20. SEP. 2016 KL. 00:00

Bombe var alligevel nok til at blive sat ud

vollsmose-den-1692013_full-window-size.jpg

Local Eyes

Civica i Odense ankede afgørelsen, da fundet af en livsfarlig krysantemumbombe i en havestue ikke var nok til at sætte en beboer ud. Nu har landsretten givet Civica medhold.

Boligen kunne i februar berette om, hvordan krysantemumbomber havde skabt utryghed i flere boligområder. Blandt andet historien om, hvordan Rullemarie var blevet rekvireret for at fjerne et eksemplar på størrelse med en håndbold fra en udestue i en lejlighed i Bøgeparken hos Civica i Odense.

Politiet havde fundet den under en ransagning, og beboeren blev dømt for besiddelse af en række våben og for at have en 6 tommers krysantemumbombe opbevaret ulovligt. Efterfølgende sagde Civica lejemålet op, men beboeren bragte sagen for Retten i Odense, hvor Civica tabte sagen.

Den afgørelse er nu blevet omstødt.

En krysantemumbombe har en sprængkraft, der svarer til en håndgranat. Den må derfor kun håndteres af uddannede fyrværkere, og der er krav til både transport og opbevaring. Hvis en krysantemumbombe får fugt, risikerer den at blive ustabil og dermed ekstremt farlig.

Søren Kyrval

Civica ankede nemlig afgørelsen, og i starten af september afsagde Østre Landsret en klokkeklar kendelse, som gik i stik modsat retning af, hvad Odense ret nåede frem til. Beboere er dømt til at fraflytte lejemålet senest den 1. december.

I Boligens omtale af sagen sagde major Søren Kyrval, som er chef for EOD i Skive, og regnes for den førende ekspert i Danmark i spørgsmål om sprængstoffer:

”En krysantemumbombe har en sprængkraft, der svarer til en håndgranat. Den må derfor kun håndteres af uddannede fyrværkere, og der er krav til både transport og opbevaring. Hvis en krysantemumbombe får fugt, risikerer den at blive ustabil og dermed ekstremt farlig.”

Betydelig sprængkraft
I landsrettens behandling af sagen fra Bøgeparken havde man indhentet udtalelse fra en skønsmand, som også afgav forklaring i retten. Skønsmandens vurdering svarede meget til major Kyrvals.

Bomben havde en ”betydelig ” sprængkraft og var opbevaret i en udestue på toppen af et køleskab. Den må kun håndteres af uddannede fyrværkere, og den kan slå ihjel og lemlæste i en flere meter stor radius. Den kan desuden udrette betydelig skade på bygninger. Derfor hedder det da også i landsrettens begrundelse for dommen:

”På denne baggrund findes det godtgjort, at den blotte besiddelse i lejemålet af en krysantemumbombe bestemt til anvendelse udelukkende af professionelle, uddannede festfyrværkere i sig selv udgør en sådan misligholdelse, at betingelserne for ophævelse af lejeforholdet (…) er opfyldt. Landsretten har herefter ikke fundet anledning til at tage stilling til, hvorvidt XXX (beboerens navn, red.) straffedomme eller de fundne våben og kanonslag har kunnet danne grundlag for ophævelsen.”

Det vil altså sige, at krysantemumbombens tilstedeværelse i lejligheden i sig selv var nok til, at Civica kunne ophæve lejemålet.

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1931 )

0

Læseliste