21. OKT. 2020 KL. 13:09

Nyt udspil vil gøre op med stopklods for alment byggeri i København

Istock 629263682

Specielt i København har det været dyrt for boligorganisationerne at bygge flere boliger på den jord, de allerede har købt fra kommunen. Foto: iStock

De almene boligforeninger i København kan se frem til at spare millioner på byggeri af almene boliger på egne grunde, hvis politikerne på Christiansborg bakker op om at gøre det friviligt for kommunerne at benytte sig af den såkaldte tillægskøbesum. Det skal sætte gang i det almene byggeri.

"I mange år har det almene byggeri været begrænset i storbyerne. Specielt i København, da det har været dyrt for boligorganisationerne at bygge flere boliger på den jord, de allerede har købt fra kommunen," det sagde Frank Jensen, daværende overborgmester i København til Ejendomswatch før sin fratrædelse.

Det vil overborgmesteren i Københavns Kommune i et nyt udspil ændre på ved at give afkald på den såkaldte tillægskøbesum. Hovedstaden har nemlig brug for, at der bliver bygget flere boliger, som kan huse de knap 10.000 nye københavnere, som kommer til hvert år, og som ikke har råd til at flytte ind i byens liebhaverboliger.

”Vi skal have flere gode boliger, som er til at betale for folk med almindelige indkomster, så København også fremover vil være en blandet by for alle. Vi skal som kommune gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at gøre det attraktivt at bygge flere almene boliger, så huslejerne kan holdes på et rimeligt niveau,” sagde Frank Jensen til Ejendomswatch.

Ifølge en analyse fra Transport- og Boligministeriet vil det åbne for, at de københavnske boligselskaber potentielt kan fortætte boligmassen med cirka 2.000 nye boliger i hovedstadskommunen. 

Tillægskøbesummen

Tillægskøbesum er et beløb, som lovgivningen i dag pålægger kommunerne at opkræve fra boligselskaberne, når de bygger mere eller tættere end det oprindeligt var aftalt, da boligselskaberne købte grunden af kommunen. 

Hvis grunden udnyttes mere eller til andet formål end oprindelig aftalt, er Københavns Kommune berettiget til at tage en tillægskøbesum svarende til markedsprisen for den øgede anvendelse.

Vi glæder os derfor over, at overborgmesteren lægger op til, at kommunen fremover skal give afkald på tillægskøbesum, så vi kan få bygget flere almene boliger til gavn for københavnerne.

Bent Madsen

Adm. direktør i BL - Danmarks Almene Boliger

Læs senere artikler

Grebet om ballademagerne strammes yderligere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

BL hilser forslag velkomment

Tillægskøbesummen skal ifølge udspillet fra overborgmesteren i København frafalde i de udpegede boligområder, der er på Københavns Kommunes liste over ”udsatte områder”.  Og ikke som nu kun muligt for boligområder på regeringens såkaldte ghettoliste.

Hent liste over udsatte boligområder i Københavns Kommune 2020

Det dyre gebyr skal også frafalde, uanset om en boligforening fortætter med almene boliger eller private boliger. Og uanset, om boligorganisationen bygger selv eller uddelegerer byggeopgaven til en privat virksomhed.

"Kommunen og BL har de seneste år drøftet barriererne for nybyggeri, hvor tillægskøbesum er en helt central problemstilling, når de almene boligorganisationer ønsker at udvikle de eksisterende almene bebyggelser. Vi glæder os derfor over, at overborgmesteren lægger op til, at kommunen fremover skal give afkald på tillægskøbesum, så vi kan få bygget flere almene boliger til gavn for københavnerne," siger Bent Madsen, adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, til Ejendomswatch.

Udspillet fra Københavns overborgmester

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune forventes at behandle overborgmesterens forslag senere på efteråret.

Regering bakker op om forslag

Overborgmesterens udspil står ikke alene.

Forudsætningen for at overborgmesterens ambition kan blive til virkelighed er, at regeringen får vedtaget sit lovforslag om at gøre det frivilligt for kommunerne at benytte tilllægskøbesummen.

Lovforslaget er i regeringens fremlagte  lovprogram for 2020-2021.

Tingbjerg fritaget

Tingbjerg, som er på regeringens ”ghettoliste”, blev i maj fritaget for at betale tillægskøbesum til Københavns Kommune, da de skulle gennemføre deres udviklingsplaner for området.

Det betød, at de almene boligorganisationer SAB og fsb slap for at betale 176 millioner kroner til kommunen.   

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste