;

Foto: Landsbyggefonden. Du kan nu hente Landsbyggefondens årsberetning 2019 - i kort form og til download

Foto: Landsbyggefonden. Du kan nu hente Landsbyggefondens årsberetning 2019 - i kort form og til download

Landsbyggefonden klar med overflyvning

23. apr 2020

Årets beretning fra Landsbyggefonden giver indblik i temaer og tal. Læs om indbetalinger, byggeri, renoveringer og ledige boliger.

Landsbyggefonden er en hjørnesten, når det gælder den almene sektors udvikling og drift og udvikling.


Nu har Landsbyggefonden, som er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov, udgivet dets årsberetning for 2019.


Her kan man bl.a. læse om renoveringsstøtte, som gives til arbejder, der ligger ud over almindelige vedligeholdelsesopgaver. Støtten kan udbetales til: opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedret tilgængelighed, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedringer. I alt er der udbetalt 2.49 mia. kroner i 2019 i renoveringsstøtte.


Ta' med på hurtige overflyvninger af en række af de temaer, der har været centrale i 2019 for Landsbyggefonden lige her, hvor du også kan downloade hele beretningen.

 

Fakta om Landsbyggefonden

Landsbyggefonden har til formål at støtte og udvikle alment boligbyggeri gennem forskellige tilskuds- og låneordninger.

Fonden er en hjørnesten i en dansk selvfinansieringsmodel – hvor den almene sektor gennem pligtmæssige bidrag og indbetalinger er med til at styrke boliglivet og sektorens konkurrenceevne gennem forskellige støtteordninger for renoveringen af og økonomien i landets boligafdelinger.