18. NOV. 2021 KL. 12:00

fsb skal vælge ny bestyrelse

20210128 154618 3 30Mb

Foto: Thomas Lekfeldt, Ritzau Scanpix

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i fsb blev der stillet forslag om mistillid til alle ni beboervalgte i organisationsbestyrelsen. Resultatet blev, at der nu skal vælges fem nye medlemmer.

126 repræsentanter mødte den 15. november 2021 frem til fsb’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde for at tage stilling til, om de ville annullere den beslutning, repræsentantskabet tidligere havde truffet om at trække opsigelserne af lejerne i tre lejemål i Blågården tilbage. – En beslutning et flertal i organisationsbestyrelsen havde nægtet at efterkomme, fordi man ikke mente, at beslutninger af denne karakter bør ligge inden for beboerdemokratiets beføjelser.

Splittet i to

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afspejlede, at der fortsat er en stor splittelse mellem det, der må anses for at være to fraktioner i boligorganisationens beboerdemokratiske bagland.

Uenigheden var så markant, at der under mødet blev stillet forslag om mistillid til alle beboervalgte medlemmer af bestyrelsen.

Først blev der stillet forslag om mistillid til de fem bestyrelsesmedlemmer, som på et bestyrelsesmøde havde stemt imod at gennemføre repræsentantskabets tidligere beslutning om at trække opsigelserne i Blågården tilbage.

Mistillidsvotummet blev vedtaget. 61 af de fremmødte repræsentanter stemte for, 58 stemte imod.

Efterfølgende blev der stillet forslag om mistillid til de fire øvrige beboervalgte bestyrelsesmedlemmer.

De havde i organisationsbestyrelsen stemt for, at bestyrelsen skulle følge repræsentantskabets beslutning om at ophævelserne af de tre lejemål skulle trækkes tilbage. 54 stemte for et mistillidsvotum, 59 stemte imod.

De fire, kan dermed blive siddende i bestyrelsen. Omvendt må de fem, der modtog mistillidsvotummet stille deres poster til rådighed.

Der vil blive indkaldt til et endnu et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 7. december, hvor posterne skal genbesættes.

Fortsat usikkerhed om ophævelser

De tre husstande, som havde medlemmer, der blev idømt fængselsstraffe for deltagelse i optøjerne på Blågårdsplads den 14. april 2018, må fortsat afvente deres skæbne. Først når der efter det næste ekstraordinære repræsentantskabsmøde er valgt en fuldtallig bestyrelse, kan der træffes endelig afgørelse om, hvorvidt ophævelserne af lejemålene skal gennemføres eller trækkes tilbage.

I øjeblikket arbejder et beboerudvalg nedsat af repræsentantskabet i august på at udarbejde forslag til regler for ophævelse af lejemål, som bestyrelse og administration fremadrettet skal træffe beslutninger ud fra, hvis de vil ophæve lejemål med hjemmel i paragraf 90 i almenboligloven.

Det begyndte på Blågårds Plads

Den dramatiske udvikling i beboerdemokratiet handler om en sag, som tog sin begyndelse for to og et halvt år siden neden for vinduerne i selskabets afdeling i Blågården på Nørrebro i København.

Den 14. april 2019 arrangerede stifteren af partiet ”Stram Kurs” – Rasmus Paludan – en demonstration på Blågårds Plads. Demonstrationen mundede ud i voldsomme optøjer, der indebar adskillige ildspåsættelser – herunder 30 biler. Selv efter Paludan var bortledsaget, blev der kastet betydelige mængder skyts mod politiet. Deriblandt fyrværkeri, glasskår, rottefælder, løbehjul, tallerkner, sten og et støtteben til en knallert. To betjente og to journalister blev såret under optøjerne.

 

Ophævelserne

Efter de retslige efterspil opsagde den almene boligorganisation, fsb, lejemålet for fire husstande i bebyggelsen, fordi medlemmer af husstandene havde deltaget aktivt i optøjerne. De var alle blevet idømt ubetingede fængselsstraffe for deres deltagelse i urolighederne.

fsb anvendte som lovhjemmel til ophævelserne § 90, stk. 1, nr. 10, i almenlejeloven. Det er en paragraf, der blev indsat i almenlejeloven i forbindelse med vedtagelsen af parallelsamfundspakken i 2018, så det i dag er muligt for almene boligorganisationer at sætte lejere ud af deres bolig, hvis de begår vold, bryder lov om euforiserende stoffer med mere inden for en kilometers afstand fra hjemmet.

Læs senere artikler

Synspunkterne i fsb-konflikten

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste