08. MAR. 2016 KL. 00:00

Gør-det-selv giver billigere lejeboliger

colourbox5681103_two-thirds.jpg

Colourbox

Beboerne rydder selv sne og sætter skillevægge op. Til gengæld er huslejen lavere og fællesskabet godt. Forsøg med ny type almen bolig har givet vigtig læring til fremtidige almene boliger, viser evaluering fra sbi og KAB.

AlmenBolig+ er et nyskabende koncept i den almene sektor udviklet af boligselskabet KAB. Det er et billig-bolig koncept, som skal gøre det muligt for bl.a. familier med mellemindkomst at få hus med have i de større byer – mod at de selv står for en større del af drift og vedligeholdelse. Det indebærer en ny måde at organisere almene boliger på og en ny rollefordeling mellem selskab og beboere, skriver Statens Byggeforskningsinstitut (sbi) i en pressemeddelelse.

”Konceptet har givet værdifulde erfaringer omkring potentiale og de udfordringer, der ligger i selvforvaltningen i forhold til beboerdemokrati, drift og vedligeholdelse.

Jesper Ole Jensen, seniorforsker fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

AlmenBolig+ er et nyskabende koncept i den almene sektor udviklet af boligselskabet KAB. Det er et billig-bolig koncept, som skal gøre det muligt for bl.a. familier med mellemindkomst at få hus med have i de større byer – mod at de selv står for en større del af drift og vedligeholdelse. Det indebærer en ny måde at organisere almene boliger på og en ny rollefordeling mellem selskab og beboere, skriver Statens Byggeforskningsinstitut (sbi) i en pressemeddelelse.

”AlmenBolig+ er et interessant forsøg, som stiller spørgsmål ved vores opfattelse af almene boliger og foreslår nye løsninger. Det er værdifuld læring for boligselskaberne, som kan påvirke den måde, man fremover udvikler og forvalter almene boliger”, fortæller seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, som sammen med KAB har gennemført evalueringen af projektet.

Byggeomkostninger reduceret
Boligerne i konceptet præfabrikeres i rammeudbud, hvilket betyder, at et større antal boliger skal produceres, og er derfor billigere end traditionelt byggeri. Beboerne flytter ind i storrumsboliger i en til to etager med badeværelse og køkken, og har selv mulighed for at indrette boligen efter eget behov og økonomi, fx som at sætte skillevægge op. På den måde er byggeomkostningerne reduceret med omkring 7 procent sammenlignet med andet nyt alment byggeri i Hovedstadsområdet.

Beboere står for drift og vedligeholdelse
Som en del af konceptet skal beboerne i fællesskab klare renholdelse og vedligeholdelse i boligområdet. Det gælder bl.a. at slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne. Det har sammen med de lavere byggeomkostninger medført, at huslejen ligger mellem 18 og 27 procent under niveauet for tilsvarende nye almene boliger.

Evalueringen viser, at drift og vedligeholdelse generelt fungerer godt. Fællesområderne er rene og pæne og langt de fleste beboere deltager i driftsarbejdet. Fire ud af fem beboere mener, at de fælles driftsopgaver er med til at skabe en stærk sammenhængskraft i boligområdet.

”Konceptet har givet værdifulde erfaringer omkring potentiale og de udfordringer, der ligger i selvforvaltningen i forhold til beboerdemokrati, drift og vedligeholdelse, herunder de nye rammer for samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelser og boligselskab, det fører med sig, siger Jesper Ole Jensen.

Der er i alt opført ca. 1.200 AlmenBolig+ boliger. Evalueringen viser, at der er en høj tilfredshed med boligerne og konceptet, og at boligerne er meget efterspurgte og med en lav fraflytningsprocent. Med AlmenBolig+ er det samtidig lykkes boligselskaberne at skabe et større udbud af boligtyper og tiltrække beboere fra ejer- og andelsboliger, der ikke tidligere har haft erfaring med at bo i alment byggeri.

Evalueringen peger også på opmærksomhedspunkter i konceptet. Fx er bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen meget omfattende. Da bestyrelsen spiller en afgørende rolle for, hvordan afdelingen fungerer, er det vigtigt, at boligselskaberne er opmærksomme på dette og kan hjælper bestyrelsen med at løse de opgaver, de skal stå for.

Læs mere om AlmenBolig+ og se hele evalueringen i rapporten ”Evaluering af AlmenBolig+”.

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1942 )

0

Læseliste