04. NOV. 2020 KL. 15:11

57 organisationer i appel: Danmark har brug for en folkesundhedslov

Foto Holger Anderson Bent Madsen 03257

"Vi støtter forslaget om en folkesundhedslov. Der er behov for at tænke sundhed bredt ind i alle politikområder og på tværs af aktører," siger Bent Madsen, adm. direktør i BL - Danmarks Almene Boliger.

En bred kreds af samfundets centrale aktører sender nu en fælles appel til regeringen for at få en folkesundhedslov. BL - Danmarks Almene Boliger er med.

Det går den forkerte vej med folkesundheden.

Et stigende antal danskere lider af kroniske sygdomme, som kunne forebygges. Samtidig stiger den sociale ulighed i sundhed. Kløften vokser mellem de danskere, der lever sundt og længe og dem, der lever kortere og med færre sunde leveår.              

Derfor går 57 organisationer nu ud med en fælles appel til regeringen: Skab et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark med en ny folkesundhedslov.

En af de organisationer er BL – Danmarks Almene Boliger. BL har et stort fokus på social ansvarlighed og et klart mål om at bidrage til at minimere den sociale ulighed i samfundet – på tværs af boligform.

Den nære kontakt til andre er ikke lige ved hånden i mange af de almene boliger. Flere bor alene. I 6 ud af 10 boliger bor én person.

Opgøret med ulighed i sundhed er en af regeringens helt store sundhedspolitiske satsninger.

”Vi støtter forslaget om en folkesundhedslov. Der er behov for at tænke sundhed bredt ind i alle politikområder og på tværs af aktører. I den almene sektor tager vi et stort medansvar for bedre sundhed og mindre ulighed, og vi arbejder målrettet med indsatser, som forebygger ensomhed, hjælper psykisk sårbare og skaber de gode fællesskaber. Det kommer den enkelte beboer til gavn, trivslen i boligområdet til gavn og også samfundet til gavn. Med folkesundhedslov skal sundhed og forebyggelse indgå som et fast punkt, når man vurderer fx politiske forslag, og det kan øge opbakningen og støtten til den vigtige indsats, der gøres af den almene sektor,” siger Bent Madsen, adm. Direktør i BL – Danmarks Almene Bolig, som mandag optrådte i TV2 News med sin opbakning til loven og som én af de 57 organisationer, der er medunderskrivere på appellen.

Faktaboks om appel om en folkesundhedslov

Over 50 organisationer har en fælles appel til regeringen. De ønsker en dansk folkesundhedslov. Målet er at få bugt med den stigende sociale ulighed i sundhed og styrke forebyggelsen, så flere får et længere og sundere liv.

  • Sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i samfundet – og vi ser fortsat i dag en stor social ulighed i, hvem der bliver ramt af sygdom
  • I den almene sektor huser vi alle mennesker – også de mindre ressourcestærke og mere sårbare – og dem, som er mere udsat for sygdom.
  • Andelen med kroniske livsstilsygdomme (Hjerte, Diabetes, KOL) er fx næsten dobbelt så høj i den almene sektor.
Folkesundhedslov Logo

57 organisationer ser folkesundhedslov som vigtig ramme

I appellen fra de 57 organisationer, som bl.a. tæller DGI, DFI, FOA, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Ældre Sagen, Dansk Industri og Dansk Erhverv, lyder det bl.a. at man ønsker at sundhed og trivsel skal indgå som fokus i politikker generelt. Tanken er, at en folkesundhedslov kan være en politisk ramme og løftestang til at bruge de rette virkemidler til at skabe sundhed for alle.

Læs også: Pres på regeringen for at få en ny folkesundhedslov 

Målet er blandt andet at gøre de sunde valg lettere, få bugt med den stigende sociale ulighed i sundhed og styrke forebyggelsen, så flere får et længere, sundere og gladere liv, siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

”Hvis vi skal rykke mere på folkesundheden i Danmark, er vi nødt til at tage nye metoder i brug og brede det længere ud i samfundet. Vi skal lave partnerskaber med civilsamfundet og erhvervslivet. Sundhedspolitik er nødt til at blive tænkt ind på andre politikområder som fødevarer, byplanlægning og vores folkeskoler,” siger Stephanie Lose.

Læs mere om Folkesundhedsloven her.

Om skribenten

kristoffer_friis_soerensen.jpg
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligselskaber: Markant stigning i klager over nabostøj

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligselskaber: Markant stigning i klager over nabostøj

Fik du

læst disse?

Himmerland Boligforening 2020 Sankelmarksgade 9 Renejeppesendk Her er der penthouses til 7,5 mio. kr. på toppen af det almene
DSC01070 Opfordring til Christiansborg: ”Opret tænketank, der sikrer boliger til hele livet for alle”
Foto Holger Anderson Solveigraabergtingey 15 Ny BL-analyse: Behovet for boliger til seniorgruppen er stærkt stigende
Microsoftteams Image Se billederne: Konference satte lup på den blandende – og 'klumpede' – by
Keld Laursen Brabrand Boligforening Keld Laursen fratræder som Brabrand Boligforenings direktør
DSC2078 Generationernes Hus viser nye veje for fællesskab
Himmerland Boligforening 2019 Ole Nielsen Corona-regning: Lejetab kan give højere husleje til unge studerende
Se alle artikler ( 2093 )

0

Læseliste