03. NOV. 2017 KL. 11:27

Foreløbig 15 vindere

topbannerforsoeg.png

På Almene Boligdage den 17. november stemmer deltagerne om, hvem der er de endelige vindere af BL’s fem Fagpriser. De projekter, der kæmper om priserne, er foreløbig indsnævret til tre i hver af de fem kategorier.  

Havnehusene over Samuels Hus? Er Job First mere spændende end Bynaturrummet Myretuen, og er Slagelse Boligselskabs måde at forny driften på mere nytænkende end Bovias? Der kæmpes om æren og et trofæ, når de 1.200 deltagere i løbet af den første dag på Almene Boligdage skal stemme om, hvilke fem af de oprindelige 131 projekter, der fortjener at vinde. 

BL har lavet priserne for at formidle fremragende løsninger inden for de fem kategorier: nybyggeri, renovering, drift, boligsocialt arbejde og beboerdemokrati.

”Vi håber, priserne vil føre til vidensdeling og erfaringsudveksling,” siger projekt- og netværkschef i BL, Olav Kirchoff. Han understreger, at mange af de gode ideer sagtens kan tilpasses i et mindre format, så de er nemme at lære af – og at der også er rigtig meget at lære af nogle af de forslag, der ikke blev nomineret.

De tre nominerede i kategorien nybyggeri er:


Havnehusene,
som Brabrand Boligforening har bygget på havnefronten ved Aarhus Ø. Der er tale om et bæredygtigt byggeri på en af Aarhus’ mest attraktive adresser. Husene lægger op til fællesskaber – for eksempel opgangsfællesskaber og fællesskab imellem forskellige aldersgrupper. Der er tale om i alt 262 boliger fordelt på ungdoms-, familie- og seniorboliger. Husene rummer desuden væksthuse til hver opgang, café, fællesrum, studieceller og sparer på energien ved hjælp af jordvarmeanlæg, varmepumper, solfangere, solceller, energibrønde.


Sundholm Syd
, er opført af Boligforeningen 3B, København. De er opført efter konceptet AlmenBolig+, så beboerne selv kan være med til at sætte præg på deres hjem.

Der er tale om punkthuse i 3-4 etager med boliger i 1, 2 og 3 plan.

Det grønne havemiljø er det samlende element for området med store træer og de små pixihaver imellem husene. Alle boliger har deres egen lille have, som kan bruges til ophold eller til at dyrke grøntsager eller blomster og buske. På taget er der placeret solceller, som leverer strøm til boligerne.


Samuels Hus
, VIBO, København, er en bæredygtig måde at skaffe nye boliger på, for de 34 boliger er bygget i en gammel kirke. Det gør dem til kringlede og anderledes boliger af varierende størrelse og med forskellige typer af indretning. Minderne om den kirkelige fortid er bevaret, for etagerne hedder Krypt, Kirkegulv, Pulpitur og Hvælv. Boligerne på de 3 nederste etager er med almindelig loftshøjde, mens boligerne på øverste etage er dobbelthøje med hems og dele af kirkehvælvet som loft. Ungdomsboligerne får desuden fællesarealer i form af opholdsstue med et fælles køkken samt vaskeri. Samuels Hus ligger midt på Nørrebro, tæt på Nørre Campus, Panum og Metropol.

De tre nominerede i kategorien renoveringer er:


Nyt Rosenhøj
, Boligforeningen Århus Omegn, er et eksempel på, hvordan man kan omdanne og løfte et nedslidt boligområde til et attraktivt boligområde. Rosenhøj er omdannet fra et isoleret boligområde til en integreret del af bydelen Viby Syd i Aarhus.

Områdets 840 boliger er blevet fysisk renoveret. Det har skabt et stærkt område- og identitetsløft, hvor der har været fokus på infrastruktur med nye boliggader og stisystemer, kvarterdannelser og identitetsskabende elementer som fælles gårdhaver, facadebeklædninger og nye vejnavne.


Søhusene,
Boligkontoret Danmark. Søhusene i Nakskov er i dag en attraktiv og energibesparende rækkehusbebyggelse, som både har værdi for beboerne i Søhusene og borgerne i Nakskov by. Bebyggelsen hed tidligere Riddersborgparken og var inden renoveringen præget af udlejningsproblemer, dårlig økonomi, en udfordret beboersammensætning og med et prædikat som nedslidt ghetto. De 414 gamle boliger er nu blevet omdannet til 191 boliger, primært i form af rækkehusbebyggelse med 1-4-værelses boliger, og der er skabt et attraktivt boligområde uden udlejningsproblemer. Tværtimod er der venteliste.


