30. JUN. 2016 KL. 00:00

Hver fjerde har konflikt med naboen

Ny analyse viser, at nabostridigheder er meget udbredt. Og det er især udendørslivet, som giver anledning til, at vi bliver sure på hinanden.

Stridigheder med folk, der bor ved siden af eller overfor, er ganske udbredt. Faktisk har næsten hver fjerde oplevet en nabokonflikt inden for de seneste fem år. Og i langt de fleste tilfælde drejer konflikten sig om det liv, som leves på de udendørs arealer i forbindelse med boligerne – i haver, forhaver, trappeopgange og på altaner.

Det viser en helt frisk undersøgelse, som A&B Analyse har lavet for Boligen.

I undersøgelsen har 1.262 svaret, og 23,9 procent har svaret ”ja” til spørgsmålet ”Har du inden for de seneste fem år oplevet konflikter med naboer/ genboer?”, mens 74,3 har svaret nej. Og undersøgelsen har så sat fokus på den fjerdedel, der har oplevet en konflikt, for at finde ud af hvad konflikterne handler om, og hvem der har konflikterne.

Mest markant ved de mange nabokonflikter er, at de i udpræget grad drejer sig om livet uden for ydermurene af boligen. 52,9 procent oplyser, at konflikterne primært har haft relation til hændelser, der er foregået udendørs (altan, tagterrasse, have, forhave, terrasse), mens 13,2 procent oplyser, at det både har drejet sig om indendørs og udendørs forhold. Det vil sige, at to tredjedele af alle nabokonflikter helt eller delvist drejer sig om forhold udenfor.

Dette svarer også ret godt på de emner, som dagens nabokonflikter handler om. Som en klar topscorer blandt de emner, der giver strid, er støj (musik, højrøstet tale og anden form for larm). Halvdelen (49,8 procent) angiver støj som årsag til konflikt. 22,8 procent angiver, at det handler om ”omgangstone eller social kontakt”, og 17,7 procent oplyser, at det drejer sig om lugtgener fra fx bål, madlavning, grill eller tobak. 

Flest unge har konflikter
Ser man på, hvem som så oplever nabokonflikter, er det slående, at problemet er udbredt alle steder i samfundet på tværs af køn, alder, indkomst, boligform og geografi. Nabostridigheder findes alle steder.

Der er dog visse tendenser, som med statistisk sikkerhed kan udlæses af baggrundstallene i undersøgelsen:

• Unge oplever flere nabokonflikter

• Beboere i etageejendomme oplever flere nabokonflikter

• Folk i hovedstaden oplever flere nabokonflikter

• Folk med de laveste indkomster oplever flest nabokonflikter

• Almene beboere oplever flere nabokonflikter 

34 procent imellem 18 og 34 år har haft en nabostridighed inden for de seneste fem år. Det er markant flere end i andre aldersgrupper, og det er klart den mest markante af de fem tendenser. 

Download:
A&B Analysen: Naboskab 

Boligen nr. 6/7 - 2016

Om skribenten

Fik du

læst disse?

BL Tingbjerg 111018 014 Nu er der færre parallelsamfund på Boligministeriets liste
Finnmuus Boligdirektører: Kæmpe problem at udskyde energirenoveringer og andre nødvendige renoveringer
RW 210922 FAB Elbiler 0024 Boligselskab: "Planlæg ladestandere til fremtiden"
Katja Lindblad Domea Beboerrådgivning bremser udsættelser
Se alle artikler ( 2657 )

0

Læseliste