08. NOV. 2021 KL. 11:29

Formandsvalg i BL i 2022

BL 310819 033

Valget i 2022 er noget ganske særligt. For BL's nuværende formand Palle Adamsen har besluttet ikke at genopstille, og der skal for første gang siden 2008 vælges ny formand til BL. Foto: Carsten Andersen

Hvert andet år er der valg i BL's kredse og dermed til BL's bestyrelse, idet formanden og næstformanden i hver af BL’s kredse indtræder som medlemmer af BL's bestyrelse. I lige år er BL's formand på valg på det ordinære repræsentantskabsmøde i juni, og i ulige år er næstformanden på valg.

Set i det lys er valg i kredsene og til BL's bestyrelse en velkendt begivenhed, som også fører til ændringer i bestyrelsen. Ved seneste valg i kredsene kom der 10 nye ansigter i BL's bestyrelse.

Men alligevel er valget i 2022 noget ganske særligt. For BL's nuværende formand Palle Adamsen har besluttet ikke at genopstille, og der skal for første gang siden 2008 vælges ny formand til BL.

En rivende udvikling
I den anledning konstaterer Palle Adamsen: 

"Når vi kommer til juni 2022 har jeg siddet 14 år på BL's formandspost. Det er meget længere tid, end jeg overhovedet havde forestillet mig dengang i 2008. Men det har været sjovt og lærerigt og BL har virkelig været i rivende udvikling. Jeg synes, at jeg nu med god samvittighed kan give stafetten videre".

På BL's bestyrelsesmøde i september blev det besluttet at nedsætte et forberedelsesudvalg, der skal forberede det kommende formandsvalg, og BL's næstformand Vinie Hansen blev udpeget til formand for Forberedelsesudvalget.

"Opgaven for forberedelsesudvalget er sikre en god og åben proces, som skal give grundlag for, at repræsentantskabet til juni 2022 kan vælge den allerbedste formand for BL", siger  Vinie Hansen og ser frem til samarbejdet i formandskabet med den kommende formand.

Opgaven for forberedelsesudvalget er sikre en god og åben proces, som skal give grundlag for, at repræsentantskabet til juni 2022 kan vælge den allerbedste formand for BL.

Vinie Hansen, formand for Forberedelsesudvalget og næstformand for BL.

I forberedelsesudvalget sidder ud over Vinie Hansen også formanden for 6. kreds Karsten Håkonsen, næstformanden for 3. kreds Jette Egebjerg, formanden for 7. kreds Per Nielsen og Jens Elmelund fra KAB, der er indvalgt blandt medlemmer med mere end 10.000 boliger administration.

En bred og åben proces
Samtlige medlemmer af BL’s repræsentantskab er både direkte via mail og via nyhedsbrevet BL Informerer blevet orienteret om, at de bliver spurgt, om de kunne være interesseret i at opstille som formand for BL, og om de kan anbefale egnede kandidater. Den tilgang skal netop sikre en bred og åben proces.

”Det vil måske overraske nogle, at de får en henvendelse fra et professionelt rekrutteringsfirma for at høre, om de skulle være interesserede i at stille op som formand for BL. Og det kan jeg godt forstå,” siger Vinie Hansen og uddyber:

"Formålet med at samarbejde med et professionelt rekrutteringsfirma er at give en fair behandling for alle - også dem, som vi ikke lige kender i forvejen. Det skal give en bredde og åbenhed til gavn for den demokratiske proces." 

Rekrutteringsfirmaet vælger ikke BL’s næste formand
Det har i mange år været helt almindeligt at bruge rekrutteringsfirmaer, når stillinger skal besættes i virksomheder. Men udviklingen har også været, at der i forhold til bestyrelsesposter også bruges rekrutteringsfirmaer, så der søges mere systematisk efter gode kandidater, som der kan vælges imellem.

Vinie Hansen understreger, at ”rekrutteringsfirmaet vælger ikke BL’s næste formand, men den åbne proces skal bidrage til, at der kommer flere kompetente kandidater i det felt, hvorfra vi skal vælge vores formand, og det er en vigtig forudsætning for et godt demokratisk valg”.

Hele repræsentantskabet bliver hørt
Konkret kommer processen til at foregå sådan, at alle medlemmer i repræsentantskabet spørges om de kunne være interesseret i at stille op som formand, og/eller de kan anbefale andre også udenfor repræsentantskabet.

Disse anbefalede kandidater vil også få en henvendelse fra rekrutteringsfirmaet, om de kunne være interesseret i at opstille som formandskandidat.

Herudover opfordrer Vinie Hansen også til, at beboere og ansatte kontakter rekrutteringsfirmaet, hvis de kunne være interesseret i at opstille som formand.

De interesserede formandskandidater tilbydes en profilanalyse og et interview af rekrutteringsfirmaet. Forberedelsesudvalget i BL får forelagt alle interesserede kandidater med en vurdering af deres styrker, og dette vil blive forelagt BL’s bestyrelse med henblik på, at bestyrelsen efter sædvanlig praksis kan anbefale nogle af kandidaterne.

Gode politiske drøftelser
Der afholdes valgmøder i foråret 2022, og her ser Vinie Hansen frem til gode politiske drøftelser blandt kandidaterne. Valgmøderne afholdes tirsdag d. 24. maj, onsdag d. 25. maj og tirsdag d. 31. maj 2022. Valget af formand finder sted på det ordinære repræsentantskabsmøde onsdag d. 8. juni 2022.

Afslutningsvis understreger Vinie Hansen: ”Det ikke er en betingelse for at kandidere til BL's formandspost, at man har haft kontakt til rekrutteringsfirmaet. Alle beboere og ansatte kan således stille op inden den 18. maj 2022", og fortsætter, "Rent praktisk kan en formandskandidat melde sin opstilling direkte til mig eller BL's sekretariat ved Lis Møllebro".

Kontakt til:

Vinie Hansen, formand for Forbredelsesudvalget

Lis Møllebro, BL's sekretariat

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste