05. OKT. 2021 KL. 06:00

Almene forventninger til statsministerens tale og lovprogram

Folketingssalen Christoffer Regild 07

I dag åbner Folketinget. / Christoffer Regild

Vejen til boliger i de store byer som folk med almindelige indkomster kan betale. Hurtigere udsættelser, kontanthjælpsloft, byer der sikrer ældre bedre trivsel og meget mere er måske en del af indholdet, når statsministeren i dag åbner Folketinget.

I dag åbner Folketinget efter sommerferien.

Klokken 11.00 holder statsminister Mette Frederiksen den traditionsrige åbningstale, som normalt giver en god ide om, hvilken kurs den siddende regering ønsker.

Ligesom den også plejer at åbne lidt for hvilke konkrete initiativer, der er i vente. Der vil blandt andet blive præsenteret miljø-, uddannelses-  og landbrugspolitik.  

Billige boliger

Et vink kom måske i forbindelse med Socialdemokratiets kongres i den 18. til 19. september.

Her løftede indenrigs- og boligminister Kaare, Dybvad Bek, lidt af sløret for en plan, der skal sikre, at mennesker med almindelige indkomster lettere kan komme til at bo i hovedstaden og andre store byer.

En plan han efterfølgende også har talt med Fagbladet Boligen om: 

”Grundpriserne er høje, der er mange regler – det er der jo, når man skal bygge en bolig i Danmark. De fleste af dem er fornuftige, fordi de sørger for, at huset ikke brænder. Der er miljøkrav, arkitektoniske regler og meget mere, som skal overholdes. Dertil kommer, at efterspørgslen er større end udbuddet. Sammenlagt er priserne i specielt København og Aarhus – men også andre større byer – blevet så høje, at man ikke nødvendigvis kan købe en bolig. Heller ikke, selv om man har et fuldtidsjob,” sagde Kaare Dybvad Bek efterfølgende til Boligen.

Læs hele interviewet her: Interview med Kaare Dybvad: Ambitiøst boligudspil på trapperne

Kaare Dybvad Bek lovede også, at der kommer forslag til økonomien i at bygge mere alment: 

”Når pakken offentliggøres i starten af oktober, bliver det vores svar på, hvordan vi sikrer lovmæssigt og økonomisk grundlag for flere almene boliger, der er til at betale.” 

Den 16. november er der kommunalvalg. Det kan motivere statsministeren til i sin åbningstale at gentage Indenrigs- og boligministerens løfte om billige boliger i de store byer.

Fattige og ældre

I april i år afsluttede en regeringsnedsat arbejdsgruppe sit arbejde med udvikling af ideer til opførelse af basale boliger til gruppen af danskere, som er virkelig socialt udfordrede.

Artiklen fortsætter under billedet og boksen. 

Om Folketingets åbning

Ifølge grundlovens § 36, stk. 1, begynder Folketingsåret altid den første tirsdag i oktober, hvor Folketinget skal sættes på ny.

Præcis kl. 12 starter årets første møde i Folketingssalen. Det indledes af aldersformanden, der er det medlem, som har siddet længst tid i Folketinget.

Folketingets åbningsdag forløber på næsten samme måde hvert år. Efter at aldersformanden har åbnet mødet, vælger Folketinget under hans eller hendes ledelse en formand og fire næstformænd. De udgør tilsammen Folketingets ledelse, Præsidiet. Efter formandsvalget overtager formanden mødets ledelse efter aldersformanden.

Han eller hun giver herefter ordet til statsministeren, som skal gøre status over rigets tilstand. I grundlovens § 38, stk. 1, står der ”På det første møde i Folketingsåret afgiver statsministeren en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger.”

Ud over den mundtlige tale består åbningstalen også af en skriftlig del, nemlig regeringens lovprogram eller lovkatalog. Det er en gennemgang af de lovforslag, regeringen påtænker at fremsætte i den nye folketingssamling. Åbningstalen er derfor en god mulighed for den siddende statsminister til at vise regeringens ideologiske grundlag og fremhæve, hvor regeringen står i konkrete sager.

Talen afsluttes med et trefoldigt leve for Danmark.

BL Kaare 141118 001_Carsten Andersen

"Når pakken offentliggøres i starten af oktober, bliver det vores svar på, hvordan vi sikrer lovmæssigt og økonomisk grundlag for flere almene boliger, der er til at betale," siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek

Læs senere artikler

Interview med Kaare Dybvad: Ambitiøst boligudspil på trapperne

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Måske statsministeren også lader et ord falde om, hvad regeringens plan er for at skaffe de absolut svageste en bolig i byerne.

Det forventes også, at regeringen i løbet af det kommende folketingsår offentliggør en plan for, hvordan vores byer indrettes bedre for de ældre.

Det er ikke usandsynligt, at den også indeholder ideer til at sikre den nødvendige forsyning af boliger til de ældre. 

Fast track og kontanthjælpsloft

Statsministerens åbningstale plejer at vare godt 40 minutter og hun kan naturligvis ikke omtale alt, hvad der er er på vej.

Regeringen plejer samme dag at offentliggøre sit skriftlige lovprogram for det kommende folketingsår.

I 2020 fyldte dette program over 60 sider, af hvilke de fleste var mættet med beskrivelser af de enkelte ministeriers forslag til nye love og ændringer af eksisterende love.

De fleste af lovprogrammets forslag er gennemført, andre afventes stadig.

Eksempelvis var der fra Justitsministeriet beskrivelsen af nye love, der skulle sikre almene boligorganisationerne mulighed for hurtigere at kunne ophæve lejemålet for beboere, der i boligområder med kriminalitet skaber utryghed. 

Af andre forslag, som forventes i lovkataloget, kan nævnes at planloven står over for en revision. Den såkaldte 25 procents-regel har længe været til diskussion.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek har ved flere lejligheder nævnt, at det er en mulighed, at kommunerne fremadrettet skal kunne forlange 33 procents alment byggeri i forbindelse med byplanlægning i stedet for de nuværende 25 procent.

Da regeringen tiltrådte i 2019, nedsatte den umiddelbart efter den såkaldte ”ydelseskommission”, der skulle se på alle overførselsindkomster.

Forlagene fra kommissionen skal omsættes i lovforslag. Et af forslagene var en afskaffelse af kontanthjælpsloftet.

Vi er klogere om det hele, når statsministeren har talt, og lovprogrammet kan hentes.

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste