;

Foto: Carsten Andersen

Foto: Carsten Andersen

Tre gode råd til at løse konflikter

10. feb 2020

Irritation over en rykker om betaling af husleje. Utilfredshed med langsom reaktion på en klage over en anden beboer. Eller vrede over vurderingen af lejemålets stand ved fraflytning.


Medarbejderne i boligorganisationer får mange forskellige henvendelser fra beboere. Også fra beboere, der er frustrerede, vrede eller kede af det - og det kan udvikle sig til en konflikter.

Der opstår også konflikter mellem beboere og afdelingsbestyrelse – og mellem beboere indbyrdes.

Når uenigheder udvikler sig, kan det være meget svært at nå at gøre det mest hensigtmæssige. For man når simpelthen ikke altid at opdage, at konflikten bliver optrappet – så man får den ikke trappet ned igen.

Det siger Eva Seyffert som er konsulent i BL. Hun er uddannet indenfor psykologi og kommunikation, og i BL arbejder hun med udvikling og kursusledelse. Blandt andet om konflikthåndtering.

Hvad kan en medarbejder i en boligorganisation gøre, hvis medarbejderen bliver mål for en beboers frustrationer?


”Det er vigtigt for medarbejderen, som er mål for frustrationerne, at skelne mellem den følelsesladede situation og den sag, der giver anledning til utilfredshed. Det hjælper at tænke, at ’det handler i virkeligheden ikke om mig’.

Medarbejderen vil i det hele taget stå bedre ved at have redskaber til at forstå en konflikt og håndtere deciderede verbale sammenstød, hvor han eller hun bliver overfuset.”


Hvordan reagerer en almen boligorganisation bedst, hvis de involverede parter ikke selv kan løse konflikten?


”Mit grundlæggende råd er at have fokus på dialog og forsøge at forlige parterne mundtligt så vidt muligt. Nogle boligorganisationer har en procedure om at sammenkalde parterne og finde en løsning, og det kan jeg anbefale.

Det optimale er at få de direkte involverede parter til at lave aftale om, hvad de gør, hvis der atter opstår konflikt.

Hvis konflikten i stedet skal afgøres med juridiske midler, medfører det typisk, at der kommer en vinder og en taber, og det er ikke frugtbart for det gode naboskab i en boligafdeling. Desuden kan der være penge at spare for boligorganisationen, hvis organisationen selv formår at håndtere konflikten.”


Og hvis dialog ikke rækker, hvad gør boligorganisationen så?


”Næste skridt for at undgå juridiske midler er mægling. Her kan det være en fordel at hente en mægler ind udefra, fordi det vil øge sandsynligheden for, at parterne oplever mægleren - og dermed løsningen - som fair,” siger Eva Seyffert.

 

Kurser og rådgivning

BL tilbyder desuden rådgivning og mægling i konflikter, som almene boligorganisationer føler sig ude af stand til at løse selv. Kurser og konfliktmægling gennemføres i et partnerskab med Center for Konfliktløsning, som er en privat nonprofit-organisation.

Her finder du BL's kurser i konflikthåndtering til almene boligorganisationer:

For ansatte i drift og administration


Konflikter for valgte


Skræddersyede kurser: Konflikthåndtering for valgte 


Håndtering af klager og konflikter - modul 1

Håndering af klager og konflikter - modul 2 & 3

Læs mere