08. OKT. 2020 KL. 13:01

Regeringen lover hurtigere udsættelser af kriminelle

Pressemøde 8. Oktober

Fire ministre var samlet i Gården på Københavns Politigård her til morgen. Fra Venstre skatteminister Morten Bødskov, boligminister Kaare Dybvad Bek, justitsminister Nick Hækkerup samt minister for udlændinge og integration Mattias Tesfaye.

I to år efter, at man er udsat fra sin almene bolig på grund af kriminalitet, kan man ikke bosætte sig i samme afdeling. Og i meget grelle tilfælde vil det også blive muligt for boligorganisationen at nægte den kriminelle ret til at flytte ind i andre boligafdelinger.

”Regeringen vil ikke acceptere, at der er områder i Danmark, som er plaget af hårdkogte kriminelle og grupper af unge, der skaber utryghed. Der har i alt for lang tid været eksempler på, at grupper af især unge mænd udviser en uacceptabel adfærd, hvor de dominerer områder i det offentlige rum og skaber en hverdag præget af frygt og utryghed for andre mennesker.”

Det sagde Justitsminister Nick Hækkerup, da han sammen med ministerkollegaer mødte pressen i den karakteristiske runde gård, der hører til politistationen i København.

Regeringen fremlagde på pressemødet en pakke, der skal øge trygheden i blandt andet udsatte boligområder.

Ophævelse af lejemål

En af ministerkollegaerne var boligminister Kaare Dybvad Bek, der fremlagde regeringens forslag om, at det skal være nemmere at sætte familier ud af deres bolig, hvis en eller flere medlemmer af familien er kriminelle.

”Vi vil sende en besked til uromagerne og deres forældre, som ikke kan misforstås. I dag kan der gå lang tid, fra en kriminel beboer bliver dømt for en lovovertrædelse, til han og hans familie sættes ud af boligen. Nogle gange går der flere år. Det er fuldstændig uacceptabelt. Fremover skal det være muligt at smide kriminelle beboere ud af deres lejelejlighed i umiddelbar forlængelse af, at de bliver dømt for en lovovertrædelse. Kan man ikke opføre sig ordentligt, skal man flytte,” sagde boligminister Kaare Dybvad Bek.

Konkret foreslår regeringen, at ophævelsen af lejemålet kobles på straffesagen og afgøres af den samme dommer i byretten.

Dermed undgår man den ventetid, der i dag er mellem straffesagen og sagen om ophævelse af lejemålet, der nu foregår i Boligretten. Man skal i følge regeringens forslag heller ikke vente på, at straffesagen efter en anke eventuelt er genbehandlet i landsretten. 

For at sikre ordningen de bedste betingelser, slår regeringen fast, at politiet og andre relevante myndigheder allerede på tiltaletidspunktet skal videregive relevante oplysninger til boligorganisationen.

Denne skal ifølge regeringens forslag herefter meddele anklagemyndigheden, om boligselskabet ønsker at nedlægge en påstand om ophævelse af lejemålet, hvis den pågældende dømmes i straffesagen.

Andre initiativer til større tryghed

Regeringen foreslår nye tiltag mod vanvidskørsel. Alle biler, der anvendes til vanvidskørsel, skal som udgangspunkt beslaglægges, konfiskeres og bortauktioneres. Det gælder, uanset hvem der ejer bilen. Samtidigt skal der sættes ind mod anvendelsen af stråmænd ved leasing, der i dag gør det for let for folk at
snyde sig adgang til en bil.
Straffene for vanvidskørsel skal i følge regeringen skærpes. Farligheden og alvoren ved vanvidskørsel skal afspejles i de udmålte straffe. Derfor skærpes straffen for de groveste hastighedsforseelser, kørsel i frakendelsestiden, når frakendelsen skyldes vanvidskørsel, ulovlig kapkørsel samt chikanøs kørsel, der hindrer politiets arbejde fra bøde til et udgangspunkt om ubetinget fængsel i førstegangstilfælde. Herudover vil regeringen skærpe strafniveauet i straffelovens bestemmelser om farlig kørsel med indtil det halve.

”Vi vil sende en besked til uromagerne og deres forældre, som ikke kan misforstås. I dag kan der gå lang tid, fra en kriminel beboer bliver dømt for en lovovertrædelse, til han og hans familie sættes ud af boligen. Nogle gange går der flere år. Det er fuldstændig uacceptabelt. Fremover skal det være muligt at smide kriminelle beboere ud af deres lejelejlighed i umiddelbar forlængelse af, at de bliver dømt for en lovovertrædelse. Kan man ikke opføre sig ordentligt, skal man flytte,” sagde boligminister Kaare Dybvad Bek.

Kaare Dybvad Bek (S)

Boligminister

Læs senere artikler

Grebet om ballademagerne strammes yderligere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Forbudt område i to år

På pressemødet blev boligministeren videre spurgt til om regeringen også er på vej med restriktioner i forhold til, hvor tæt på den oprindelige bopæl, at udsmidte lejere kan flytte ind.

”Er ophævelsen af lejemålet, sket på grund af beboerens kriminelle adfærd, kan boligorganisationen i to år efter afvise, at lade folk flytte ind i samme område igen. Hvis de går til kommunen for at blive boliganvist, kan det også her nægtes dem at flytte ind i området i de efterfølgende to år," sagde Kaare Dybvad Bek.

”Og I helt grelle tilfælde kan boligorganisationen også nægte de pågældende at flytte ind i et andet boligområde. Men her skal der være tale om helt særligt grelle tilfælde,” fortsatte han.

Tryghedsskabende opholdsforbud

I boligafdelingen får politiet også mulighed for at oprette et midlertidigt tryghedsskabende opholdsforbud.

”Det er et problem, at grupper af ofte unge mænd og med eventuelt løsere tilknytning til bandemiljøet samles på bestemte steder i det offentlige rum og med deres adfærd og fremtoning skaber utryghed blandt beboere og forbipasserende i området,” sagde justitsminister Nick Hækkerup.

”Regeringen vil give politiet mulighed for at udstede et generelt forbud mod ophold i et geografisk afgrænset område, f.eks. en plads, ved en station eller lignende, i en begrænset periode,” fortsatte han.

At bryde et tryghedsskabende opholdsforbud bliver kostbart.

Ved førstegangsovertrædelse lægger regeringen op til en bøde på 10.000 kroner. Derefter er taksten 30 dage i fængsel.  

Og politiet får bemyndigelse til på stedet at opkræve værdier fra dem, der bliver sigtet for at overtræde forbuddet. Smykker, mobiltelefoner med mere.

Justitsministeren understreger, at dagens pakke hænger sammen med regeringens tidligere fremsatte forslag om et mere borgernært politi.

”Man skal kende det område, hvor man skal håndhæve et tryghedsskabende opholdsforbud. Det er derfor, vi har foreslået oprettelse af flere små politistationer, så politiet kommer nærmere borgerne, og det samfund de opererer i,” sagde han.  

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste