05. MAJ. 2021 KL. 12:00

Solbakken-ansøgning afvist: ”Nej til nedrivning eller salg”

SOLBAKKEN DSC 6427

Foto: Martin Schubert / Solbakken undgår ikke at reducere antallet af familieboliger

Klar udmelding fra boligorganisationerne efter ministerens afslag på dispensation til Solbakken. Den ene kriminelle for meget, der i 2018 og 2019 boede i området, blev afgørende for indenrigs-og boligministerens afgørelse.

Den 1. december 2020 optrådte boligområdet Solbakken/Rising for femte år i træk på regeringens såkaldte ghettoliste. Dermed er området en såkaldt ”hård ghetto” med krav om at reducere andelen af almene familieboliger til højest 40 pct. inden 2030.

Den 31. marts 2021 ansøgte Odense Kommune og boligorganisationerne Odense Boligselskab, Fyns Almennyttige Boligselskab og Civica Indenrigs- og Boligministeriet om dispensation fra dette krav om reduktion af andelen af familieboliger til 40 pct. Konkret blev der ansøgt om, at der i stedet skulle ske en reduktion til 60,7 pct. almene familieboliger.

Afslag på dispensationen

Den 3. maj modtog kommunen og de tre boligorganisationer et afslag på dispensationsansøgningen. Det har givet meget stor skuffelse og forundring.

Formændende for de tre boligselskaber, som har boligerne i Solbakken, nemlig Flemming Jensen for CIVICA, Erling Nielsen for FAB og René Bøye for Odense Boligselskab udtrykker samstemmende, at afslaget til dispensation simpelthen ikke giver mening.

Området er ikke længere en ghetto, og det kommer ikke på ghettolisten i år, og sidste år kom det kun på listen, fordi der var 0,7 dømte for meget.

Erling Nielsen uddyber: ”Jeg er simpelthen så skuffet, det her er regneark i stedet for sund fornuft”. Flemming Jensen fortsætter: ”Ja, og man glemmer, at der bag procentregningen er menneskers hjem gennem mange år”.

René Bøye har også kun hovedrysten i forhold til afgørelsen og siger uddybende: ”I dispensationsansøgningen til ministeriet viste vi de nye tal for dømte, der skal indgå i den kommende ghettoliste, der offentliggøres den 1. december 2021. Solbakken opfylder ikke kriteriet kriminalitet”.

Konkret viser den nyeste statistik, at der ud af Solbakkens mere end 1.000 beboere kun er 19 dømte det seneste år.

Udviklingsplan inden månedens udgang

Afgørelsen fra ministeriet er endelig, og den står således ikke til at ændre. Det betyder, at andelen af familieboliger i Solbakken skal reduceres, så andelen kommer ned på 40 pct. Det kan i princippet ske med f.eks. ommærkning til ældreboliger/ungdomsboliger, nedrivning, salg og/eller opførelse af nye private boliger.

De tre formænds holdninger er helt klare: ”Der skal hverken sælges eller rives ned i Solbakken”, siger de.

Hverken salg eller nedrivning indgik i den fælles dispensationsansøgning til ministeriet. Hvis de tre boligorganisationer og kommunen skal nå til enighed om en fælles udviklingsplan, der skal indsendes til ministeriet inden den 1. juni, så skal der heller ikke indgå hverken salg eller nedrivning af boliger i den, slår de tre formænd fast.

Tempoet er meget højt i Odense lige nu. For der arbejdes på en fælles udviklingsplan, som skal nå at blive behandlet i boligorganisationerne og kommunen inden månedens udgang. Det er for tidligt at sige noget præcist om denne udviklingsplan, men for Erling Nielsen, FAB, er det vigtigt at slå fast, at ”Det skal ske med størst mulig tryghed for beboerne”

Flemming Jensen, CIVICA, uddyber: ”Der med fordel kan bygges videre på grundelementerne i dispensationsansøgningen, hvor der blandt andet arbejdes med gradvis ommærkning i takt med beboere flytter”.

(Artiklen fortsætter efter boksen).

Almenboliglovens § 168 a

Den almene boligorganisation og kommunalbestyrelsen skal i fællesskab udarbejde en udviklingsplan for et hårdt ghettoområde, jf. § 61 a, stk. 4. Den fælles udviklingsplan skal have som sit mål inden den 1. januar 2030 at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 pct. af alle boliger i det pågældende hårde ghettoområde, jf. § 61 a, stk. 4. Ved opgørelse af det samlede antal boliger i det pågældende boligområde kan medtælles boliger, som er nedrevet efter 2010, og som ikke er erstattet af andre almene familieboliger. Erhvervsareal indgår i opgørelsen af antal boliger, således at hvert 75-kvadratmeter erhvervsareal opgøres som en bolig.

Stk. 2. Boligministeren skal godkende udviklingsplaner efter stk. 1.

Stk. 3. Boligministeren kan i særlige tilfælde efter ansøgning dispensere fra reglen i stk. 1, 2. pkt., når

1)ansøgningen om dispensation indeholder en fyldestgørende redegørelse for, hvilke skridt boligorganisationen vil tage for at sikre, at boligområdet ikke er et hårdt ghettoområde, jf. § 61 a, stk. 4, i 2030,

2)andelen af almene familieboliger i ghettoområder, jf. § 61 a, stk. 2, overstiger 12 pct. af de almene familieboliger i kommunen,

3)nybyggeri ikke i væsentligt omfang kan bidrage til at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 pct. og

4)salg efter en registreret ejendomsmæglers aktuelle markedsvurdering kun kan ske med tab.

Stk. 4. Boligministeren kan i særlige tilfælde i forbindelse med udarbejdelse af en fælles udviklingsplan efter stk. 1, 1. pkt., efter ansøgning dispensere fra kravet i stk. 1, 2. pkt., når der er tale om et hårdt ghettoområde, jf. § 61 a, stk. 4, som har færre end 2.100 beboere, og som ikke opfylder kriteriet vedrørende andelen af dømte beboere, jf. § 61 a, stk. 1, nr. 2.

Læs senere artikler

Odense søger dispensation for Solbakken

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Solbakken ventede forgæves på Rigspolitiets retningslinjer

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

René Bøye fra Odense Boligselskab konstaterer, at ”Tryghed for beboerne er helt afgørende for et områdes positive udvikling. Ingen skal frygte, at de smides ud af deres bolig”.

Matematikken skal gå op

Et af de utvetydige signaler fra de tre formænd er, at mennesket altid kommer før regnearket og procenterne. Dette gode signal ændrer dog ikke ved, at matematikken skal gå op og ende med en andel på 40 pct. almene familieboliger frem mod 2030. Meget kan nås med ommærkning, som det også blev gjort i dispensationsansøgningen, men der skal mere til for at nå de 40 pct.

”Vi markerer klart, at vi ikke vil sælge eller nedrive, men vi vil gerne bringe de andre instrumenter i spil for at nå de 40 pct.”, fastslår René Bøye

Flemming Jensen fortsætter: ”Vi er klar til at se ind i yderligere ommærkninger, og en udvidelse af området med plads til nybyggeri af private boliger drøfter vi også gerne”.

Afslutningsvis konstaterer Erling Nielsen: ”Vi er død-ærgerlige og uforstående overfor afslaget, men vi er også konstruktive i den videre dialog med kommunen for at sikre en fortsat tryghed for beboerne i Solbakken, så det også er et godt og velfungerende boligområde i fremtiden”.

 

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste