29. DEC. 2016 KL. 00:00

I skolen skal børn lære at læse, regne og skrive

colourbox6401546.jpg

Colourbox

Meningsmåling afslører stor opbakning til, at folkeskoler med svage elever får flere ressourcer til at løfte dem, så de kan klare sig fagligt.

Det vigtigste at lære, når man går i folkeskolen, er at ”læse, regne og skrive”. Sådan svarer danskerne meget entydigt, når man spørger dem, og det har A&B Analyse gjort på vegne af Boligen. Der er også bred enighed om, at det er en god ide at tilføre de skoler med de børn med den svageste hjemmebaggrund flere ressourcer. Dermed er et stort flertal af danskerne enige med både regeringen og med BL.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen offentliggjorde regeringsgrundlaget for den ny regering, var det første punkt, han fremhævede, nemlig folkeskolen. Regeringen har sat en halv milliard af til at løfte det faglige niveau i de danske folkeskoler.

BL har understreget vigtigheden af, at det mere målrettet sikres, at de unge i boligområderne kommer godt gennem folkeskolen. For dét er den mest effektive måde at bryde negativ social arv på og sikre, at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet sidenhen.

Palle Adamsen

Og det er man mere end tilfreds med i BL. I sin tale på BL’s ekstraordinære repræsentantskabs- møde i december, kvitterede formand Palle Adamsen for udmeldingen fra Lars Løkke Rasmussen således:

”BL har understreget vigtigheden af, at det mere målrettet sikres, at de unge i boligområderne kommer godt gennem folkeskolen. For dét er den mest effektive måde at bryde negativ social arv på og sikre, at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet sidenhen.”

Og Palle Adamsen fortsatte:

”BL har haft tætte kontakter til mange interessenter om dette, og meget tyder på, at statsministeren har ladet sig inspirere, for af det nye regeringsgrundlag fremgår, at der skal afsættes 500 millioner kroner til, at 100 folkeskoler målrettet løfter elevernes faglige kundskaber. Der skal sættes fokus på skoler, der underviser elever med det, der ofte lidt fortegnet kaldes en svag hjemmebaggrund. Pilen for den målrettede indsats peger derfor i retning af vores boligområder. Det virker lovende, og det er meget bedre at investere i vores unge fremfor en ny såkaldt 'ghettopakke' med indholdsløs symbolpolitik.”

Stor enighed om folkeskolen
I A&B-analysen har 1.165 mennesker svaret på spørgsmål vedrørende folkeskolen. Og en nærmere analyse af svarene viser bred enighed på tværs af køn, alder, indkomst og -geografi i stort set alle spørgsmål.

Allerstørst enighed er der om, at folkeskolens vigtigste opgave er at lære børnene at læse, regne og skrive. Det erklærer hele 84,4 procent sig enige. Respondenterne i undersøgelsen kunne vælge op til tre af fem forskellige kompetencer. ”Sociale kompetencer” kom ind på en andenplads med 64,6 procent, mens ”Kreativitet” fik indst tilslutning med 17,8 procent.

Af andre markante resultater kan nævnes:

Download undersøgelsen

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1942 )

0

Læseliste