;

Foto: Hydro-con.dk. ”Det vigtigste ved at gøre vores boliger tilgængelige med elevatorer er, at det sikrer afdelingens overlevelse,” sige Jens Erik Grøn, direktør i Sundby-Hvorup-Boligselskab. Billedet er ikke fra en af boligselskabets bygninger.

Foto: Hydro-con.dk. ”Det vigtigste ved at gøre vores boliger tilgængelige med elevatorer er, at det sikrer afdelingens overlevelse,” sige Jens Erik Grøn, direktør i Sundby-Hvorup-Boligselskab. Billedet er ikke fra en af boligselskabets bygninger.

Elevatorer sikrer afdelingens overlevelse

10. mar 2020

Der har op til Folketingets boligforhandlinger været debat om, hvorvidt Landsbyggefonden skal støtte renoveringer, der indeholder tilgængelighed. Boligminister Kaare Dybvad har efter et besøg i Løvvangen i Aalborg fremhævet tilgængelighedsdelen af renoveringen som et eksempel på noget, Landsbyggefonden ikke skal støtte.
 

Den 3. februar var boligminister Kaare Dybvad på besøg i Aalborg, hvor et af punkterne var rundvisning i Løvvangen, en af Sundby-Hvorup-Boligselskabs afdelinger. Fra 2011-2015 gennemgik Løvvangen en omfattende renovering med støtte fra Landsbyggefonden. Blandt andet blev 198 af de 815 lejligheder omdannet til tilgængelighedsboliger, der er velegnede for gangbesværede og handicappede. Boligerne fik enten indgang ved et af områdets 15 nye elevatortårne eller ved at hæve det udendørs terræn ved stuelejlighederne.

Beboerne bakke op

Direktør i Sundby-Hvorup-Boligselskab Jens Erik Grøn mener dog, at tilgængelighedsboligerne er en del af løsningen for et udsat boligområde som Løvvangen. 

 

”Det vigtigste ved at gøre vores boliger tilgængelige med elevatorer er, at det sikrer afdelingens overlevelse,” sige Jens Erik Grøn.

 

”Vi har fået en fin ny renovering i Løvvangen, og havde vi ikke gjort det, så havde det ikke set godt ud i dag. Det var rettidig omhu, at vi fik lavet alle de tilgængelighedsboliger,” siger han.

 

Og Jens Erik Grøn står ikke alene ned synspunktet i Sundby-Hvorup-Boligselskab – Tværtimod. Beboerne bakkede op om den helhedsplan, som elevatortårnene er en del af. 202 beboere stemte for, mens 10 stemte imod på det besluttende møde i 2011.

 

Ældre kan blive boende

De 15 elevatortårne betjener i alt 328 lejligheder. I tre blokke med svalegange betjener 3 elevatortårne hver især 72 lejligheder. De øvrige elevatorer findes i opgange med 8 lejligheder.

 

”Elevatorerne er en kæmpe fordel for mobiliteten i afdelingen. Den er blevet meget større. Tidligere, når de ældre blev dårlige til bens og ikke kunne klare trapperne, så skulle de flytte videre til elevatorbyggeri i et andet område, som de måske slet ikke kendte eller havde lyst til. Nu kan de blive i deres egen lille bydel,” siger Jens Erik Grøn.

 

Faktisk planlagde boligselskabet oprindelig at bygge 24 elevatortårne, men det skar Landsbyggefonden ned til 15, der blev suppleret med tilgængelige lejligheder i stueetagen. En god løsning, der giver et mere blandet boligområde, mener Jens Erik Grøn. Han tilføjer, at de 15 elevatortårne også kommer beboerne i nærtliggende boligområder til gode.

 

”De elevatorer skal man se i et større perspektiv. Nu skal vi for eksempel i gang med at renovere 96 lejligheder i en afdeling, som ligger skel om skel med Løvvangen. Der kommer ikke tilgængelighedsboliger i dem, og de får ikke elevator. Beboerne i den afdeling kan flytte ind i Løvvangens tilgængelighedsboliger, hvis de har behov for det,” siger Jens Erik Grøn.

 

Faktisk planlagde boligselskabet oprindelig at bygge 24 elevatortårne, men det skar Landsbyggefonden ned til 15, der blev suppleret med tilgængelige lejligheder i stueetagen. En god løsning, der giver et mere blandet boligområde, mener Jens Erik Grøn. Han tilføjer, at de 15 elevatortårne også kommer beboerne i nærtliggende boligområder til gode.

 

”De elevatorer skal man se i et større perspektiv. Nu skal vi for eksempel i gang med at renovere 96 lejligheder i en afdeling, som ligger skel om skel med Løvvangen. Der kommer ikke tilgængelighedsboliger i dem, og de får ikke elevator. Beboerne i den afdeling kan flytte ind i Løvvangens tilgængelighedsboliger, hvis de har behov for det,” siger Jens Erik Grøn.

 

”Jeg kan godt forstå, at Kaare Dybvad som minister vil sige, at vi skal sørge for at bruge de her penge rigtigt. Det mener vi, at vi har gjort i Løvvangen,” siger Jens Erik Grøn.

Løvvangen blev attraktiv bydel

Løvvangen er bygget 1968-1974. Det slidte betonbyggeri havde fugt- og skimmelproblemer. Renoveringen omfattede klimasikring, blandt andet med nyt tag og ny facade i rødbrune mursten.

 

198 lejligheder blev omdannet til tilgængelighedsboliger. 3 boliger blev fjernet for at skabe en sti gennem 3 lange blokke. Ingen lejligheder blev sammenlagt.

 

Lejlighederne fik helt eller delvis nye badeværelser.

 

Udearealerne blev omlagt med nye stier, sports- og fritidsfaciliteter og et i dag velbesøgt kvartershus.

 

Huslejen uden forbrug er cirka 2.900 kroner for en toværelses og cirka 6.000 kroner for en fireværelses om måneden.

 

Løvvangen står på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder og har fra 2018 til 2019 udviklet sig positivt på alle ghettokriterier. Området har 1,3 procent for mange beboere udenfor arbejdsmarkedet og 3,3 procent for mange beboere kun med grundskole.

 

TV2 Nord: Kaare Dybvad besøger Løvvangen