07. OKT. 2020 KL. 20:07

Grebet om ballademagerne strammes yderligere

Folketingssalen Christoffer Regild 07

Statsminister Mette Frederiksen offentliggjorde tirsdag den 6. oktober regeringens lovprogram for sæsonen 2020-21. Foto: Christoffer Regild

Regeringen har udsendt lovprogram for folketingsåret 2020-2021. Begrænsning af social kontrol over kommunernes tillægskøbssum til udslusningsboliger er blandt de mere interessante programpunkter for den almene boligsektor.

Tirsdag i denne uge var den første af slagsen i oktober. Det er hvert år dagen, hvor Folketinget indleder sæsonen markeret ved den siddende statsministers åbningstale.

Simultant med at Mette Frederiksen trådte op på rigets fornemste talerstol, udsendte hendes ministerium regeringens foreløbige program for sæsonens lovarbejde.

Og som det var tilfældet i statsministerens åbningstale fylder kampen mod dem, der skaber utryghed i samfundet meget i regeringens initiativer frem til afslutningsdebatten, der i sidst i juni næste år vil markere sæsonens afslutning for politikerne.  

”Det skal være trygt at færdes alle steder i Danmark. Vi vil fremsætte lovgivning, der modvirker utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum."

"Vi vil foreslå, at bandekriminalitet, der er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser, skal kunne føre til frakendelse af dansk statsborgerskab. Og det skal være muligt at ophæve lejemålet for kriminelle beboere hurtigere end i dag,” skriver statsministeren i lovprogrammets forord.

Risikerer statsborgerskabet

Og rigtig mange ministerier har lovgivning på årets program, som skal stramme grebet om dem, der laver utryghed.

Dem, der er fremlagt af regeringen i dag på Københavns politigård af fire ministre. Og forslag, der er endnu mere vidtgående.

Mest vidtgående i lovkataloget og ikke fremhævet på dagens pressemøde er forslaget fra Udlændinge- og Integrations-ministeriet om, at bandemedlemmer kan risikere, at deres danske statsborgerskab tages fra dem.

Fra samme ministerium kommer også et forslag om at ligestille såkaldt negativ social kontrol med straffelovens bestemmelse om psykisk vold.

Som eksempel på negativ social kontrol nævnes i årets lovprogram fastholdelse af en person i et uønsket ægteskab.

Tillægskøbesum

I mange år har det almene byggeri været begrænset i specielt København, fordi boligorganisationerne ikke har kunnet bygge flere boliger på jord, de allerede har købt fra kommunen.

Af skødet fremgår det, hvor meget, der må bygges. Vil man bygge mere, må man betale en såkaldt tillægskøbesum.

Vedtages lovforslaget vil kommunalbestyrelsen få mulighed for at undlade at stille krav om betaling af tillægskøbesummen, når der skal bygges nye almene boliger, private boliger og erhverv i eksisterende almene boligafdelinger.

Hermed bidrages til opfyldning af regeringens mål om 110.000 nye boliger i de fire største kommuner.

Læs senere artikler

Regeringen lover hurtigere udsættelser af kriminelle

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Statsministeren klar med nye love og kæmpe bøder for at skabe tryghed i almene boligkvarterer

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Udslusningsboliger

I regeringens bestræbelser på at nedbringe hjemløsheden er der fra Socialministeriet forskellig lovgivning, som skal øge institutioner og myndigheders samarbejde om at hjælpe borgere på herberger og kvindekrisecentre.

Helt konkret skal også kvinder fra krisecentre fremover kunne anvises en såkaldt udslusningsbolig.

Samtidig foreslås det at sikre, at kommunens huslejetilskud til udslusningsboliger ikke modregnes forsørgelsesydelser.

Frikommuneforsøg

Stastminister Mette Fredriksen afslørede i sin åbningstale, at en række kommuner får helt særlige frihedsrettigheder på enkelte områder. Eksempelvis folkeskole, ældrepleje og børnepasning.

Af regeringens lovprogram fremgår det, at retningslinjerne for den treårige forsøgsperiode vil blive udstukket af et lovforslag, der bliver udarbejdet i Finansministeriet.

Når det er med i denne gennemgang, er det fordi, den nyvundne kommunale frihed især vedrører institutioner, der også har stor betydning i almene boligområder.

Om skribenten

regnar_m_nielsen.jpg
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Ny aftale skal øge trygheden i Brøndby Strand

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Ny aftale skal øge trygheden i Brøndby Strand

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1900 )

0

Læseliste