29. MAR. 2016 KL. 00:00

Boligformen i nye byområder skal blandes

Danskerne er enige på tværs af køn, indkomst, geografi og politisk overbevisning: Der er en klar tendens til, at rige og knap så rige klumper sig sammen, og det er blevet for svært for folk med almindelige indkomster at bo i de store byer.

Danskerne er bekymrede for, hvor dyrt det bliver at bo i de store byer. De oplever, at vi i stigende grad finder sammen i ”ghettoer” for både rige og knap så rige. Og de mener i den grad, at det er en god idé at blande boligformerne, når man planlægger nye byområder. Mens debatten om manglen på billige boliger til flygtninge, og til folk, der må flytte som følge af kontanthjælpsloftet, raser, og mens Folketingets politikere skal enes om en revision af planloven, så ser danskerne forbløffende ens på de store byers udfordringer. Det viser en meningsmåling, som Boligen har fået foretaget af A&B Analyse, der har spurgt sit Danmarkspanel om en række spørgsmål vedrørende byernes udvikling.

”Jeg vil ikke sige, at jeg er decideret overrasket, men jeg finder det meget tankevækkende, at der er så klare holdninger til disse spørgsmål i samfundet,”

Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger.

Skal boligformer blandes?
Undersøgelsens spørgsmål er besvaret af et repræsentativt udsnit af befolkningen på 1.050 personer i dagene fra den 4. til den 7. marts, og formen har været, at man har bedt folk tage stilling til en række udsagn på en femtrinsskala, der strækker sig fra ”meget enig” til ”meget uenig”. Et udsagn lød: ”Det er en dårlig idé at blande boligformer i nye byområder”. Det var meget få enige i, faktisk erklærede henholdsvis 30,6 og 30,3 procent sig meget uenige eller uenige i udsagnet. Man kan altså omvendt slutte, at over 60 procent af befolkningen mener, at det er en god idé med blandede boligformer i nye byområder. Størst skepsis overfor at blande boligområderne finder man hos Liberal Alliances vælgere, hvor 25,5 procent erklærer sig enige i, at det er en dårlig idé at blande boligformerne, men også blandt dette partis vælgere er der flere end dobbelt så mange, der har det modsatte synspunkt, det har 55,3 procent af LA’s vælgere nemlig.

For svært at få bolig i byerne?
A&B’s Danmarks-panel har også forholdt sig til følgende udsagn: ”Det er blevet for svært for folk med almindelige indkomster at få en bolig i de store byer som København, Aarhus, Odense osv.”, og i forhold til dette udsagn er enigheden blandt de adspurgte endnu større. Tre fjerdedele af alle er meget enige eller bare enige i, at de store byer er blevet for utilgængelige for folk med almindelige indkomster. Dykker man ned bag ved hovedtendensen, så er der i varierende styrke enighed i alle partier. I blå blok er der størst forskel imellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, hvor 73,5 procent af DF-vælgerne bekymrer sig om, hvor svært det er at få en betalelig bolig i byerne, mens det tilsvarende tal for LA er 55,3 procent.

Deler vi os efter indkomst?
Danmarks-panelets deltagere mener også meget markant, at vi i stigende grad vælger at bo sammen med nogen, som vi ligner indkomstmæssigt. Hele 76,9 procent er enten meget enige eller enige i, at ”Der er en stigende tendens til ghettoisering, sådan at de velhavende og dem med lave indkomster klumper sig sammen”. Og her er der meget små udsving i de forskellige undergrupper, uanset om man kigger på folks indkomst, køn, alder, geografiske placering eller politiske ståsted. Det kan så sammenholdes med, at næsten halvdelen af befolkningen erklærer, at de helst vil bo i et blandet område. Udsagnet ”Jeg vil helst bo i et område, hvor vi er forskellige med hensyn til indkomst og boligform”, erklærer 48,9 procent sig nemlig enten meget enige eller enige i. Hvis man vil se, hvordan svarene fordeler sig mere detaljeret på køn, alder, bopæl, indkomst og politisk tilhørsforhold, kan man besøge Boligens hjemmeside, blboligen. dk, hvor alle tal fra undersøgelsen ligger tilgængelige.

Tankevækkende enighed
”Jeg vil ikke sige, at jeg er decideret overrasket, men jeg finder det meget tankevækkende, at der er så klare holdninger til disse spørgsmål i samfundet,” siger Bent Madsen, administrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger. Han uddyber: ”En gang imellem synes de store linjer glemt, når vi i den løbende politiske beslutningsproces fx kæmper for at sikre flere almene boliger, især i byerne, som vi gør det i forbindelse med revisionen af planloven. Derfor er det jo uhyre interessant, at vi på tværs af alle skel – også politiske – har en høj grad af fælles forståelse for, at vi er udfordrede i forhold til de store byers udvikling og sammenhængskraft.”

Download:
Meningsmåling fra A&B Analyse

Klik på billedet for at se illustrationen som pdf


Boligen nr. 4 - 2016

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste