21. FEB. 2020 KL. 13:30

Forstå forslaget om Basalbolig på 2 minutter

colourbox23145527.jpg

Colourbox

Hvordan bliver Basalboligerne betalt og kan det lade sig gøre at bygge så billigt i de store byer? Få svar her.Hvorfor er det nødvendigt med en ny boligtype kaldet Basalbolig?

Der har udviklet sig et kæmpe behov for ikke bare billige, men meget billige boliger især i storbyerne i Danmark. Der er både behov for boliger til dem med de allermindste indkomster, og dem som er socialt udfordrede, hvis vi ønsker en blandet by.

Hvad er en Basalbolig?

Basalboligen skal være en integreret del af almindeligt alment nybyggeri og med samme kvalitetsstandard. Den eneste forskel er, at det er en bolig på højest 55 kvadratmeter og med en husleje på 3.500 kroner om måneden.


Hvem er Basalboligerne tiltænkt?

Basalboliger er både for familier og personer med meget lave indkomster, samt socialt udfordrede, herunder hjemløse. Begge grupper har svært ved at få en bolig især i storbyerne. BL’s forventning er, at det bliver boliger, som bliver en platform for familiernes videre færd på bolig og arbejdsmarkedet.


Hvordan skal man få en Basalbolig?

Kommunerne får med Basalboligerne en ny gruppe af boliger, som de kan anvise personer eller familier til med de laveste indkomster, fx enlige på kontanthjælp, udsatte og hjemløse. Integrering af boligerne i det øvrige almene byggeri vil sikre en social blandet beboersammensætning.


Hvor skal Basalboligerne placeres?

BL foreslår, at der afsættes en kvote på 2.000 Basalboliger, som kommunerne kan få del i efter ansøgning hos Boligministeriet. På den måde sikres det, at Basalboligerne placeres der, hvor behovet er størst.


Hvordan bliver byggeriet af Basalboligerne betalt?

BL foreslår, at Basalboligerne kan bygges med penge fra Nybyggerifonden. Det er fastsat ved lov, at beboerne i almene boliger bygget efter 1999 skal betale en del af deres husleje til Nybyggerifonden. Det også fastsat ved lov, at pengene i Nybyggerifonden skal bruge til byggeri af nye almene boliger.


Hvorfor skal beboerne i de almene boligforeninger betale for byggeri af Basalboliger?

Det er fastsat ved lov, at beboerne i almene boliger bygget efter 1999 skal betale en del af deres husleje til Nybyggerifonden. Det også fastsat ved lov, at pengene i Nybyggerifonden skal bruge til byggeri af nye almene boliger.


Hvordan undgår vi, at Basalboliger ikke udvikler sig til at være slumkvarterer?

Basalboliger skal blandes med det øvrige byggeri af almene boliger, men få basalboliger hvert sted. Som en del af den blandede by. 


Er 55 kvadratmeter ikke for lidt plads til en hel familie?

Tanken bag basalboliger er at de er rettet mod familier og enlige der står i en økonomisk eller socialt udsat situation. Og at familien eller den enlige med støtte fra kommunen kommer på fode igen og bevæger sig videre på bolig- og arbejdsmarkedet.


Hvordan kan huslejen på en Basalbolig i de store byer holdes så lav som 3.500 kroner om måneden?

Forslaget er udarbejdet på baggrund af beløbsgrænserne i København og Aarhus. Så det er på helt den samme måde, som man ville opføre en almen familiebolig. Forskellen er bare, at der kommer tilskud fra Nybyggerifonden. Det tilskud, skal beboerne ikke betale af på.


Betaler de øvrige beboere i de almene boliger for at holde huslejen nede?

Pengene kommer oprindeligt fra indbetalinger til Nybyggerifonden, som administreres af Landsbyggefonden. Men pengene har hele tiden været øremærkede til nybyggeri. Det skal besluttes politisk, hvordan pengene skal bruges. Basalboligerne er vores forslag til, hvordan en del af midlerne kan anvendes.


Er det realistisk at bygge så billige boliger i Aarhus og København?

Fordi den får et tilskud fordi den får et tilskud fra Nybyggerifonden. Beboerne skal ikke betale til tilskuddet. Midlerne kommer alene fra NBF.

Kilde: BL - Danmarks Almene Boliger

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste