29. NOV. 2021 KL. 10:42

Den almene sektor er stærkt repræsenteret i forsyningsselskaberne

Radiator Canva

Knap 92 procent af de almene boliger bliver opvarmet med fjernvarme. Som storkunde er det derfor naturligt, at mange almene boligorganisationer deltager i varmeværkernes generalforsamlinger og bestyrelser. Foto: Canva

De danske forsyningsselskaber kan tælle mange almene repræsentanter på deres generalforsamlinger og i deres bestyrelser. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for BL.

34 procent, eller mere end hver tredje af boligsektorens samlede eksterne repræsentantskaber, er i et forsyningsselskab. Og størstedelen af repræsentantskaberne i forsyningsselskaberne findes i fjernvarmeselskaberne.

Ifølge en analyse, som Epinion har lavet for BL, sidder de almene repræsentanter nemlig med i 179 repræsentantskaber i Danmarks cirka 370 fjernvarmeselskaber.  

”Den almene boligsektors repræsentanter i blandt andet forsyningsselskaberne udfører en vigtig opgave, når de udnytter deres stemme til at fremme beboernes interesser, for eksempel ved fastsættelse af priser og selskabets udvikling,” siger Dorte Hjerrild, afdelingsleder i BL Kurser og Rådgivning.

”Det handler om lokal interessevaretagelse, der bidrager til at sikre gode vilkår for de almene beboere,” tilføjer hun.

I mange boligorganisationer optræder aktive beboerdemokrater eller ansatte ensomt i for eksempel et fjernvarmeværks bestyrelse.

Dorte Hjerrild

BL Kurser og Rådgivning

Læs senere artikler

BL: Her er værktøjerne til God Almen Ledelse

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Typisk er det et bestyrelsesmedlem, en ansat eller en beboer, som repræsenterer boligorganisationen i forsyningsselskaberne. Cirka to tredjedele af alle sektorens repræsentantskaber har også et sæde i boligselskabets bestyrelse.

Netværksmøder for repræsentanter i fjernvarmeværker

Knap 92 procent af de almene boliger bliver opvarmet med fjernvarme. Som storkunde er det derfor naturligt, at mange almene boligorganisationer deltager i varmeværkernes generalforsamlinger og bestyrelser.

Derfor har BL besluttet at skabe et netværk, hvor de almene repræsentanter kan mødes og trække på hinandens viden og erfaringer på tværs af landet.

”I mange boligorganisationer optræder aktive beboerdemokrater eller ansatte ensomt i for eksempel et fjernvarmeværks bestyrelse. De præsenteres i den eksterne bestyrelse for problemstillinger, som måske også er aktuelle for andre almene repræsentanter i en anden by. Et netværk for de almene repræsentanter, som er udpeget til lignende tillidsposter, vil fagligt kunne supplere den debat, som repræsentanten kan have med sin ”egen” bestyrelse i boligorganisationen. Og samlet vil det kunne kvalificere den repræsentation, som boligorganisationerne udøver rundt omkring i landet,” fortæller Dorte Hjerrild fra BL Kurser og Rådgivning.

BL holder det første stiftende netværksmøde den 24. januar 2022. Det bliver en dag spækket med faglige oplæg og cases og giver deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og få svar på konkrete spørgsmål. På mødet får deltagerne også mulighed for at sætte rammerne for det videre netværksarbejde.

Derudover er BL i dialog med Dansk Fjernvarmeforening om at afholde en fælles årlig konference for alle repræsentanter fra de almene boliger i fjernvarmeværkerne. Den fælles konference forventes at foregå i foråret 2022.

På BL’s temaside ”God Almen Ledelse” kan boligorganisationerne læse mere om eksterne repræsentationer.

Den giver et overblik over, hvilke regler der gælder, og hvilke hensyn og dilemmaer der kan opstå i forbindelse med arbejdet.  

Du kan tilmelde dig netværksmødet i BL her

Ekstern repræsentation gavner boligsektoren

Formålet med Epinions undersøgelse var at gennemføre en analyse af, hvor den almene sektor er repræsenteret, hvad den arbejder for disse steder, og hvordan repræsentanterne bliver valgt til posterne.

Undersøgelsen viser, at boligsektoren er stærkt repræsenteret i mange af landets organisationer og foreninger, hvilket styrker den lokale interessevaretagelse og giver dem mulighed for at agere talerør for den almindelige beboers interesser.

Perspektiver:

Udfordringer:

I figuren kan man se, i hvilke andre sektorer de almene boligorganisationer er repræsenteret:

Sådan gjorde Epinion

Resultaterne i Epinions rapport bygger på besvarelser fra i alt 2.180 respondenter, som har besvaret et online skema.

Respondenterne fordeler sig på fire målgrupper:

  • Medlemmer af BL’s repræsentantskab
  • Bestyrelsesmedlemmer i almene boligorganisationer
  • Ansatte i almene boligorganisationer
  • Beboere i almene boligorganisationer.

Af analysen fremgår det, at 513 personer fra Danmarks almene boliger er repræsenteret ved 810 repræsentantskaber uden for den almene boligsektor.

Data er indsamlet i perioden fra den 16. marts 2020 til den 22. juni 2020 via en spørgeundersøgelse.

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2879 )

0

Læseliste