Bevarende renovering af Danmarks ældste boligafdelinger,
AAB, Frederiksberg. To af Danmarks ældste, almene boligafdelinger på Frederiksberg, der er opført i 1912 og 1914 omkring en fælles gård, er blevet renoveret med stor respekt for det bevaringsværdige og for fremtidens beboere.

Især de nye mini-elevatorer, placeret i de gamle køkkentrappekerner, har eksempelværdi. De smukke bygninger på hjørnet af Nordre Fasanvej og Nyelandsvej er bevaringsværdige. Bygget i rødt murværk med tegltag og med mange fine detaljer. Men alderen havde også sat sine spor. Renoveringen omfatter blandt andet udskiftning af tag og bygning af ni nye tagboliger.
Nye badeværelser og altaner og etablering af fællesarealer i gården.

De tre nominerede i kategorien drift er:


Professionel, transparent og effektiv drift, Slagelse Boligselskab
, Slagelse Boligselskab har gennemført en total fornyelse af driften og vedtaget 13 projekter, der skal være gennemført inden årets udgang. Et af dem er en grundpakke for viceværtservice med mulighed for tilvalg. Målet med projektet er at sikre en præcis forventningsafstemning i forhold til de enkelte afdelinger mht. serviceniveau baseret på bl.a. fælles viden og transparens.

Projektet vil være med til at revolutionere fremtidens opmålingsmetoder og skaber en 360 graders-driftsmodel. Det har fordret, at der udvikles helt nye metoder til opmåling og analyse af afdelingernes udearealer.


Energi-og ressourceambassadøruddannelsen
, KAB, København. KAB tilbyder kurser til alle driftsmedarbejdere, som har interesse i at arbejde med tiltag inden for bæredygtighed. Kurset bygger videre på kurser i grundlæggende varmeteknik, hvor medarbejderen opnår kendskab til opbygningen af de varmetekniske installationer i ejendommene. Det klæder medarbejderne på til dialog med beboerrepræsentantskabet om en bred indsats inden for klima- og bæredygtighedstiltag lokalt i den enkelte ejendom.


Ressourcestyring og digitalisering af udearealer,
Bovia, Kolding. Bovia har siden 2012 haft time-sagsstyring. Nødvendigheden opstod som følge af driftsfællesskaberne i AAB-Kolding og Billund Boligforening, idet det var nødvendigt at synliggøre, hvilke ydelser de forskellige afdelinger fik. Mandetimerne var tidligere fordelt via nøgler, som reelt ikke afspejler tyngden af driftsopgaverne. Der er forskel på, om man har mange plejekrævende grønne områder, eller om man bor i en etageejendom i byområdet. Bovia har haft styr på timerne og aktiviteterne siden 2012, men opmålingen af de grønne områder mangler. Projektet går ud på at definere de grønne elementer og sammenkæde dem med timeforbrug/maskinforbrug samt arealstørrelserne. Tidsforbrug, kvalitet og kvadratmeter vil kunne synliggøre omkostningerne.


De nominerede i kategorien Boligsocialt arbejde er:


Job First,
Al2bolig, Aarhus. Job First er et beskæftigelsesprojekt udviklet i samarbejde imellem boligselskabet AL2bolig, entreprenøren Enemærke og Petersen og Jobcenteret i Aarhus Kommune i forbindelse med renovering af Langkærparken i Tilst.

Job First tager udgangspunkt i, at vi står over for en samfundsøkonomisk udfordring, der på sigt kan betyde, at en stor gruppe unge mennesker ikke gennemfører deres uddannelse eller falder helt uden for arbejdsmarkedet. Når unge ikke får uddannelse og kontakt til arbejdsmarkedet, kan det mærkes i de udsatte boligområder. De almene boligorganisationer har derfor en særlig motivation for at sikre beskæftigelse og uddannelse.

Udgangspunktet er en aftale med entreprenøren og ny metode med gruppeindsats, mentorer og en hurtig opstart, der har skabt bemærkelsesværdige resultater i forhold til at få udsatte unge uden kontinuerlig kontakt til jobcenteret og uden tilknytning til arbejdsmarkedet i arbejde.


Idrætsbiblioteket, Boligselskabet Sjælland
, er et godt alternativ til traditionelt opsøgende arbejde blandt børn og unge i udsatte boligområder. Det har haft afgørende betydning for brobygning til fritids- og foreningsliv og styrket den kriminalpræventive indsats.
Idrætsbiblioteket befinder sig i Æblehaven/Rønnebærparken – et af Roskildes store almene boligområder. Et område, som tidligere har været præget af ildspåsættelser og forbundet med utryghed.

Bynaturrummet Myretuen, RandersBolig, viser nye veje ved at skabe natur- og friluftsmuligheder og samtidig bryde isolationen for et udsat boligområde. RandersBoligs boligsociale indsats har igennem et bredt partnerskab skabt et nyt fænomen i Danmark og et ikon for Randers igennem ByNaturrummet MYRETUEN. Projektet indeholder et byudviklingsperspektiv, der har to vigtige formål: Dels at skabe et rekreativt naturområde med oplevelser for beboerne i de udsatte boligområder og dels at inddrage resten af byen med henblik på at åbne op for boligområderne. Selve projektets udviklingsproces er bygget op af beboerinddragelse og samskabelse igennem brede partnerskaber, hvor også en frivillig venneforening er opstået. Projektet omfatter samtidig sociale initiativer med uddannelsestilbud til sårbare unge, nye oplevelsesrum for beboerne, der styrker friluftsliv og naturfortrolighed for især børn og unge.


De nominerede i kategorien Beboerdemokrati er:


Børnedemokrati, AKB, Rødovre.
Ved Milestedet har i 2015-2016 gennemført et pilotprojekt med at tage børn med i udviklingen af boligområdet, hvor en række metoder til inddragelse af børn blev afprøvet. Det er bl.a. klubmøde på den lokale skole og fotosafari i boligområdet. I 2017-2019 skal erfaringerne udbredes til tre nye boligafdelinger på tværs af landet. Her skal børneinddragelsesmetoder testes og videreudvikles. Der arbejdes med, at det enkelte barn skal have indflydelse på eget liv i boligområdet. Børnene skal komme til orde med henblik på at etablere løsninger, der skaber bedre boligområder for alle.


Fællesskab og Frivillighed, DAB, Frederiksberg.
Projektet arbejder med at indsamle og sprede aktive beboernes viden og erfaringer om fællesskabsfremmende beboeraktiviteter inden for fire temaer med fokus på, hvordan en lille indsats gør en stor forskel. Med udgangspunkt heri kan aktive beboere, beboerdemokrater og ansatte i administrationerne (i og uden for DAB-regi) lære af hinandens erfaringer med at værne om og skabe nye fællesskaber i afdelingerne.

DAB har fået støtte fra Velux Fonden til en treårig indsats med at udvikle civilsamfundet i den almene sektor. Målet er at styrke det lokale fællesskab i afdelingerne og udvikle nye metoder for administrationen i DAB til at bakke op om aktive beboere og beboerdemokrater, der gør en indsats for fællesskabet i boligafdelingen.


Opgavegrupper, 3B, København.
3B indførte i 2016 opgavegrupper i forbindelse med 3B’s ny strategi. Formålet med opgavegrupperne er at styrke samarbejdet imellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe holdbare politiske løsninger og nyskabelse i 3B. Grupperne er midlertidige, hurtigt arbejdende politiske arbejdsgrupper, der kommer med bud på løsninger på konkrete udfordringer. En opgavegruppe består af medlemmer fra 3B’s organisationsbestyrelse, medlemmer af afdelingsbestyrelser, beboere, administrative medarbejdere fra 3B samt eventuelle udefrakommende, eksempelvis eksterne rådgivere. Opgavegrupperne styrker sammenhængen imellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skaber bedre løsninger, som er forankret lokalt. Opgavegrupperne styrker samtidig implementeringen, da der fra starten er flere strategiske ambassadører til at tale for nye ideer/løsninger.


Alle 15 præsenteres

Nomineringen er foretaget af et fagpanel af eksperter inden for de enkelte områder. Formanden for fagpanelet er Jesper Nygård, Realdania, der har en fortid som direktør i KAB. Fredag formiddag på Almene Boligdage bliver alle 15 projekter præsenteret i en kort film, og derefter kan deltagerne i løbet af dagen være med i en elektronisk afstemning, der afgør, hvilke fem der er de endelige vindere. Navnene offentliggøres under middagen fredag aften.


Læs mere:
Alle 131 projekter er grundigt beskrevet på Almene Boligdage 2017. Her er også fotos af projekterne og kontaktoplysninger til de involverede, hvis man vil vide mere.

Alle 15 nominerede projekter er desuden samlet i et katalog, som uddeles til alle deltagere på Almene Boligdage.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste