;

Foto: Martin Schubert

Foto: Martin Schubert

Det er værd at holde øje med Nybyggerifonden

05. feb 2020

Har du aldrig hørt om Nybyggerifonden? Du er ikke den eneste. Men den er værd at holde øje med, for det er beboernes penge, der står på den, og de skal gå til nybyggeri af almene boliger.

 

Nybyggerifonden har levet en anonym tilværelse som en konto i Landsbyggefonden siden den blev oprettet i 1998. Og det er der en grund til. Dengang den blev oprettet, var der ingen, der havde forudset, at der faktisk ville stå omkring 490 millioner kroner på den i dag. Det hænger sammen med nutidens lave renteniveau, som ingen kunne forudse dengang den blev oprettet. Derfor kan Nybyggerifonden måske komme ind på banen som en ny spiller før tid i forhold til at bygge flere almene boliger. Så her får du baggrunden:

 

Nybyggerifonden

  • Nybyggerifonden blev oprettet i 1998. Pengene i fonden skal især gå til at støtte byggeri af flere almene boliger.

  • Pengene indbetales som en del af huslejen for beboere i de almene boligafdelinger, der er opført siden 1999.

  • Når der i dag bygges nye almene boliger, finansieres mellem 86-90 pct. af byggeriet gennem realkreditlån. Til betaling af ydelserne på lånene betaler lejerne over huslejen en løbende beboerbetaling. Derudover betaler staten en løbende støtte til betaling af lånene.

  • Når realkreditlånene er betalt ud, så indbetales de penge, der tidligere gik til lån, til Landsbyggefonden og den lokale dispositionsfond, og for beboere i de afdelinger, der er bygget efter 1999, indbetales også til Nybyggerifonden.

  • Det lave renteniveau har betydet, at beboerbetalingen igennem en årrække har været højere end de faktiske betalinger på lånene. De ekstra penge er blevet indsat i Nybyggerifonden og i dag står der ca. 490 millioner kroner i fonden.

  • Men allerede inden for en årrække og i perioden efter 2029 vil Nybyggerifonden vokse sig større, da de almene boligafdelinger, der er bygget siden 1999, begynder at betale deres realkreditlån ud.

  • Hidtil har der ikke været udbetalinger fra Nybyggerifonden, der reguleres ved lov af de politiske partier i folketinget.