16. DEC. 2021 KL. 09:57

Almene beboere får lov at fortsætte sag mod Indenrigs- og Boligministeriet

BL Kaare Dybvad 070819 002_Carsten Andersen

Ministeren meddeler til Ritzau, at ministeriet nu i samarbejde med Kammeradvokaten vil nærlæse og sammenholde med eksisterende retspraksis fra navnlig Højesteret. Foto: Lars Græsborg

Landsretten understreger, at Indenrigs- og Boligministeriet er det rette at sagsøge for beboere, der mener de bliver diskrimineret af udviklingsplanen i Mjølnerparken.

Beboere fra Mjølnerparken i København, der mener, at de er blevet diskrimineret, får lov til at fortsætte deres sag mod Indenrigs- og Boligministeriet.

Det har Østre Landsret afgjort i en kendelse i går. Indenrigs- og Boligministeriet ønskede ellers at få afvist sagen.

Beboerne mener, at udviklingsplanen for Mjølnerparken, der er udarbejdet på baggrund af parallelsamfundslovgivningen fra 2018, diskriminerer dem på baggrund af deres etnicitet.

Landsretten siger i sin kendelse, at beboerne, der har anlagt sagen, har retlig interesse i at få prøvet, om ministeriets beslutning om godkendelse af udviklingsplanen er gyldig. Derfor bliver sagen ikke afvist.

Det begrunder landsretten med, at sagsøgerne er lejere i de karréer, der som konsekvens af udviklingsplanen skal frasælges.

Selvom de ikke er blevet opsagt endnu, og selvom de ikke direkte er nævnt i ministeriets godkendelse af udviklingsplanen, har de derfor tilstrækkelig retlig interesse i at få prøvet spørgsmålet om udviklingsplanens gyldighed.

Indenrigs- og Boligministeriet har nu 14 dage til at overveje, om det vil have beslutningen afprøvet i Højesteret.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) oplyser ifølge Ritzau, at dommen nu skal nærlæses.

»Ministeriet har i samarbejde med Kammeradvokaten fra sagens start vurderet, at ministeriet ikke var den rette for beboerne at sagsøge.«

»Landsretten har i dagens afgørelse foretaget en anden vurdering. Og den vil vi nu i samarbejde med Kammeradvokaten nærlæse og sammenholde med eksisterende retspraksis fra navnlig Højesteret,« lyder det i svaret til Ritzau.

Hvis afgørelsen ikke kæres til Højesteret, skal sagen prøves ved landsretten – og det kan tage lang tid før det sker, da det tager tid at få retssager behandlet.

Landsretten har i dagens afgørelse foretaget en anden vurdering. Og den vil vi nu i samarbejde med Kammeradvokaten nærlæse og sammenholde med eksisterende retspraksis fra navnlig Højesteret.

Kaare Bek Dybvad (S)

Indenrigs- og boligminister

Indenrigs- og Boligministeriet den rette part at sagsøge

Landsretten peger i sin kendelse på, at Indenrigs- og Boligministeriet er den rette part at sagsøge for beboerne.

Landsretten siger udtrykkeligt i afgørelsen, at både boligselskabet Bo-Vita og Københavns Kommune i henhold til loven var forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan. Den udviklingsplan skulle godkendes af ministeriet, der efter bekendtgørelsen om at afvikle boliger skulle lave en konkret vurdering og kunne stille krav om at ændre udviklingsplanen, inden den kunne godkendes.

Landsretten mener samlet, at sagsøgerne er ”konkret og individuelt” berørt af ministeriets godkendelse af udviklingsplanen, og at opsigelse fra deres lejemål er så indgribende en omstændighed, at de har en berettiget interesse i at få prøvet sagen mod ministeriet.

Sagen mod Indenrigs- og Boligministeriet er blot en af en række sager som følge af parallelsamfundspakken fra 2018. Der ligger blandt andet en sag fra Schackenborgvænge i Ringparken i Slagelse og en række sager i ligebehandlingsnævnet fra beboere i Vollsmose.

Om skribenten

mette_lauth.jpg
Mette Lauth

Mette Lauth er indholdsredaktør i BL og arbejder med indhold til beboerbladet.dk og fagbladetboligen.dk. Hun interesserer sig for livet i landets almene boliger, lejerforhold og boligpolitik.

Seneste Artikel

Nye regler på vej: Almene fremlejere kan miste boligen

Mette Lauth er indholdsredaktør i BL og arbejder med indhold til beboerbladet.dk og fagbladetboligen.dk. Hun interesserer sig for livet i landets almene boliger, lejerforhold og boligpolitik.

Seneste Artikel

Nye regler på vej: Almene fremlejere kan miste boligen

Fik du

læst disse?

Kaare Dybvad Af Claus Bech Listerne over udsatte boligområder har nu 62 nye forebyggelsesområder
Fotograf Holger Anderson Roskilde Stillads Husfacade2 Politisk stop for almene renoveringer vil give ekstraregning på huslejen
Design Uden Navn (20) Sådan tog beboerne kontrol over deres parkeringspladser med p-vagt
Rotte Colourbox Skadedyr: Hvem har ansvaret?
DSC9005 Ny rapport: Lejere har oftere gæld end ejere
Martin I Boliggr Boligselskaber: Sådan gav vi kontorfolket lov til mere hjemmearbejde
Se alle artikler ( 2295 )

0

Læseliste