre den nødvendige forsyning af boliger til de ældre.

Vi er klogere om det hele, når statsministeren har talt, og lovprogrammet hentes.

 

OM FOLKETINGETS ÅBNING

Ifølge grundlovens § 36, stk. 1, begynder Folketingsåret altid den første tirsdag i oktober, hvor Folketinget skal sættes på ny.

 

Præcis kl. 12 starter årets første møde i Folketingssalen. Det indledes af aldersformanden, der er det medlem, som har siddet længst tid i Folketinget.

 

Folketingets åbningsdag forløber på næsten samme måde hvert år. Efter at aldersformanden har åbnet mødet, vælger Folketinget under hans eller hendes ledelse en formand og fire næstformænd. De udgør tilsammen Folketingets ledelse, Præsidiet. Efter formandsvalget overtager formanden mødets ledelse efter aldersformanden.

 

Han eller hun giver herefter ordet til statsministeren, som skal gøre status over rigets tilstand. I grundlovens § 38, stk. 1, står der ”På det første møde i Folketingsåret afgiver statsministeren en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger.”

 

Ud over den mundtlige tale består åbningstalen også af en skriftlig del, nemlig regeringens lovprogram eller lovkatalog. Det er en gennemgang af de lovforslag, regeringen påtænker at fremsætte i den nye folketingssamling. Åbningstalen er derfor en god mulighed for den siddende statsminister til at vise regeringens ideologiske grundlag og fremhæve, hvor regeringen står i konkrete sager.

 

Talen afsluttes med et trefoldigt leve for Danmark.

Læs senere artikler

Regeringen vil bygge 22.000 nye almene boliger

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste