20. SEP. 2016 KL. 00:00

Mange spørgsmål før K-dag

k-dag-img_2060_full-window-size.jpg

BL

BL har i samarbejde med blandt andre KAB, Danske Handicaporganisationer og SR-Bistand holdt en telefonrådgivning åben i to dage. Og usikkerheden råder, før det ny kontanthjælpsloft træder i kraft den 1. oktober.

BL har i samarbejde med blandt andre KAB, Danske Handicaporganisationer og SR-Bistand holdt en telefonrådgivning åben i to dage. Og usikkerheden råder, før det ny kontanthjælpsloft træder i kraft den 1. oktober.

Medierne har brugt megen energi på, hvad der sker. Omtalerne af de forventede konsekvenser har været talrige. Og informationsindsatserne har været massive. Men usikkerheden blandt de mennesker, som rammes af det ny kontanthjælpsloft, er fortsat stor.

I to dage har BL lagt telefoner og lokaler til en særlig hotline for beboere, som rammes af de ny regler i forbindelse med kontanthjælpsloftet. Og ved telefonen har journalist Jørn Nyvang, som i årtier har skrevet om regler for boligstøtte i Beboerbladet, siddet sammen med fagfolk fra blandt andre KAB, Danske Handicaporganisationer og SR-Bistand.

Og Jørn Nyvang kan berette om stor usikkerhed om de ny regler.

Mange har først lige modtaget brev fra kommunen, og selve ordet kontanthjælpsloftet forvirrer, fordi det jo typisk ikke er kontanthjælpen, som bliver berørt.

Jørn Nyvang

”Mange har først lige modtaget brev fra kommunen, og selve ordet kontanthjælpsloftet forvirrer, fordi det jo typisk ikke er kontanthjælpen, som bliver berørt.”

Men folkene i BL’s hotline kan også give nogle af dem, der henvender sig, håb:

”Selv om der ikke kan dispenseres fra loftet, bliver flere lettede, når de får at vide, at de har mulighed for at få udbetalt støtte til akut opståede udgifter til medicin og tandlæge,” beretter Jørn Nyvang og fortsætter:

”Er ikke alle voksne i en husstand på kontanthjælp, kan husstanden stadig beholde noget af sin boligstøtte. Gælder det fx en husstand med to voksne, halveres boligstøtten. Denne reguleres, i forhold til hvor stor en andel af de voksne, som er på kontanthjælp, og det er mange ikke klar over. Og er man på ressourceforløbsydelse, i flexjob eller er førtidspensionist, berøres man ikke af kontanthjælpsloftet.”

Blandt andet i Beboerbladet har Jørn Nyvang gjort opmærksom på, at man kan lette økonomien ved at udleje et værelse. Men man skal lige tænke sig om, hvilket opfordringen også har lydt fra hotlinen:

”Når man udlejer noget af sin bolig til en enkelt logerende, er det vigtigt at sende lejekontrakten til Udbetaling Danmark og kommunen, så man ikke kan blive beskyldt for socialt bedrageri,” fortæller Jørn Nyvang.

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1945 )

0

Læseliste