30. SEP. 2020 KL. 12:00

”Den almene sektor er afgørende for, at vi får et ordentligt velfærdssamfund i Danmark”

Brian Mikkelsen 4 Leif Tuxen

For Dansk Erhvervs topchef var barndommens land den almene boligblok i Ballerup. Foto: Leif Tüxen

Drengen fra boligblokken i Ballerup fik et stik hjertet, da han som direktør i Dansk Erhverv fik BL som medlem af den store erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

I sommeren 2018 forlod Brian Mikkelsen overraskende Folketinget for at blive øverste administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Efter et par uger på den nye toppost cyklede han gennem København til en arbejdsfrokost med Bent Madsen, direktøren for BL - Danmarks Almene Boliger. Over et stykke smørrebrød skulle de drøfte om BL skulle være medlem af Dansk Erhverv. Forhandlingerne havde været i gang et stykke tid, og nu skulle der snart træffes en beslutning.

”Jeg kan huske, at jeg tænkte: Hold da ferie, så slutter cirklen. Jeg er vokset op i alment boligbyggeri, og nu er jeg direktør for Dansk Erhverv, den store pæne erhvervsorganisation, som BL skal være medlem af. Jeg fik et stik i hjertet, da det gik igennem. Det var, ja, fantastisk,” siger Brian Mikkelsen.

For Dansk Erhvervs topchef var barndommens land den almene boligblok i Ballerup. I 1969 flyttede han med sine forældre og lilebror i en treværelseslejlighed på Baltorpvej og siden i et rækkehus i den almene boligforening Grantoften, der består af 1342 boliger.

Når han beretter om legepladsen, fodboldkampene, kammeraterne og fællesskabet hjemme i boligblokken, er ingen i tvivl om, at almene boliger har en ganske særlig plads hos Brian Mikkelsen. 

”Det er der, jeg kommer fra. Der bor en million mennesker i almene boliger i Danmark. Det er bare så vigtig en del af os alle sammen, og det giver så god mening, at BL er medlemmer i Dansk Erhverv”, fastslår han.

Artiklen fortsætter under billedet. 

Blå bog Brian Mikkelsen

Øverst administrerende direktør for Dansk Erhverv siden 2018. Dansk Erhverv er en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening med 16.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger, blandt andet BL.

Født i 1966. Vokset op i alment boligbyggeri i Ballerup.


Student fra Ballerup Gymnasium i 1986.


Landsformand for Konservativ Ungdom.


Uddannet cand.scient.pol. på Københavns Universitet i 1994.


Medlem af Folketinget for De Konservative 1994 – 2018.


Har været kulturminister, justitsminister, økonomi- og erhvervsminister og erhvervsminister.


Gift med Eliane Wexøe-Mikkelsen og bosat i Hellerup. Far til to voksne døtre.

Brian Mikkelsen 5 Leif Tuxen

Det handler om at sikre de ansatte nogle ordentlige vilkår, og at arbejdsgivere kan lede og fordele arbejdet på en ordentlig måde, mener Brian Mikkelsen. Foto: Leif Tüxen

"Jeg kan huske, at jeg tænkte: Hold da ferie, så slutter cirklen. Jeg er vokset op i alment boligbyggeri, og nu er jeg direktør for Dansk Erhverv, den store pæne erhvervsorganisation, som BL skal være medlem af. Jeg fik et stik i hjertet, da det gik igennem. Det var, ja, fantastisk"

Brian Mikkelsen

Direktør i Dansk Erhverv

Læs senere artikler

BL - Danmarks Almene Boliger er medlem af Dansk Erhverv

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Fælles dagsordener om bedre integration og grøn omstilling

Hvorfor giver det god mening, at det netop skulle være Dansk Erhverv?

”BL er også arbejdsgiver med mange tusinde medarbejdere. Det handler om at sikre de ansatte nogle ordentlige vilkår, og at arbejdsgivere kan lede og fordele arbejdet på en ordentlig måde. Vi har 60 jurister ansat og kan hjælpe med ansættelsesforhold, arbejdsmiljø, lederkurser og andre ting. Ude i boligafdelingerne betyder det meget, om der er god leder,” siger han.

Brian Mikkelsen fremhæver, at BL og Dansk Erhverv har mange fælles dagsordener. Især bedre integration, klima og den grønne omstilling.

”Vi er rigtig glade for, at der nu skal bruges milliarder fra Landsbyggefonden til grønne renoveringer, der mindsker klimatrykket i almene boliger. Jo mere grønt, jo bedre,” siger han og tilføjer, at de grønne renoveringer også skaber arbejdspladser og giver muligheder for innovation, nye forretninger og masser af eksport.

Flertallet af Dansk Erhvervs medlemmer er kommercielle virksomheder. Hvad får de ud af, at BL er med i Dansk Erhverv?

”For det første bor mange af deres medarbejdere i almene boliger. Vi skal også huske, at en arbejdsgiver i dag ikke er en 1800-tals kapitalist. En moderne arbejdsgiver har kun interesse i, at deres medarbejdere har det bedst muligt. At de bor godt, at der er en social integration. I dag er der ikke nogen ’dem og os’. I dag er det sammen”, pointerer han.

Brian Mikkelsen tøver ikke med at tage store ord i brug, når han skal tale om den almene boligsektors betydning for at kitte det danske velfærdssamfund sammen.

”Den almene boligsektor er afgørende for, at vi får et ordentligt velfærdssamfund. Nogle af beboerne er sårbare men med ordentlige vilkår, kan de gøre en kæmpe forskel. For mig handler det om, at vi som samfund skal erkende, at almene boligselskaber skal spille en langt større rolle,” siger han.

Bekymret for gule veste i Danmark

Når al statistik viser, at problemer med integration, manglende uddannelser, kriminalitet og folk på overførselsindkomst klumper sig sammen i nogle almene boligområder, må boligselskaberne også have bedre redskaber til at tage hånd om problemerne, fremfører han.

”Vi er blevet mere polariserede i Danmark. Derfor er det helt centralt, at vi har nogle velfungerende almennyttige boliger, der tilbyder folk et fællesskab. Jeg er simpelt hen så bekymret for, at vi får sådan nogle gule veste herhjemme, som vi har set i Frankrig og andre steder, fordi der bliver for store forskelle mellem eliten og andre,” siger han.

”Ulighed skaber konfrontationer, dårlig stemning og mistillid. Man bygger et ordentligt velfærdssamfund via tillid og ved at skabe sammenhængskraft. Det kan almennyttige boliger bidrage til,” lyder det.

Brian Mikkelsen betoner, at langt de fleste beboere i almene boliger er velfungerende borgere. Sammen med boligselskaberne kan de tage fat om nældens rod og være med til at løse store samfundsudfordringer.

”Man bliver jo ikke født kriminel i det her samfund, man bliver født som en glad lille dreng eller glad lille pige. Boligselskaberne kan være medspillere i at forebygge kriminalitet og i at få flere drenge til at tage en ungdomsuddannelse. Jeg synes ikke, at man i det politiske system har nok respekt for, hvilket kæmpe socialt arbejde, der laves på landsplan og ude i boligafdelingerne,” fastslår han.

Boligminister for en dag  

Du har haft mange forskellige ministerposter, blandt andet kulturminister og erhvervsminister. Hvis du nu skulle være boligminister for en enkelt dag, hvad ville du så tage fat på?

”Det ville være at tale de almennyttige boliger op og forklare, hvilken kolossal betydning de har for vores velfærdssamfund. Jeg kan næsten ikke se noget vigtigere lige nu,” fastslår han.

I samme åndedrag roser han boligminister Kaare Dybvad (S) for også at have blik for værdien af almene boliger og for at have sat en dagsorden om blandede byer.

”Det er sindssyg vigtigt for børn og unge at bo blandet for senere i livet at få forståelsen for forskelligheden,” siger topchefen, der i dag selv bor i en herskabsvilla på en Danmarks dyreste adresser i Hellerup nord for København. 

Brian Mikkelsen så gerne mere alment boligbyggeri i sin hjemkommune Gentofte, men han vil ikke blande sig i om de almene boligblokke skal ligge på Strandvejen, sådan som boligministeren foreslår.

”Jeg vil være imod, at man via lovgivning tvinger igennem, at der skal bygges almene boliger bestemte steder som for eksempel Strandvejen. Det skal være frivilligt og ikke tvunget at bo et sted. Men man kan give nogle incitamenter til, at der bygges flere villaer og rækkehuse i almene boligkvarterer, og flere almene boliger i villakvarterer,” siger han.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste