18. MAR. 2016 KL. 00:00

Kommunerne får økonomisk håndsrækning til flygtninge

20160318-110202-l-1000x666we.jpg

Scanpix

Der blevet lyttet til BL’s synspunkter, så BL er i store træk tilfreds med KL og regeringens aftale om rammerne for kommunernes arbejde med integration af flygtninge.

Der er i dag indgået en topartsaftale mellem regeringen og KL om rammerne for kommunernes arbejde med integration af flygtninge.

”Vi håber ikke, at nogle kommuner vil give sig i kast med at bygge mange små boliger i samme område med de risici, der så vil være for at skabe et udsat boligområde.

Bent Madsen, administrerende direktør i BL - Danmarks Almene Boliger.

Nogle af hovedpunkterne i aftalen er:

Staten afsætter 640 millioner kroner i 2016, som kommunerne kan bruges til at betale trefjerdedel af den kommunale grundkapital i små boliger. Det er boliger på 40 kvadratmeter eller til almene bebyggelser, hvor halvdelen af boligerne skal være mindre end 55 kvadratmeter.

Herom siger BL’s administrerende direktør, Bent Madsen:

”Vi håber ikke, at nogle kommuner vil give sig i kast med at bygge mange små boliger i samme område med de risici, der så vil være for at skabe et udsat boligområde. Derimod må det være forhåbningen - og nok også forventningen - at kommunerne vil forsøge at lave mere blandede boligområder. Dette forudsætter dog, at kommunerne må kunne betale grundkapital dels til de større boliger og dels en andel af grundkapitalen på de mindre boliger på 55 kvadratmeter eller derunder. Pres på den kommunale økonomi kan således begrænse mulighederne for at lave blandede områder.”

Fordelingen af dette nye tilskud til grundkapital vil tage afsæt i dels fordelingen af flygtninge mellem kommunerne og dels kommunernes boligbehov. Tilskuddet synes således i praksis være reserveret til kommuner med pres på boligmarkedet.

Det forudsættes, at kommunerne har fuld anvisningsret til de små boliger, hvor grundkapitaltilskuddet er anvendt. Der forventes ifølge aftaleteksten, at der vil blive etableret 10.000 små boliger.

Det særlige tilskud på 640 millioner kroner vil således betyde, at den kommunale grundkapital til små boliger mindskes med en indbygget en fleksibilitet, så det er muligt at bygge blandede boligområder.

Aftalen vil desuden lette det pres på ventelisterne, som ellers ville være kommet, og endvidere anføres det i aftalen, at ”kommunerne ikke er forpligtede til at sætte opgaven med at finde permanente boliger til flygtninge over behovet for at finde boliger til andre borgere i kommunen med behov for hjælp hertil”.

Endelig er det i aftalen anført, at mulighederne for at etablere almene bofællesskaber udvides, og der vil blive udarbejdet en vejledning om mulighederne for at anvende tomme almene ældreboliger og ungdomsboliger til flygtninge.

BL's administrerende direktør, Bent Madsen, er overordnet tilfreds med aftalen:

"Vi har igennem et stykke tid været i tæt dialog med KL, om hvordan denne opgave skal løftes, og der er blevet lyttet til vores synspunkter. Det er godt, at der kan komme gang i byggeriet. Og det er også afgørende, at der er blevet indbygget en fleksibilitet, så den særlige pulje kan indgå i opførelse af blandede boligområder”.

”Boliger opført med den nye pulje kan både bruges til at anvise flygtninge og grupper med behov for boligsocial anvisning – det er vigtigt, at der også kan tages et bredere boligsocialt hensyn”.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste