;

Foto: Rasmus Handberg Baunegaard Nielsen

Foto: Rasmus Handberg Baunegaard Nielsen

Fra nul til 120 fritidsjob på 2 år

19. feb 2020

En fokuseret indsats i fire udsatte boligområder har båret frugt med over hundrede fritidsjob. “Et vigtigt skridt til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet,” forklarer fritidsjobkonsulent.

 

120 fritidsjob på 2 år.

 

Det er resultatet af en målrettet indsats fra medarbejdere bag Helhedsplanen i fire udsatte boligområder i Slagelse, Korsør og Skælskør i perioden 2018-2019.

 

“80 procent af dem bliver i jobbet i mere end 6 måneder. Samtidig kommer der hele tiden nye unge og nye virksomheder til. Så, det virker,” konstaterer fritidsjobkonsulent Allan Hessel.

 

“Vi er med til at bryde den sociale arv”

Han forklarer, at mange af de unge kommer fra familier, hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet ikke er særlig stærk. Et fritidsjob kan derfor være et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

“Et fritidsjob giver de unge et godt kendskab til erhvervslivet, så de får en større indsigt i, hvad de gerne selv vil arbejde med i fremtiden,” siger Allan Hessel.

 

“Ved at hjælpe de unge, kan vi i fællesskab være med til at bryde den sociale arv og give de unge en bedre fremtid,” fortæller Allan Hessel.

 

Bor på en ‘forkert’ adresse




“Et fritidsjob kan hjælpe mig med at blive uddannelsesparat og give mig mere selvtillid,” siger 15-årige Obaida, der starter på sit nye fritidsjob i morgen.




“Jeg vil gerne have et fritidsjob. Både for at tjene penge og blive mere uafhængig af mine forældre,” siger 15-årige Fatme.

 

Allan Hessel fortæller, at de mange unge han har været i kontakt med, virker stærkt motiverede. Men at der samtidig er barrierer, som flere af dem møder, udelukkende fordi, de bor i et udsat boligområde.

 

“Flere står med oplevelsen af, at de bor på en ‘forkert adresse’,” fortæller Allan Hessel. Her er det mit job både at screene de unge, klæde dem på og åbne dørene hos interesserede virksomheder, jeg ser, kan være det helt rigtige match,” siger Allan Hessel.

 

“Hvis I gør det rigtigt, så har vi banet vejen for flere,” plejer jeg at sige til den unge. “Og giver vi virksomheden en succesoplevelse, har vi måske brudt en fordom eller to,” forklarer Allan Hessel.

FAKTA

Fritidsjob i tal

  • 113 unge i alderen 13-18 år har fået et fritidsjob i perioden 2018-2019. (Det tal er, siden besøget på Motalavej i december 2019, steget til 120, red.)
  • 32 virksomheder er involveret i projektet
  • “Populære” brancher er detailhandlen samt lagerarbejde
  • Over 80% af de unge bliver i jobbet i mere end 6 måneder

(Kilde: Fritidsjobkonsulent, Allan Hessel)

 

Sådan gør de i Helhedsplanen 


Ungekontakt
Systematiske møder med de unge, op til 4-6 gange, med fokus på ansøgning og læring om og i arbejdsforhold. 


Systematiske virksomhedsbesøg
Vi besøger virksomheder og informerer om helhedsplanen og de muligheder, vi kan tilbyde med hensyn til unge og jobs. Løbende dialog giver flere jobs og gode relationer. 


Samarbejde på tværs

Vi har kontakt til UU, skoler, FIF, jobcentre og diverse kommunale indsatser og relevante grupper. Vi samarbejder løbende med erhvervsforeninger, virksomheder, netværk og beboerhuse.


Netværk
Vi netværker systematisk - hele tiden med fokus på at finde nye virksomheder.