07. APR. 2021 KL. 12:26

Aftale om bæredygtigt byggeri med ’alment’ aftryk

Fotograf Holger Anderson Roskilde Stillads Husfacade3

Der er i aftalen også en anerkendelse af den almene sektor som frontløber for digitaliseringen i byggeriet og i arbejdet med at skabe mere tilgængelige og præcise digitale værktøjer og data. Foto: Holger Svend Anderson

Et flertal i Folketinget er enige om ’National strategi for bæredygtigt byggeri’. Her er hvad den bl.a. betyder for de almene boliger.

Krav om livscyklusvurderinger (LCA) og grænse for maksimal CO2-udledning i forbindelse med nybyggeri er på vej.

Et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Alternativet er blevet enige om en aftale, ”der sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i den danske bygge- og anlægssektor”, som der står i en pressemeddelelse fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Den politiske aftale er en del af udmøntningen af regeringens første samlede klimahandlingsplan, der blev lanceret i december sidste år, og som skal bidrage med løsninger til opnåelsen af klimamålet.


Livscyklus-beregninger af nybyggeri

Vigtigst for almene boligorganisationer er formentlig, at der nu skal foretages såkaldte ”LCA-beregninger” for alle nybyggerisager fra 2023, og at der indføres en grænse for maksimal CO2-udledning, som gradvist øges i takt med der indsamles bedre miljødata. I første omgang kommer kravene til at gælde nybyggerier over 1.000 kvadratmeter – men i 2025 gælder de alle nybyggerier.

LCA er en klassificering i forhold til udledningen af CO2, hvor man beregner på den samlede udledning af CO2 over hele bygningens livscyklus. Dette er selvsagt ikke ganske enkelt at beregne, og der skal laves et koordineringsudvalg for strategien.

Endnu er det usikkert, hvad det præcist vil koste i nybyggeriet at indføre krav til LCA-beregninger og CO2-udledning. Partierne bag aftalen er enige om, at det skal beregnes mere præcist, hvad de nye grønne krav og LCA kommer til at koste. Målet er, at der skal lettes byrder svarende til de øgede omkostninger, som de nye krav medfører.

CO2-loft ved nybyggeri

Der stilles med aftalen ikke krav til klimapåvirkning og CO2-udledning ved renoveringer, men i takt med der indsamles flere erfaringer og datagrundaget styrkes, kan det blive tilfældet.

BL – Danmarks Almene Boliger vil følge arbejdet meget nøje, så omkostninger og huslejer holdes på et rimeligt niveau.

Øget Nordisk samarbejde

I strategien lægges fokus på nordisk samarbejde omkring et harmoniseret nordisk byggemarked samt nordisk samarbejde om bæredygtighed i revisionen af EU’s byggevareforordning.

Den del af strategien er en udløber af BL og boligorganisationernes nordiske arbejde og dialog med Nordisk Ministerråd og de anbefalinger, der her er givet boligministeren under NBO’s årskonference i State of Housing-rapporten.

Redeucerede krav til etablering af p-pladser

Et andet alment aftryk på aftalen er i forhold til kravet til p-pladser, hvor aftalen giver mulighed for reducerede krav til etablering af parkeringsarealer. Det gælder særligt i de tætte byområder, hvor der kan være et ønske om fortætning af boligmassen, og hvor kravet om udlægning af parkeringsarealer ofte betyder store merudgifter og forøgelse af boligomkostningerne.

Der er i aftalen også en anerkendelse af den almene sektor som frontløber for digitaliseringen i byggeriet og i arbejdet med at skabe mere tilgængelige og præcise digitale værktøjer og data. Noget, som kan hjælpe boligorganisationerne med at træffe de mest bæredygtige valg og helhedsorienterede beslutninger.

Hele strategien kan læses her ”National strategi for bæredygtigt byggeri”.

 

National strategi for bæredygtigt byggeri

  • Der indføres fra 2023 CO2-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter, og at der fra 2025 skal stilles CO2-krav til nybyggeri generelt.
  • Der stilles ikke krav til CO2-udledning i renoveringer, men aftalepartnere mødes igen ultimo 2022.
  • Aftalen giver mulighed for reducerede krav til etablering af parkeringsarealer.
  • Der skal nu foretages såkaldte ”LCA-beregninger” for alle nybyggerisager fra 2023

Læs senere artikler

Effektiviseringsaftale vil korrigere for renoveringer og parallelsamfundsudgifter

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Ekstraregning på fjernvarmen blev forhindret

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste