05. MAR. 2018 KL. 00:00

Borgmestre for opløsningstruede boligområder: Vi har ikke boliger til genhusning

mad-jensen_scanpix.jpg

Mads Jensen / Scanpiz

Der er mange gode intentioner bag regeringens udspil imod parallelsamfund, lyder det fra borgmestrene for de 22 udsatte boligområder, der står på den gældende ”ghettoliste”. Men kun en enkelt borgmester mener, det er realistisk at rive et helt boligområde ned og genhuse beboerne.

 
Opdateres løbende:

Fagbladet Boligen har spurgt borgmestrene for landets mest udsatte boligområder om, hvad de synes om regeringens udspil imod parallelsamfund. De 13 borgmestre er valgt i kommuner, der stort set fordeler sig over hele landet og er hjemsted for i alt 22 boligområder, der står på den aktuelle ghettoliste fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ikke alle borgmestre har nået at svare endnu, og artiklen opdateres løbende med svar fra flere borgmestre.

John Dyrby Paulsen, borgmester i Slagelse og valgt for Socialdemokratiet:

Hvad synes du om ministerens udspil?

”Der er meget af det, der er interessant, og jeg tror også, der er noget af det, vi kan bruge til noget, og det skal vi prøve af. Vi har jo meget fokus på det forebyggende, og det synes jeg måske mangler lidt, men det betyder jo ikke, at de tiltag, der er, ikke har en virkning. Så min indgangsvinkel er, lad os nu prøve det af og se, om det virker. Lad os se, når det får sin endelige udformning, og lad os komme i gang.”

Har I som kommune mulighed for at genhuse beboerne, hvis et boligområde hos jer skal rives ned eller sælges til andre boligformer?

”Det er jo frem imod 2030, så vi har 12 år til det. Hvis vi skulle gøre det i dag, så vil det ikke være muligt, men nu har vi 12 år til det, så det anser jeg bestemt for muligt.”


Hvordan forholder I jer til, at renoveringsrammen fra Landsbyggefonden bliver mere end halveret igennem de næste otte år?

”Det er vi ikke glade for. Landsbyggefonden har haft en stor rolle i udviklingen af den almene sektor, og derfor synes jeg, det er ærgerligt, men det kan vi som kommune ikke gøre så meget ved, andet end at sige, det er ærgerligt.”

Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg og valgt for Venstre:

Hvad synes du om ministerens udspil?

”Helt overordnet så er der mange positive elementer i det udspil. Jeg glæder mig rigtig meget over, at i modsætning til det, der blev signaleret i nytårstalen, omkring at vi skulle bryde betonen ned, så er udspillet foldet lidt mere ud, så der både er elementer, der satser på udvikling, og noget andet, der satser på afvikling. Især udvikling er det, vi i Esbjerg i vores ghetto på Stengårdsvej har haft stort fokus på, og der er store projekter i gang. Der er nogle elementer i udspillet, der siger, at hvis man kan lave en helhedsplan og komme under grænseværdien på parametrene, så man ikke længere figurerer som ghetto, så er det også en acceptabel udvej. Det handler ikke om at flytte nogle problemer. Det handler om at løse dem.”

Har I som kommune mulighed for at genhuse beboerne, hvis et boligområde hos jer skal rives ned eller sælges til andre boligformer?

”Nej, vi har selvfølgelig ikke så mange ledige lejligheder andre steder, men vi satser heller ikke på, det bliver aktuelt, fordi vi, både os og boligforeningen, er i gang med en omfattende ombygning, som gerne skulle være med til at gøre området langt mere attraktivt og sikre en bredere beboersammensætning.”


Hvordan forholder I jer til, at renoveringsrammen fra Landsbyggefonden bliver mere end halveret igennem de næste otte år?

”Som jeg forstår forslaget, så bliver der jo dedikeret rigtig mange penge til nogle enkelte områder, og så er der ikke så meget til resten af den almene boligsektor i Danmark, og det har jeg sådan set som kommunal politiker ikke nogen direkte holdning til. Jeg håber, man finder en løsning, så man både kan løse problemerne i de udsatte boligområder, men at der selvfølgelig også stadigvæk er en fornuftig ramme til at sikre renoveringer i resten af sektoren.”

Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune og valgt for Socialdemokratiet:

Hvad synes du om ministerens udspil?

”Jeg tror, det er et spil for galleriet. Det vil være alt for omkostningsfyldt at afvikle boligområder. Der er meget gæld i mange af boligerne, til at det kan lade sig gøre. Ambitionen om, at der kun må være 40 pct. almene boliger i de her områder, kan godt indfries, men det vil kræve langt mere finansiering end det, der er lagt på bordet.” 

Har I som kommune mulighed for at genhuse beboerne, hvis et boligområde hos jer skal rives ned eller sælges til andre boligformer?

”Nej, ikke for nuværende. På lang sigt kan vi godt, hvis vi kan bygge nyt. Men vi har altså ikke 3.500 ledige boliger stående.”

Hvordan forholder I jer til, at renoveringsrammen fra landsbyggefonden bliver mere end halveret igennem de næste otte år?

”Det synes jeg er stærkt uheldigt, og vi kommer til at stå med boligområder, der er mindre attraktive, end de er i dag.”

Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune og valgt for Venstre:

Hvad synes du om ministerens udspil?

”Jeg har rost, at man tager fat om et stort problem. Vi har ikke ghetto-udfordringer på den måde. Politi og brandvæsen og jeg selv for den sags skyld kan komme overalt i byen. Vores udfordringer er, at der er områder, hvor der fx er stor arbejdsløshed. Det er en af vores udfordringer. Vi kommer ikke til at rive bygninger ned. Jeg synes, det er et fint udspil, man er kommet med.”

Har I som kommune mulighed for at genhuse beboerne, hvis et boligområde hos jer skal rives ned eller sælges til andre boligformer?

”Det er et teoretisk spørgsmål. Vi kommer ikke til at rive noget ned, men andre steder vil man sikkert skulle bygge noget nyt. Man kan ikke lade folk stå på gaden.”

Hvordan forholder I jer til, at renoveringsrammen fra Landsbyggefonden bliver mere end halveret igennem de næste otte år?

”Jeg glæder mig over, at vi har udvist rettidig omhu og er igennem to store områder, der er renoveret i Vejle. Det har kostet et sted imellem 500 og 700 mio. kr. pr. område. Men jeg ved ikke, om det kommer til at betyde noget for Vejle i fremtiden, at pengene i Landsbyggefonden er færre.”

Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense og valgt for Socialdemokratiet:

”Jeg deler målet om at skabe en ændret beboersammensætning i de udsatte områder, og vi er jo allerede i gang med store planer for at omdanne for eksempel Vollsmose. Så jeg deler langt hen ad vejen målet med regeringen.  Når vi ser på metoderne, så vil jeg klart foretrække, at vi løser opgaven i fællesskab imellem kommuner, boligselskaber og staten. Jeg kunne godt tænke mig, at regeringen i højere grad lagde op til samarbejde. Ministrene har haft travlt med at pege fingre, men det kunne være godt, hvis regeringen i stedet rakte hånden frem til samarbejde og også gerne viste muskler ved at bidrage til finansieringen.”

Har I som kommune mulighed for at genhuse beboerne, hvis et boligområde hos jer skal rives ned eller sælges til andre boligformer?

”Der er stort set ikke ledige almene boliger i Odense eller for den sags skyld andre boliger, der kan aftage de 60 procent af beboerne, som regeringen lægger op til ville flytte. Det sætter jo også fokus på, at vi mangler regeringens svar på, hvor der skal bygges nyt, og hvor finansieringen skal komme fra. Alternativt kan tanken jo også være, at de her beboere skal flytte til andre kommuner, men det mangler vi som sagt svar på.”

Hvordan forholder I jer til, at renoveringsrammen fra Landsbyggefonden bliver mere end halveret igennem de næste otte år?

”Det er vigtigt, at vi får mulighed for at lave strategiske nedrivninger i de mest belastede dele af de udsatte boligområder. Samtidig skal der selvfølgelig stadig være råd til at sikre gode og vedligeholdte almene boliger, for det store flertal af lejere, der bor uden for de udsatte boligområder. Regeringen bør vise sin vilje og bidrage til at finansiere sit eget udspil.”

Jørn Pedersen, borgmester i Kolding og valgt for Venstre:

”Jeg har ingen kommentarer til ministerens udspil.”

Frank Jensen, overborgmester i København, valgt for Socialdemokratiet:

”Jeg er enig i regeringens mål om at komme parallelsamfund til livs. Men det er ikke realistisk at lukke hele boligområder, fordi der er for mange almene boliger. Det risikerer at presse tusindvis af mennesker med små indkomster ud af København. Vi har som københavnere lagt ryg til voldsomme bandeskyderier sidste år, og jeg deler regeringens mål om at få gjort op med udsatte boligområder og parallelsamfund. Det er positivt, at vi kan få sat skub i arbejdet med at blande områderne ved at bygge private boliger. Konkret har vi fx i Tingbjerg planer om at opføre 1.000 private boliger.”

”Der er et kæmpe pres på boligmarkedet i København og en stor mangel på boliger, der er til at betale for mennesker med beskedne indkomster. Hvis vi i stor stil sælger de almene boliger eller river dem ned, risikerer vi at presse mennesker uden mange penge ud af København.”

”Selvom vi river ghettoerne ned, så findes de mennesker, der bor der stadig, og skal have en bolig, de kan betale.”

 

Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg og valgt for Socialdemokratiet:

Hvad synes du om ministerens udspil?

”Muligheden for, at staten eksproprierer boligområder i Sønderborg og rømmer dem for beboere, er for mig hypotetisk. Ifølge udspillet har man fire år til at fremlægge plausible planer for at vende udviklingen, før staten vil gå ind at tage over. I Sønderborg har vi et tæt samarbejde med de almene boligforeninger, og jeg har svært ved at se, at vi vil blive ramt af regeringens mulighed om at overtage et eller flere boligområder i kommunen. Derudover mener jeg, at det er forkert at skubbe ansvaret over på boligforeningerne. De har igennem tiden som udgangspunkt bygget de boliger, som kommunerne ønskede, og nu fremstilles det, som om de har fejlet. Lukning af et helt boligområde vil desuden sprede beboerne, men ikke løse de underliggende sociale problemer, der kendetegner disse områder. Det vil sige, at man ved at lukke et område kan fordele borgere med sociale udfordringer – men at sprede dem ikke vil løse deres problemer.”

Har I som kommune mulighed for at genhuse beboerne, hvis et boligområde hos jer skal rives ned eller sælges til andre boligformer?

”Sønderborg Kommune har som alle andre kommuner adgang til at anvise hver fjerde af de almene boliger, der udlejes. Men i praksis er det svært at anvende denne mulighed til en større genhusning, da mange af beboerne i udsatte boligområder ikke vil have økonomiske muligheder for at overtage og bebo mange af de lejemål, der udbydes i kommunen. Derfor vil det være en ganske svær opgave for kommunen af genhuse beboerne fra et helt boligområde.”

Hvordan forholder I jer til, at regeringen vil mere end halvere renoveringsrammen fra Landsbyggefonden igennem de næste otte år? 

”De almene boliger udgør en stor del af boligmassen, og det er vigtigt, at vi fastholder et bredt udbud af tilgængelige boliger, som alle har råd til at bo i. Samtidig er det vigtigt, at de almene boliger forbliver attraktive, så de både kan tiltrække ressourcestærke beboere og rumme dem med færre ressourcer. Blandt andet i Sønderborg Kommune er der behov for store og omfattende renoveringer og ombygninger. Det kan blive vanskeligt at gennemføre dem – og i værste fald udvikler de berørte områder sig til nye ghettoer.

Hvis man bare fjerner mere end halvdelen af Landsbyggefondens midler til renovering, risikerer man, at standarden i den almene boligmasse falder, og områderne primært bliver beboet af dem, der ikke har råd til at bo andre steder. Det vil i mine øjne være direkte i modstrid med ønsket om at få færre socialt belastede boligområder.

Derfor må staten selv finde den største del af de mange penge, hvis man vil gennemføre alt det, der lægges op til.”

Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune og valgt for Socialdemokratiet:
”Jeg har ikke haft mulighed for at sætte mig ind i udspillet endnu, så jeg kan desværre ikke kommentere det.”

John Brædder, borgmester i Guldborgsund og valgt for Guldborgsundlisten:

Hvad synes du om ministerens udspil?

”Vi har ikke de problemer, der skitseres. Vi er jo først lige kommet på ghettolisten.”

Har I som kommune mulighed for at genhuse beboerne, hvis et boligområde hos jer skal rives ned eller sælges til andre boligformer?

”Det mener jeg godt, vi kan. Der bygges mange lejligheder i vores område. Vores husleje ligger i den lave ende. Vi skal så placere familier i andre bydele og måske også flytte børn. Det vil betyde, at vi får en bedre skolesammensætning med et godt miks imellem etniske danskere og andre.”

Hvordan forholder I jer til, at renoveringsrammen fra Landsbyggefonden bliver mere end halveret igennem de næste otte år?

”Det bliver jo et samspil imellem regeringen og Landsbyggefonden, hvis noget skal rives ned. Det kommer ikke til at betyde noget for vores kommune.”

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2914 )

0

Læseliste