21. MAR. 2016 KL. 00:00

Sælg 300 - Byg 300

Høje-Taastrup Kommune forsøger med en drastisk plan at slippe for at have udsatte boligområder: Tre steder skal cirka 100 almene boliger blive til ejerlejligheder, samtidig med at der bygges lige så mange nye almene boliger andre steder.

”Det er lidt modigt. Vi kan blive hængt op på det om 10 år,” erkendte Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (K), da han ved byrådets januar-møde præsenterede en ambitiøs plan.

Den skal sikre, at kommunen i 2025 ikke mere er repræsenteret på listen over udsatte boligområder. Det mest drastiske element blandt planens otte punkter er en slags byttehandel.

”Det er lidt modigt. Vi kan blive hængt op på det om 10 år,”

Michael Ziegler, Høje-Taastrups borgmester (K).

I løbet af 2016 skal det aftales med boligselskaberne bag tre af Høje-Taastrups udsatte områder, at omkring 100 boliger i hvert af dem sælges som ejerlejligheder, imod at de får tilsagn om at måtte bygge omkring 300 almene boliger andre steder i kommunen.

Planen, der blev vedtaget enstemmigt, berører boligafdelinger, som er fast inventar på den landsdækkende liste over udsatte områder. De omfatter Charlottekvarteret, Gadehavegård og Taastrupgaard med tilsammen 2.677 etageboliger.

”Den sociale og kulturelle marginalisering giver dårlige livsmuligheder for de mennesker, som bor i om-råderne, og påvirker kommunen som helhed negativt, både økonomisk og i forhold til kommunens -omdømme,” hed det i dagsordenen.

Ændret ejerform som middel
Der er ikke i planen defineret, hvilke boliger der kan sælges. For eksempel ikke om det skal være hele blokke, hele opgange eller enkeltvise boliger.

I planen fastslås det, at skal der ændres på beboersammensætningen i de udsatte områder, kan det være en idé at ændre på ejerformen.

Selv om borgere i arbejde eller under uddannelse får fortrinsret til ledige boliger i to af områderne, er der ikke ret stor -efterspørgsel fra ressourcestærke. Samtidig er der ingen ledige -almene boliger i kommunen.

Selv om lovgivningen giver muligheder for at ændre beboersammensætningen i udsatte områder ved forskellige former for salg, konstateres det i planen, at boligorganisationer ofte ikke er interesserede i at -reducere deres antal af boliger. Derfor ideen om -frasalg kombineret med tilsagn til nybyggeri andre steder, fremgår det.

Planen indeholder ikke et bud på, hvad salg i de tre områder kan indbringe.

Til gengæld kan man på hjemmesiden boliga.dk se, hvad 34 ejerlejligheder i Høje-Taastrup Kommune er blevet solgt for siden nytår. Deres gennemsnitlige størrelse og pris er 64 kvadratmeter og 1,045 millioner kroner.

Der følger nogle spændende måneders forhand-linger imellem kommunen og de berørte boligorganisationer.  

.....................................................................................................................................................................

BEBOERDEMOKRATER OM PLANEN

Susanne Hansen, afdelingsformand, Charlottegården:
”Jeg har kun hørt om planerne fra en beboer, der havde læst om dem på kommunens hjemmeside. Der er ikke nogen, der har råd til at købe de her lejligheder, tror jeg. 

Ole Jønsson, afdelings­for­mand,­ Taastrupgaard:­
”Når jeg hører om salg af ­almene boliger i Taastrup­gaard, trækker jeg lidt på smilebåndet. Da der under en tid­ligere regering blev talt om salg af almene boliger, var en aktuar herude og anslog en treværelses lejlighed til at ­koste 2,4 millioner kroner.”

Ved et afdelingsmøde den 31. marts informeres beboerne om kommunens planer. Ingen beboere har indtil nu spurgt afdelingsformanden, hvad der er ved at ske. 

Ibrahim El-Khatib, afdelingsformand, Gadehavegård:
Læste om planen i avisen og skrev et læserbrev til den med ordene: ”Husk dialog med beboerne og ikke kun som et punkt på byrådets dagsorden”.

”Jeg finder ideen fremragende, men det skal gennemtænkes rigtigt godt, hvordan den føres ud i livet. Jeg tvivler på, at boligerne kan købes til en ­rimelig pris.

Jackie Lauridsen, formand for Vibo, der ejer Charlotteager:
”Jeg har netop været til informa­tionsmøde hos kommunen. Vi vil tage emnet op i vores organisationsbestyrelse og med de lokale beboere. Det er spændende at få mulighed for at bygge andre steder i kommunen.       Samtidig er der god nytænkning i planen med hensyn til at gøre Charlotteager til en del af Hedehusene, hvad afdelingen ikke rigtigt er i dag.”

Download kommunens plan
Udsatte boligområder i HTK - visioner og indsatsområder


Boligen nr. 4 - 2016

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste