12. DEC. 2017 KL. 11:12

BL’s formand forventer fortsat politisk travlhed

20171212_bl_reprã-sentantskabsmã-de_0045.jpg

Thomas Arnbo

Der bliver fokus på renoveringer og på ”parallelsamfund” i det kommende halve år, spår BL’s formand.

Forventningen var, at efteråret skulle gå med et politisk eftersyn af boligforliget fra 2014. Sådan blev det ikke. I stedet har det fyldt en masse i BL's politiske virke at arbejde imod en statslån til erstatning for realkreditlån og imod, at kommunerne skulle have anvisningsret til alle almene boliger.

Begge dele lykkedes til fulde, kunne BL’s formand, Palle Adamsen, fortælle i beretningen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som foregår i Tivoli i dag.

Men efter opsummeringen af det politiske billede i efteråret satte Palle Adamsen fokus på, hvad der venter af udfordringer for Danmarks almene boliger i foråret 2018. Blandt andet skal der varmes op til forhandlingerne om en boligaftale 2018, hvor det helt afgørende emne bliver, hvor meget der må renoveres for i årene fremover.

”Problemstillingen er velkendt,” sagde Palle Adamsen og fortsatte: ”Renoveringskøen stiger. Og det er i virkeligheden helt meningsløst, for økonomien i Landsbyggefonden kan sagtens støtte en større ramme. Det må snart være på tide at stoppe denne forskelsbehandling, hvor vi ikke kan få lov at renovere i forhold til det aktuelle behov. Det gør man jo i resten af byggeriet.”

Det parallelle samfund
En anden stor udfordring, som venter lige om hjørnet, er, at regeringen ventes at lancere en såkaldt ”parallelsamfundspakke”. Den forventes at komme først i det nye år. Her hæftede BL’s formand sig blandt andet ved, at statsministeren i flere udtalelser har lagt op til, at det er dem, der opfører sig dårligt, som skal straffes:

”Vi har jo selv klart sagt mange gange, at der skal slås hårdt ned på kriminalitet og bander i vores boligområder. Vi gør rigtig meget selv i de udsatte områder, men det er afgørende, at det omgivende samfund bidrager. Vi kan se, indsatserne virker. Vi bryder den sociale arv i stor stil i de mest udsatte boligområder. Flere klarer sig godt i skolen. Flere får en ungdomsuddannelse. Det går stærkt fremad. Men der er også et stykke vej endnu,” sagde Palle Adamsen og pointerede, hvor man især skal passe på:


”Udspillet om parallelsamfund har den fare i sig, at overskrifter og værdipolitik helt kan fjerne fokus fra de gode resultater og mulighederne for at bygge videre på det, der virker.”

Bliv ved med at bruge os

I debatten efter formandens beretning var der blandt andet fokus på kommunalvalgkampen, hvor der var glæde over, hvordan det var forløbet.

Fra 1. kreds udtrykte Jean Thierry tilfredshed med, at man i den københavnske kommunalvalgkamp havde fået slået fast, at almene boliger er for alle og ikke “social housing”. De er allerede en del af den blandede by.

Grethe Leerbech fra 2. kreds gav også udtryk for, at hun var glad for at blive brugt politisk og blive inddraget.

“Vi fik et politisk råderum. Det har jeg aldrig oplevet før, men bliv ved med det,” sagde hun.

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1931 )

0

Læseliste