08. FEB. 2021 KL. 09:31

BL igen i spidsen for nordisk samarbejde om almene boliger

Foto Holger Anderson Natalia Rogaczewska 18

For tredje gang i træk er BL – Danmarks Almene Boliger ved Bent Madsen netop valgt som formand for NBO – Housing Nordic. Derudover er udviklingskonsulent Liv Jørgensen genvalgt som NBO-sekretariatskonsulent og Natalia Rogaczewska som sekretariatschef for NBO (på billedet). Foto: Holger Svend Anderson.

Den nordiske paraplyorganisation for kooperative, offentlige og almene boligorganisationer, NBO, arbejder for at harmonisere byggereglerne i Norden. BL står i spidsen for arbejdet.

For tredje gang i træk er BL – Danmarks Almene Boliger ved Bent Madsen netop valgt som formand for NBO – Housing Nordic.

Derudover er udviklingskonsulent Liv Jørgensen genvalgt som NBO-sekretariatskonsulent og Natalia Rogaczewska som sekretariatschef for NBO.

Dermed står BL fortsat i spidsen for et stærkt samarbejde omkring betalelige boliger i Norden, sammen med Finland, Island, Norge og Sverige. I alt repræsenterer NBO cirka 2,5 millioner hjem i Norden.

"Det er en stor anerkendelse af vores arbejde, at vi igen er valgt som formand for NBO. Det er et vigtigt samarbejde, ikke mindst i forhold til arbejdet med at mindske byggeomkostningerne i de nordiske lande, som er blandt de højeste i EU," siger Bent Madsen, direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

NBO arbejder bl.a. i øjeblikket for at harmonisere de nordiske byggeregler. I Nordisk Ministerråd har man i mange år forsøgt at harmonisere de eksisterende byggeregler, f.eks. regler for brandsikkerhed, -tilgængelighed og en række andre områder, men det har vist sig at være svært at ændre på eksisterende regelsæt.

NBO har derfor derfor peget fremad på områder, hvor byggeriet er i udvikling, for her skal landene hver især udvikle ny lovgivning og rammer. Det fokus har Nordisk Råd taget til sig, og der ses nu på mulighederne for at at harmonisere LCA-beregninger på tværs af Norden.  

Opgaven handler om at fastsætte et fælles grundlag for, hvordan LCA beregnes, dvs. en bygnings samlede CO2-træk i hele dens levetid. En LCA-beregning kan identificere de bæredygtige valg

”Harmonisering af LCA vil ensarte vores arbejdsmetoder i Norden, og det kan bl.a. kan være med til at gøre det lettere for rådgivere at arbejde over grænserne. Målet er et mere integreret nordisk byggemarked, som kan øge konkurrencen og forhåbentligt bringe byggeomkostningerne ned”, siger Liv Jørgensen, udviklingskonsulent i BL.

Artiklen fortsætter under boksen: 

Fakta om NBO - Housing Nordic

BL har stor indflydelse på affordable housing (betalelige boliger) i Europa. Organisationen er lige nu formand for den europæiske Housing Europe, som er paraplyorganisation for 45 nationale og regionale organisationer, som tilsammen repræsenterer 43.000 udbydere af sociale, almene eller offentlige lejeboliger i 24 forskellige lande med over 27 millioner boliger svarende til 11 procent af alle boliger i EU.

NBO-Housing Nordic er den nordiske pendant til Housing Europe med Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark som medlemmer, der tilsammen repræsenterer 2,5 millioner boliger. Her er BL netop blevet genvalgt som formand. Læs mere om NBO.

"Målet er et mere integreret nordisk byggemarked, som kan øge konkurrencen og forhåbentligt bringe byggeomkostningerne ned."

Liv Jørgensen

Udviklingskonsulent i BL

Læs senere artikler

OECD: Betalelige boliger er nøglen til fremtidens boligpolitik

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Ny rapport: Europa skriger på betalelige boliger

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Fælles adgang til større beslutninger

NBO er også et stærkt forum for fælles-nordisk interessevaretagelse. Det vedrører så vidt forskellige forhold som byggeriets energieffektivitet, udbudsregler, digitalisering og meget mere.

”Lavere byggeomkostninger betyder jo i sidste ende lavere huslejer, så NBO-samarbejdet er også vigtigt for den enkelte beboer. Samtidig har vi jo i de nordiske lande særligt det til fælles, at vi er under pres for at fastholde vores høje velfærdsniveauer i kølvandet på Covid-19. Her er de nordiske boligorganisationer vigtige aktører i forhold til fx den grønne omstilling af boligmassen og til at sikre passende boliger til en aldrende befolkning. NBO en god platform til at komme i dialog med de nordiske bygge- og boligministre, og det er vigtigt. I sidste ende er det jo ministrene på tværs af de nordiske lande, som skal sikre et integreret Nordisk byggemarked til gavn for os borgere” siger Natalia Rogaczewska, der er politisk chef i BL.

NBO har desuden bidraget til den nye vision, som Nordisk Ministerråd har vedtaget sidste år, som handler om Norden som verdens mest integrerede region i 2030.

BL har været formand siden 2017 og nu genvalgt anden gang, denne gang for perioden 2021-2023.

Læs mere om NBO her

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste